Kviečiame teikti prašymus dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims paramos maisto produktais ir higienos prekėmis 2022 m.

Socialinės paramos skyrius kviečia Alytaus miesto savivaldybės gyventojus teikti prašymus dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims paramos maisto produktais ir higienos prekėmis 2022 m. 

Parama skiriama Alytaus mieste gyvenantiems asmenims, kai vieno gyvenančio asmens ar bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam šeimos nariui neviršija 1,5 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžio (192,0 Eur).

Kai šeimos pajamos vienam jos nariui (vienam gyvenančiam asmeniui) yra didesnės nei 1,5 VRP, bet neviršija 2,5 VRP, t. y nuo 192,0 Eur iki 320,0 Eur per mėnesį, parama skiriama šiais atvejais:

vienam gyvenančiam asmeniui (bendrai gyvenantiems asmenims), auginančiam (-iems) 3 ir daugiau vaikų;

asmeniui su negalia, vienam auginančiam vaiką (-us);

vienam gyvenančiam asmeniui (bendrai gyvenantiems asmenims), kuris (-ie) yra senatvės pensininkas (-ai) arba kuriam (-iems) nustatytas neįgalumas;

asmeniui (bendrai gyvenantiems asmenims), auginančiam (-iems) vaiką (-us) su negalia;

asmeniui (bendrai gyvenantiems asmenims), patiriančiam (-tiems) socialinę riziką;

asmeniui (bendrai gyvenantiems asmenims) ligos, nelaimingo atsitikimo, gaisro, stichinės nelaimės ir kitais nenumatytais atvejais, patikrinus bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas ir surašius buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą.

Prašymai priimami nuo 2021 m. gruodžio 1 d. pateikus laisvos formos prašymą skirti paramą maisto produktais ir kitus dokumentus (darbo užmokesčio ir (ar) kt. pajamas pagrindžiančius dokumentus) elektroniniu paštu soc_parama@alytus.lt, arba atnešus prašymą į Socialinės paramos skyrių, adresu Vilties g. 28A, Alytus. Telefonai pasiteiravimui 8 315 56660, 8 610 30 897, 8 610 30 921, 8 687 52 735.

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims paramą maisto produktais dalina Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Alytaus skyrius, tel. 8 315 51548, parama dalinama adresu Pramonės g. 31, Alytus.

Socialinės paramos skyriaus informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą