Specialioji ugdymo priemonė – specialiųjų poreikių mokiniams

Alytaus rajone gerėja sąlygos ugdyti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius. Miroslavo gimnazijai skirta pagalbinė priemonė. Mokykla gavo interaktyvų ekraną su mobiliu stovu. Ekranas padės pedagogams dirbti su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais.

„Džiaugiamės mokyklos iniciatyva ir siekiu naujomis technologijomis ugdyti specialių poreikių mokinius. Bendrojo lavinimosi mokyklose turi būti kuo mažiau kliūčių mokytis vaikams, kuriems reikia ypatingo dėmesio. Negalia, specialūs poreikiai neturi būti kliūtis bendraujant su kitais mokiniais ir įsisavinant bendrojo ugdymo žinias. Mokyklos turi prisitaikyti“, – sako Alytaus rajono savivaldybės vicemerė Dalia Kitavičienė.

Miroslavo gimnazija dalyvavo Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) apklausoje, kuria norėta išsiaiškinti specialiųjų mokymo priemonių poreikį šalies mokyklose, kuriose mokosi specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai. Nors, pasak Miroslavo gimnazijos direktorės Sonatos Gražulienės, mokykla ir atitiko keliamus reikalavimus, gauti naujų priemonių nesitikėjo. Todėl su logopede metodininke Elvina Narauskiene ypač džiaugiasi, kad mokyklai skirtas interaktyvus ekranas su mobiliu stovu.

„Ieškome įvairių priemonių ir būdų, kaip padėti specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams geriau įsisavinti žinias, kad jie galėtų ugdytis su savo bendraamžiais, kad atskirtis būtų kuo mažesnė, o integracija - kuo didesnė“, – sakė direktorė S. Gražulienė.

„Mokiniams bus sudarytos galimybės efektyviau įsisavinti mokomąją medžiagą. Mokytojai turės platesnes galimybes parinkti mokiniams užduotis, jas pateikti priimtinesniu formatu. Pamokos bus naujoviškesnės, įdomesnės“, – sako Miroslavo gimnazijos logopedė metodininkė E. Narauskienė.

Pasak gimnazijos direktorės, interaktyvus ekranas yra patrauklus ir bus naudingas visiems mokiniams. Neišskiriant tik specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, jis bus naudojamas logopedinių ar specialiųjų pratybų metu, taip pat – įvairių mokomųjų dalykų pamokose.

„Ši priemonė pirmiausia sudomino geografijos mokytoją. Pedagogė įžvelgia daug šio ekrano privalumų: galima lengvai ir greitai ieškoti reikiamos informacijos internete, neprijungus ekrano prie jokio kompiuterio, išskirtinė vaizdo kokybė – mokinių dėmesį tikrai prikaustys aukščiausios raiškos vaizdai. Interaktyvus ekranas bus nepamainomas pagalbininkas ir tose pamokose, kur reikia rodyti detalius vaizdus, pavyzdžiui, biologijos, chemijos, dailės pamokose – įrenginys užtikrina itin ryškų vaizdą“, – sakė direktorė S. Gražulienė.

Valstybės ir Europos Sąjungos lėšomis įsigytos specialios mokymo priemonės buvo paskirstytos 110 šalies bendrojo ugdymo mokyklų. Jas skyrė Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA), kuri įgyvendina projektą „Specialiųjų mokymo priemonių ir ugdymui skirtų techninės pagalbos priemonių įsigijimas“, atsižvelgdama į Švietimo valdymo informacinės sistemos (ŠVIS) duomenis apie specialiųjų poreikių grupes, kitus nustatytus kriterijus.

Nuo 2024 m. įsigalios Švietimo įstatymo pakeitimai, numatantys šalies ugdymo įstaigose įtvirtinti įtraukties principą. Šis principas reiškia, kad švietimo sistemoje pašalinamos kliūtys neįgaliesiems ar kitokių individualių ugdymosi ypatumų turintiems asmenims ugdytis kartu su savo bendraamžiais, t. y., ne ugdytinis prisitaiko prie darželio ar mokyklos, o ugdymo įstaiga turi kurti tinkamas sąlygas įvairių ugdymosi poreikių turintiems mokiniams bei teikti reikalingą pagalbą. 

Alytaus rajono savivaldybės informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą