Aš tau žibutių. Vaclovas Matažinskas

Aš tau žibutių visų saujų
Pririnkis parnešu,
Jos bus kap šimtas mažų saulių,
Cik mėlynos, kitokių nerandu.
Aš tau parnešu miško kvapų,
Mažų paukštukų dainukes,
Turiu aš norų labai slaptų,
Uždegc pirkutėn žvakutes.
Sėdėsim cykiai mes cik dzviese,
Dangun skaiciuosim žvaigždukes,
Aš tavo rankų švalnių liesiu,
Žūrėsiu tau in akutes.
O maž šių nakcį tu man pažadėsi
Būc mano mylimu paciu,
Žiedukų mano an piršto užsidėsi,
Mylėc per amžius aš tavi žadu.
Širdukė beldziasi jaunon krūcinėn,
Nedatrivoju išklausyc tavį,
Sudėsiu žibutes aš skepeton šilkinėn,
Ataisiu pas tavi, cik nebrokuok manį...

Vaclovo Matažinsko knygos "Dzyvai an margo svieto", 2019 m.

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą