Išeinu trumpam. Irutė Matažinskaitė - Lazickienė

Pasiimsiu į kelionę
Saulę, vėją ir paukščius,
Laumės juostos atkarpėlę,
Tėviškės laukus plačius.
Pasiimsiu tai, kas šventa:
Duonos riekę ir rožančių,
Maldą, išmoktą vaikystėj,
Man atrodo, to pakanka.
Jei kelionėj kaitins saulė,
Kviesiu vėją - atgaivins.
Jeigu liūdesį pajausiu,
Paukščių giesmės išblaškys.
Jei pavargusi suklupsiu,
Atsistot padės malda.
Jeigu alkaną sutiksiu,
Pavaišinsiu duonele.
O pašventintą rožančių
Aš laikysiu prie širdies,
(Tai motulės atminimas)
Jis apsaugos ir padės.
Jau išsiruošiau į kelią.
Šiadien nuostabi diena.
Pasiėmus kas brangiausia
Išeinu vienui viena.
Kartais reikia iškeliauti,
Kad suprastum kas esi.
Kuo tikėti, kaip gyventi...
Tik ramybėj spręst gali.
Neužtruksiu amžinybę,
Gal pakaks vienos dienos,
Apvalysiu mintis, sielą
Ir sugrįšiu atgalios…
© Copyright Irena M.L.

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą