Abiturientams įteikti atestatai, premijos, padėkos ir istorinės vėliavos

Alytaus rajono abiturientams įteikti brandos atestatai, istorinės Lietuvos vėliavos, o už labai gerą mokymąsi –  savivaldybės premijos ir mero padėkos. Šiais metais šešias rajono gimnazijas baigė 112 mokinių, gauti devyni šimtukai. Vienas abiturientas gavo tris aukščiausius įvertinimus. Brandos atestatų įteikimo iškilmėse abiturientus pasveikino rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas, vicemeras Arvydas Balčiūnas, mero patarėjas R. Bielevičius, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistas, vykdantis vedėjo funkcijas, Vytautas Paškevičius.

Meras Algirdas Vrubliauskas dalyvavo Daugų Vlado Mirono ir Butrimonių gimnazijų atestatų įteikimo iškilmėse.

Daugų Vlado Mirono gimnazijos atestatų įteikimo iškilmės vyko su Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataru Vladu Mironu susijusioje Bukaučiškių kaimo koplyčioje.

Meras, sveikindamas abiturientus, pažymėjo, kad jų atmintyje visada išliks tėviškės pievos ir ežeras, draugai ir artimi žmonės. Jis padėkojo gimnazijos abiturientams už aktyvumą, dalyvavimą rajono renginiuose, dainas ir šokius, palinkėjo ir toliau būti aktyviais. „Kad jūsų džiaugsmui nieko netruktų. Dekite gyvenimu, dekite noru gyventi“, – palinkėjo abiturientams A. Vrubliauskas.  

Savivaldybės meras dalyvavo ir Butrimonių gimnazijos brandos atestatų įteikimo šventėje.

Kartu su brandos atestatais savivaldybė abiturientams dovanojo istorines Lietuvos vėliavas, o trims abiturientams  už labai gerą mokymąsi įteiktos premijos po 290 Eur ir mero padėkos raštai. Taip pat skirtos dvi padėkos už labai gerą konkretaus dalyko mokymąsi ir aukščiausią valstybinio brandos egzamino įvertinimą bei  viena už labai gerą mokymąsi.

Iš viso 100 balų įvertinti penkių abiturientų laikyti valstybiniai brandos egzaminai, skirti devyni aukščiausi įvertinimai už lietuvių kalbos ir literatūros, anglų kalbos, geografijos, informacinių technologijų valstybinus brandos egzaminus.

Savivaldybės apdovanojimai skirti Butrimonių, Simno, Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus, Daugų Vlado Mirono gimnazijų abiturientams.

Alytaus rajono savivaldybės informacija, Danieliaus Jakubavičiaus ir Butrimonių gimnazijos nuotr.

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą