Tyrumu alsuosiu... Vaclovas Matažinskas

Aš sustosiu vidur lauko, gervę apkabinsiu,
Plunksnas lubinų žvakelėm jai aš padabinsiu.
Aš sustosiu vidur lauko, kur žiogai smuikuoja,
Ir klausysiuos kaip bitutės žieduose dainuoja.
Aš sustosiu vidur lauko, debesį paliesiu,
Kregždes sklandančias padangėj nusileis - pakviesiu.
Aš sustosiu vidur lauko, kur šaltinis trykšta
Ir paklausiu savo žemės, ar ant manęs nepyksta.
Aš sustosiu vidur lauko, dieną pabučiuosiu
Ir ant žemės atsigulęs tyrumu alsuosiu.
VACYS--DZŪKELIS.

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą