Mes tavo vaikai. Irutė Matažinskaitė - Lazickienė (0)

Aš tau žibutių. Vaclovas Matažinskas (0)

Šalelė mano mylima. Irutė Matažinskaitė - Lazickienė (0)

Aš kvietkų tau. Vaclovas Matažinskas (0)

Tėvynę savo meile apkabinsiu. Irutė Matažinskaitė - Lazickienė (0)

Pas kryžių. Vaclovas Matažinskas (0)