Papildoma jaunimo garantijų iniciatyvų projekto JUDAM partnerių atranka

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – departamentas) nuo 2019 m. įgyvendins Jaunimo garantijų iniciatyvų projektą JUDAM. Jo tikslas – mažinti nedirbančio, nesimokančio, mokymuose nedalyvaujančio, darbo biržoje neregistruoto 15–29 m. amžiaus jaunimo skaičių, įgyvendinant ankstyvos intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemones, atsižvelgiant į jauno asmens poreikius ir galimybes.

Projekto tikslinė grupė – niekur nedirbantis, nesimokantis ir mokymuose nedalyvaujantis, darbo biržoje neregistruotas 15–29 m. jaunimas. Ypatingas dėmesys įgyvendinant projektą bus skiriamas mažiau galimybių turintiems NEET jaunuoliams, kurie atitinka šiuos kriterijus (vieną arba kelis iš nurodytų):

-       yra iš sunkumus patiriančių šeimų,

-       turi problemų su teisėsauga ar išėję iš įkalinimo įstaigų,

-       auga globos įstaigose, ruošiasi iš jų išeiti arba jau yra iš jų išėję,

-       turi priklausomybes,

-       pajamų ir kitus materialinius nepriteklius patiriantys ar kitaip žemiau ar arti santykinės skurdo ribos gyvenantys jaunuoliai,

-       ilgalaikiai bedarbiai ir gyvenantys žemo intensyvumo namų ūkiuose,

-       jaunos, rizikos grupei priskiriamos, šeimos

-       imigrantai (su nuolatiniu leidimu gyventi Lietuvoje),

-       anksti iškritę iš švietimo sistemos,

-       motinystės / tėvystės atostogose esantys jaunuoliai, kurie atitinka pirmiau išvardytus kriterijus.

 

Siekiant kokybiškai įgyvendinti Jaunimo garantijų iniciatyvą (toliau – JGI) Lietuvoje skelbiama projekto JUDAM partnerių atranka.

Atrankos tikslas – atrinkti partnerius savivaldybėse, kurie visoje Lietuvoje teiks kokybiškas asmeninės, tarpasmeninės ir profesinės kompetencijos ugdymo (asmeninė kompetencija suprantama kaip gebėjimai, vertybės, nuostatos, kurios reiškiasi tam tikromis asmens savybėmis bei kryptingumu) paslaugas.

 SVARBU! Planuojama, jog pasibaigus partnerių pateiktų programų atrankai, bus pasirašytos bendradarbiavimo sutartys. Finansavimas partneriams bus skiriamas atsižvelgiant į programų dalyvių ir su jais dirbtų valandų skaičių pagal PFSA (Projektų finansavimo sąlygų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018-09-19 įsakymu Nr. A1-498).

 Programų priėmimo pradžia 2019 m. sausio 2 d.

Programų priėmimo pabaiga 2019 m. sausio 10 d.

 Partnerių atrankos dokumentus bei priedus galite rasti čia

Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis darbo metu (pirmadienį – ketvirtadienį 8.30–17.30 val., penktadienį 8.30–15.30 val.) elektroniniu paštu ir telefonu konsultuoja Departamento vyriausioji patarėja Eglė Došienė, elektroninis paštas egle.dosiene@jrd.lt, tel. 8 655 88 322.

 Jaunimo reikalų departamento informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą