Džiaugsmą dalinu. Irutė Matažinskaitė - Lazickienė (0)

Banguoja. Vaclovas Matažinskas (0)

Mano namai – Lietuva. Irutė Matažinskaitė - Lazickienė (0)

Prie kryžiaus... Vaclovas Matažinskas (0)

Dėkoju tau, gyvenime. Irutė Matažinskaitė - Lazickienė (0)

Aš kasdien pas tave... Vaclovas Matažinskas (0)