Undinėlė. Vaclovas Matažinskas

Undinėla mano, rože be spyglių,
Širdzis mano draba, kentėc negaliu.
Noriu aš prisglausci, apkabinc tavi,
Šilumų pajausci, kap karšton pircy...
Tavo storų kasų noriu išbuciuot,
Ryto skaidrių rasų su tavim skaiciuot...
Lašų dėc priek lašo, saujon juos surinkc,
Širdzis mano prašo, priek tavy palinkc.
Tu man kap žvaigždukė, mėnasėlis mano,
Tu nakcis, dzienukė... Noriu būc aš tavo.
Nakcim man sapnuojies, undini tu nardai,
Man ranku pamoji, akimi pašaudai...
Kad turėtau cinklų, jūron jį inmestau,
Jis gylin inkristų ir tavi surastų...
Cinklų tų ištrauktau, tavi pasiimtau,
Va tadu, Zuzana, aš cikrai nurimtau...
Undinėla mano, rože be spyglių,
Širdzis mano draba, aš tavi myliu.
VACYS

Vaclovas Matažinskas / Vacys (iš facebook puslapio VACYS)

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą