Gyventojai raginami pranešti apie neteisėtą lašinių infuzijų naudojimą

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (Akreditavimo tarnyba) pastebi, kad socialiniuose tinkluose vartotojai skelbia pranešimus apie lašinių infuzijų su vitaminais ir ,,kokteiliais“ naudojimą be gydytojų paskyrimo ir ne asmens sveikatos priežiūros įstaigoje. Tokiu būdu plinta informacija apie savigydą, kuri yra pavojinga žmogaus sveikatai. Tarnyba ragina apie tokius atvejus informuoti ją, tokiu būdu ji spręstų dėl tyrimo pradėjimo.

„Akreditavimo tarnyba bus dėkinga už operatyvius pranešimus, padėsiančius mūsų įstaigai užtikrinti pacientų saugą ir kokybiškų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą. Esame įsitikinę, kad savalaikiai ir ryžtingi sprendimai užkardys neteisėtą veiklą, žalojančią pacientų sveikatą, užkirs kelią nesąžiningiems asmenims siūlyti savo neteisėtas paslaugas, paskatins juos atsisakyti neteisėtų siūlymų ir pranešimų skelbimo viešojoje erdvėje“, – sako Akreditavimo tarnybos direktorius Tadas Žentelis.

Asmens sveikatos priežiūros paslaugos, tarp jų ir lašinių infuzijų naudojimas, yra asmens sveikatos priežiūros paslauga, kuri gali būti teikiama tik teisės aktų nustatyta tvarka licencijuotoje įstaigoje ir tik medicinos specialisto, turinčio nustatyta tvarka pripažintą asmens sveikatos priežiūros specialisto licenciją. Lietuvos Respublikos teisės aktai nenumato galimybės teikti sveikatos priežiūros paslaugas ne asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, išskyrus tam tikras išimtis, taip pat teisės aktai nenumato galimybės teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas ne medicinos specialistams.

Atkreiptinas dėmesys, kad įstaigos teisę verstis sveikatos priežiūros veikla įgyja tik nustatyta tvarka gavusios licencijas. Fizinių asmenų, įstaigų vykdoma sveikatos priežiūros ar farmacinė veikla neturint licencijos yra neteisėta. Lietuvos Respublikoje fiziniams asmenims ir įstaigoms pirmiau nurodytas licencijas išduoda, stabdo ir jas naikina Akreditavimo tarnyba. Už neteisėtą vertimąsi asmens sveikatos priežiūros veikla yra taikoma administracinė atsakomybė, užtraukianti baudą nuo 600 iki 1140 eurų.

Atsižvelgiant į tai, kad ne medicinos specialistų ir ne asmens sveikatos priežiūros įstaigose teikiamos lašinių infuzijų su vitaminais ir ,,kokteiliais“ paslaugos yra neleistinos, Akreditavimo tarnyba, siekdama užkardyti neteisėtą vertimąsi sveikatinimo veikla, maloniai prašo socialinių tinklų vartotojų ir kitų asmenų pranešti apie šių paslaugų teikimo atvejus, nurodant paciento asmens duomenis, paslaugos teikimo vietos adresą, laiką, paslaugas teikiančio (-usio) konkretaus asmens duomenis, paslaugos teikimą patvirtinančius įrodymus (receptas, lapelis, panašus į receptą ir kt.).

SAM Komunikacijos skyrius 

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą