Siūloma griežtinti reikalavimus transporto priemonių techninei priežiūrai, remontui ir techninei pagalbai

Aplinkos ir Susisiekimo ministerijos siūlo taikyti griežtesnius aplinkosauginius reikalavimus transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto keliamai oro taršai bei transporto priemonių oro kondicionavimo sistemų pildymui fluorintomis šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis. Taip siekiama mažinti neigiamą šios veiklos poveikį aplinkai, užkirsti kelią nelegaliems ir nekokybiškiems šių paslaugų teikimo atvejams.

Vienas iš svarbiausių numatomų pakeitimų – siūloma, kad automobilių techninės priežiūros ir remonto įmonėms prieš pildant transporto priemonės oro kondicionavimo sistemą fluorintomis šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis būtų privaloma patikrinti šių sistemų techninę įrangą, o nustačius pažeidimą būtų draudžiama ją pildyti neatlikus remonto.  Be to, nustatoma, kad minėtus darbus gali atlikti tik  kompetenciją patvirtinantį pažymėjimą turintys asmenys.

Nustatomi reikalavimai naujai paslaugų teikimo formai – techninei pagalbai, kuri teikiama kelyje sugedus transporto priemonei ir išsikvietus jos remontą vykdantį specialistą.

Mažinant aplinkos oro taršą sveikatai pavojingais teršalais, siūloma, kad paslaugų teikėjas, suremontavęs ar sureguliavęs transporto priemonių sistemas, detales, kurios daro poveikį išmetamosioms dujoms, turi užtikrinti, kad suremontuotos transporto priemonės išmetamosios dujos atitinka joms nustatytas normas. Išmatuotų parametrų atitiktį normoms jis turi nurodyti transporto priemonės valdytojui išduodamuose dokumentuose.

Siūloma neleisti transporto priemonėse įmontuoti išmetamųjų dujų neutralizavimo įrangos veikimą ar veiksmingumą išderinančių dalių, įrangos, komponentų, sistemų.

Taip pat numatyta, kad transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugų teikėjo deklaracija bus pateikiama GPAIS užpildžius nustatytą formą iki paslaugų teikimo pradžios. Be to, atsisakoma Transporto priemonių dalių perdavimo ir priėmimo akto, kaip atskiro dokumento, pildymo – susijusi informacija pateikiama paslaugų užsakymo paraiškoje. 

Šiuos pakeitimus numato Aplinkos ministerijos ir Susisiekimo ministerijos parengtas Reikalavimų transporto priemonių techninei priežiūrai, remontui, techninei pagalbai ir perdirbimui aprašo projektas, kuris nustato bendruosius ir aplinkos apsaugos reikalavimus minėtų darbų ir paslaugų atlikimui. Su aprašo projektu galite susipažinti čia.

Pastabas ir pasiūlymus galima teikti iki lapkričio 17 d., Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS).

Vidutiniškai kas penktas automobilius remontuojantis asmuo ar įmonė netinkamai tvarko atliekas, pasitaiko nelegalių paslaugų teikimo atvejų, fiksuojami faktai, kai iš transporto priemonių išimami taršos kontrolės įtaisai.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą