Tavo garbei. Vaclovas Matažinskas

Aš gersiu išmintis Tavas
Lyg vandenį šaltinio gaivų,
Tavim gyvensiu aš dienas,
Gyvenimo plukdysiu laivą.
Tu man paskyrei čia gyvent,
Atvėrei man akis į grožį,
Dalintis meile ir keliaut,
Tikiu Tavim, kartoju maldos žodį.
Tu tas, kuris mūs neišduos,
Ranka nematoma mus glostai,
Išalkusiems duonos paduos,
Mums atviri ir Tavo sostai.
Pašauksi mus Tu pas save,
Kada skirta ateis minutė,
Valdai Tu mus ir mūs dienas,
Gyvenimo, kol leidi, teka mūsų upė.
Visi skolingi esam Tau,
Visi klaidų mes neišvengiam,
Širdim ir kūnu mes priklausom Tau,
Mes galvas prieš didybę Tavo lenkiam.
Nepyk prašau už mūsų klaidas,
Vaikais visi mes Tavo esam,
Mes Tavo garbei rašome maldas,
Ir atleidimo nuolat prašom.
Atleisti prašom už save,
Už tuos kurie nenori to daryti,
Atleisk, mes prašome Tave,
Mes turim nuolat to prašyti.
VACYS--DZŪKELIS. 2020 m.

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą