Šalelė mano mylima. Irutė Matažinskaitė - Lazickienė

Dangus čia mėlynas
Tarsi vaikučių akys,
Čia Nemunėlis pievom teka,
Čia debesėliai maudos ežere,
Čia tu, šalele mano mylima.
 
Čia laukuose rugiai banguoja,
Linai lyg jūra mėlynuoja,
Čia kvepia duona namine,
Čia tu, šalele mano mylima.
 
Čia jūra motina tave bangelėm prausia,
Čia bitės medų suneša skaniausią,
Čia girdisi dar šienpjovių daina,
Čia tu, šalele mano mylima.
 
Čia dar girdėt senųjų staklių gausmas,
Namuose kabo rankšluostis, mamos išaustas,
Čia dar gyva mūs protėvių dvasia,
Čia tu, šalele mano mylima.
 
Ir be tavęs gyvent širdis negali,
Kur aš bebūčiau, į tave surasčiau kelią,
Nes mano meilė tau tarsi šventa.
Čia tu, šalele mano mylima.

Iš Irutės - Matažinskaitės Lazickienės knygos "Tėvynę savo meile apkabinsiu", 2019 m.

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą