Šiemet jau aštuntą kartą bus organizuojamos Lietuvių kalbos dienos

Valstybinė lietuvių kalbos komisija, vykdydama Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto 2015 m. rugsėjo 30 d. posėdžio protokolo Nr. 106-P-34 nutarimą, 2023 m. kviečia aštuntą kartą surengti Lietuvių kalbos dienas Lietuvos įstaigose, visuomeninėse organizacijose ir lietuvių bendruomenėse užsienyje. Siūloma 2023 m. Lietuvių kalbos dienų renginius organizuoti vasario–kovo mėn

Lietuvių kalbos dienų tikslas – didinti lietuvių kalbos prestižą, stiprinti lietuvių kalbos mokymosi motyvaciją, prisidėti prie lietuvių kalbos sklaidos pasaulyje, telkti bendruomenes Lietuvoje ir užsienyje. 

Į renginių ciklą įsitraukia beveik visos šalies bibliotekos, muziejai, švietimo ir mokslo įstaigos, savivaldybės, universitetai ir mokslo įstaigos, Lietuvių kalbos draugija ir „Lituanistų sambūris“.

Prie Lietuvių kalbos dienų prisideda ir Alytaus rajono savivaldybė. Daug šiai dienai skirtų renginukų vyks Alytaus rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje bei jos filialuose, taip pat gimnazijose ir jų skyriuose, Alytaus rajono meno ir sporto mokykloje.

Sudarytas Alytaus rajono Lietuvių kalbos dienų planas, kuris perduotas Valstybinei lietuvių kalbos komisijai ir įtrauktas į bendrą Lietuvių kalbos dienų renginių sąrašą.

2023 m. Lietuvos Respublikos Seimo paskelbti Lietuvos sostinės Vilniaus ir Gedimino laiškų, Klaipėdos krašto, Aukštaitijos ir Dzūkijos (Dainavos) metais. Atsižvelgdami į tai, siūlytume į Lietuvių kalbos dienų renginių planus įtraukti pokalbių apie Lietuvos etnografinius regionus ir jų savitumą, lietuvių kalbos tarmes, surengti susitikimų ir diskusijų su tarmių ir etnokultūros tyrėjais ir pan.

Neužmirškime, kad vasario 21-ają Jungtinės Tautos nuo 1999 metų yra paskelbusios Tarptautine gimtosios kalbos diena.

Saugokime mūsų kalbą nuo išnykimo, ugdykime meilę lietuviškam žodžiui!

Kviečiame susipažinti su Alytaus rajono savivaldybės 2023 m. Lietuvių kalbos dienų renginių planu

Visų savivaldybių renginius galite rasti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos svetainėje https://vlkk.lt/veikla/lietuviu-kalbos-dienos/lietuviu-kalbos-dienu-planas-2023

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą