Edita Morkūnienė: Problema ne tėvai, o betvarkė valstybėje

Problema ne tėvai, o betvarkė valstybėje. Visas pokario metas, sovietų sąjungos ideologijos, nepriklausomybės atkūrimo laikotarpio plėšikavimas, valdiškas požiūris į visuomenę, žmogų ir šeimą.

Ir dabar ši reforma yra sukurta kaltinti visą šeimą.

Pradedant tėvais, vaikais, seneliais ir baigiant proseneliais, lietuvių tauta yra vaikžudžiai, smurtautojai, savižudžiai, vagys, alkoholikai ir dar beturčiai.

Išduotas susidorojimo įrankis skųsti. Anksčiau skundė, kad išvežtų į Sibirą ir turtą pasidalintų, o dabar, kad vietoje užmuštų, kad gyvi likę pasikankintų. Nes tas neapykantos smurtas, kad kaimynas gyvena geriau, giminaitis dar vis šypsosi, nes turi vaikų, jie laimingi, turbūt ir turtingi.

Dėl politinio nestabilumo ir nepagarbos žmogui, pradedant nuo darbo užmokesčio apmokestinimo, privalomų mokesčių sistemos, sveikatos, mokslo betvarkės ir nuolatinių kaltinimų, draudimų ir bausmių, įsiūbavo neapykantą ir baimę žmonėms.

Kai valstybė neatsako už savo veiksmus, tada ji kaltina tėvus, kad skurdžiai gyvena, kad pavargę, kad gimdo, kad nepagimdo, kad dirba, kad nedirba, kad myli, kad nemyli, kad išvažiuoja, kad parvažiuoja, kad mokesčių per mažai, vaikų per mažai, kad mokytojų per daug, kad žmonės nebetiki valstybe ir net už tai, kad vis dar myli tėvynę.

Labai mėgstu aiškumą. Valstybė ir tėvynė šiandiena yra du skirtingi dalykai.

Paskutinis epizodas - tėvai negali palikti vaikų pas senelius be dokumentų. Vaikų teisių tarnyba iš 4 karto tikslino informaciją. Ir net TV viešai propagandą varo: įstatymas nedraudžia palikti, nes (dirbtina šypsena) skatina išplėstinės šeimos dalyvavimą vaiko priežiūroje, bet žodelis "bet" yra melagingas. Po įstatymo apibrėžimo, ilgiau nei 18 mėn. paliekamas vaikas be tėvų, tėvams pakeitus nuolatinę gyvenamą vietą ne Lietuvoje, būtina (bet nėra privaloma), įspėti savivaldybę ir tėvų prašymu suteikti seneliams ar kitam asmeniui laikiną globą. Bet jeigu tėvai gyvena 6 mėn. užsienyje ir 2 mėn. Lietuvoje, tai nėra gyvenama vieta nuolatinė ne Lietuvoje, nes jie grįžta į savo namus, kad ir 10 metų ar kitaip.

A. Jakavonienės žodelis "bet" yra neteisėtas įstatymiškai. Tėvai atstovauja vaiko interesus kur jie bebūtų, ar 1 dienai ar iki 18mėn. išvyko, kad ir atostogų. Kam tėvai jį patikėjo tam, bet tėvai atsako už savo vaiką. Jeigu ves pas stomatologą, chirurgą, į darželį ar Vilniaus Gedimino bokštą, seneliai, dėdės, tetos, kaimynai, vyresni broliai, seserys gali vesti ir parvesti, gali ir po visą Europą keliauti ir niekur nereikia įgaliojimo. Įgaliojimas ir yra, kad tėvų sutikimu, jų valia jūs esate su vaiku. Nėra žodelio "bet", jeigu staiga sukarščiavo vaikas, kad reikia notaro sutikimo, su parašu ar savivaldybės leidimo nuvesti seneliams anūką pas šeimos gydytoją.

"Bet" net ir budriems gyvenimo atvejams ar visoms datoms po atskirą leidimą galimiems asmenims jūs neparašysite. Notarai sako, kad nėra tokio įgaliojimo, nėra tokio dokumento, net jeigu kas ir parašys generalinį įgaliojimą, jis yra neteisėtas. Ir savivaldybė neturi teisės rašyti tokių raštų. Taip, jie sako - mes parašysime.

Teisininkų atsakymas paprastas - tėvai, seneliai, sesės, broliai nėra įtariamieji, sulaikytieji, baudžiamieji, ar kitaip suvaržyta jų laisvė judėti. Todėl atskirų leidimų, įgaliojimų, kaip būna lygtinai nuteistiems asmenims, nereikia.

Sveiki atvykę į teisinę valstybę, ir A. Jakavonienės "bet" nėra aukščiau už įstatymą. Kas būtų, jeigu staiga suskausta dantukai, arba tėvai Turkijoje, o mama užregistravus vaiką sveikatos pažymą paimti. Nereikia įgaliojimo, jeigu mama sutarė su seneliais, kad jie nuves vaiką, nes užregistravo tėvai jau žinodami, kad jų nebus ir kad vaiką nuves senelė. Vaiko interesais pilnai pasirūpinta 1000%, nes vaikas su mylimais seneliais nueis pasiimti pažymą.

Trijų įstaigų gydytojų klausiau, ar reikia leidimo, asmens tapatybės dokumento ar kitokio dokumento. Atsakymas - ne. Gydymo įstaigos nenustatinėja tapatybių ir nesiaiškina, ar tu senelis esi, ar kriminalinis nusikaltėlis. Jeigu vaikas eina su seneliais, tai yra išreikšta tėvų valia. Seneliams patikėtas vaikas, jo interesai užtikrinti ir tenkinami, pvz.: anūkų pageidavimas, grįžtant palesinti antytes ant užšalusios upės.

Įgaliojimas ir tėvų prašymas laikinai globai reikalingas tėvams nusišalinus nuo vaiko gyvenimo, pakeitus nuolatinę gyvenamą vietą ilgesniam kaip 18 mėn. Jeigu jūs nenusišalinote nuo savo vaiko gyvenimo ir nepakeitėte nuolatinės gyvenamos vietos, tik gyvenate 7 mėn. kitur arba keliaujate, jums, tėvų prašymu, nustatyti vaikams laikinos globos nereikia. Savivaldybė, reikalaudama pasirašyti tokius leidimus, privalo turėti teismo leidimą rinkti apie šeimą perteklinę informaciją. Tokios sankcijos būdavo taikomos asmenims teistiems už pedofiliją tarybiniais laikais. Dabar tokia tvarka dar egzistuoja lygtinai teistiems, anksčiau laiko PALEISTIEMS. Ir tą prevenciją gali vykdyti teismo sprendimu teisėtvarkos pareigūnai su įgaliojimu.


Edita Morkūnienė

minfo.lt informacija 

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą