Rengiantis įtraukiajam ugdymui: per trejus metus mokytojų padėjėjų mokyklose padvigubėjo

Šiais mokslo metais šalies ugdymo įstaigose dirba 4280 mokytojų padėjėjų. Per trejus pastaruosius metus šių darbuotojų skaičius išaugo dvigubai. 

Mokytojų padėjėjų švietimo įstaigose kasmet nuosekliai daugėja: 2019–2020 m. m. jų dirbo 2069, 2020–2021 m. m. – 2696, 2021–2022 m. m. – 3415. Šiais mokslo metais skaičiuojama didžiausias iki šiol padidėjimas – mokyklose pradėjo dirbti dar 865 mokytojų padėjėjai, arba penktadaliu daugiau negu pernai.

Mokytojo padėjėjai padeda vaikams atlikti užduotis, naudotis mokymo priemonėmis, taip pat – per pertraukas, popamokinius užsiėmimus, išvykas.

Šiais mokslo metais mokyklose įsteigtos 152 naujos švietimo pagalbos specialistų pareigybės. Iš viso šalies ugdymo įstaigose šiuo metu dirba apie 4000 švietimo pagalbos specialistų: psichologų, specialiųjų pedagogų, logopedų ir kitų.

Nors švietimo pagalbos užtikrinimas yra savarankiška savivaldybių funkcija, ŠMSM šios kadencijos laikotarpiu nuosekliai remia savivaldybes ir didina švietimo pagalbos finansavimą mokyklose. 2019 m. metinis švietimo pagalbos finansavimas buvo 62 mln. Eur, o 2023 metais m. švietimo pagalbai apskaičiuotos lėšos siekia 136 mln. Eur.

Be to, stengiantis pritraukti daugiau švietimo pagalbos specialistų ir sudaryti jiems geresnes darbo sąlygas, 2021 m. rugsėjį vidutiniškai 20 proc. padidintas šių specialistų atlyginimas, 2022 m. – dar 12,5 proc., nuo 2023 m. padidėjo dar 13 proc.

„Kartu su mokyklomis, savivaldybėmis siekiame sukurti maksimaliai geras sąlygas įtraukiajam ugdymui. Jei klasėje ar darželio grupėje yra specialiųjų poreikių turinčių vaikų, mokytojui ir vaikui į pagalbą turi ateiti ir kiti specialistai: specialieji pedagogai, psichologai, logopedai ir kiti pagalbą teikiantys pedagogai, taip pat mokytojų padėjėjai“, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė.

Rengiantis nuo 2024 m. plačiau įgyvendinti įtraukties principus šalies bendrojo ugdymo mokyklose, nuosekliai didinama švietimo pagalba, kad visose švietimo įstaigose būtų sukurtos kuo geresnės sąlygos mokytis tiek specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams, tiek įprastos raidos mokiniams.

Šiais mokslo metais ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigose mokosi 74 tūkst. specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, tai sudaro 15,5 proc. nuo visų darželius ir mokyklas lankančių vaikų. Bendrąsias klases lanko 68 tūkst. ikimokyklinukų ir moksleivių, t. y. virš 90 proc. visų specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų.

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą