Nuo šiandien tikintiesiems plačiau atsiveria bažnyčių durys, vasario 17 d. atnaujinamos viešos pamaldos bažnyčiose. „Tai - šeimos sugrįžimas namo“, - sako Alytaus šv. Kazimiero bažnyčios klebonas kunigas R. Baltrušaitis 2021 02 17 (0)

Trijų karalių šventė – tikėjimo gražia ateitimi diena (0)

ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ĖMIMO Į DANGŲ (ŽOLINĖS) ATLAIDAI PIVAŠIŪNUOSE 2020 m. rugpjūčio 14–22 d. (0)

Anoldo Valkausko šv. Mišių transliacija (0)

Arnoldo Valkausko šv. Mišių transliacija (0)

Didžiojo penktadienio šv. Mišių transliacija (0)