Kviečiame naudotis dienos socialinės globos paslaugomis asmens namuose!

Kviečiame asmenis su negalia ir senyvo amžiaus asmenis naudotis dienos socialinės globos paslaugomis asmens namuose. Kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu per mėnesį suteikiama daugiau kaip 170 Alytaus miesto gyventojų. 

Dienos socialinė globa – tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu. 

Paslaugos gavėjai:

 • Vaikai su negalia;
 • Suaugę asmenys su negalia;
 • Senyvo amžiaus asmenys.

Paslaugos teikimo dažnumas:
Nuo 2 iki 10 val. per parą, iki 7 dienų per savaitę asmens namuose.

Paslaugos sudėtis:

 • bendravimas;
 • maitinimo organizavimas;
 • asmeninės higienos paslaugų (skalbimo ir pan.), organizavimas;
 • pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kt.;
 • psichologinė ir psichoterapinė pagalba;
 • socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas;
 • kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant ir mokant mokesčius, planuojant ir atliekant namų ruošos darbus ir pan.);
 • darbo įgūdžių ugdymas pagal asmens savarankiškumo lygį ir poreikį (savarankiškas patalpų tvarkymas ir pan.); 
 • sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas;
 • transporto paslaugų organizavimas;
 • kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.

Kur kokius dokumentus pateikti dėl paslaugų skyrimo ir kur kreiptis?
Dėl socialinės globos paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo asmuo, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta yra Alytaus mieste, (vienas iš suaugusių šeimos narių ar jo globėjas, rūpintojas) ar asmenys, veikdami asmens (šeimos) ar visuomenės socialinio saugumo interesais, – bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys  pateikia šiuos dokumentus:

 1.  užpildytą prašymo-paraiškos socialinėms paslaugoms gauti SP-8 formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1‑183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“;
 2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jo kopiją;
 3. neįgaliojo pažymėjimą;
 4. specialiųjų poreikių nustatymo pažymą;
 5. pažymą apie šeimos narių trijų paskutinių iki kreipimosi dėl socialinės globos mėnesių pajamas, jei prašoma skirti dienos socialinės globos paslaugas asmeniui, kuris gyvena šeimoje.

Dėl dienos socialinės globos paslaugų teikimo reikia kreiptis tiesiogiai į Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių, 2 kabinetą (adresu Vilties g. 28A, Alytus)  arba elektroniniu būdu (prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu). Telefonas pasiteiravimui: 8 665 47457, el. p. ineta.slavinskiene@alytus.lt

Mokėjimo už dienos socialinę globą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas.

Vieno gyvenančio asmens mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis yra:

 • 10 proc. asmens gaunamų pajamų, jei pajamos neviršija 2 valstybės remiamų pajamų dydžio (toliau – VRP);
 • 15 proc. asmens gaunamų pajamų, jei pajamos didesnės nei 2 VRP, bet neviršija 3 VRP;
 • 20 procentų asmens gaunamų pajamų, jei pajamos viršija 3 VRP.

Asmens, gyvenančio šeimoje, mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis yra:

•    10 proc. asmens gaunamų pajamų, jei šeimos vidutinės pajamos tenkančios vienam šeimos nariui mažesnės negu 2 VRP;
•    20 proc. asmens pajamų, jei šeimos vidutinės pajamos tenkančios vienam šeimos nariui yra didesnės negu 2 VRP, bet neviršija 3 VRP;
•    30 procentų asmens gaunamų pajamų, jei šeimos vidutinės pajamos tenkančios vienam šeimos nariui yra didesnės negu 3 VRP, bet neviršija 4 VRP;
•    40 proc. asmens gaunamų pajamų, jei šeimos vidutinės pajamos tenkančios vienam šeimos nariui yra didesnės nei 4 VRP, bet neviršija 5 VRP;
•    50 proc. asmens gaunamų pajamų, jei šeimos vidutinės pajamos tenkančios vienam šeimos nariui yra didesnės nei 5 VRP.

Įstaigos, teikiančios dienos socialinės globos paslaugas Alytaus  miesto gyventojams:

 • VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras;
 • VšĮ „Tėviškės namai“;
 • VšĮ Alytaus poliklinika.

Socialinės paramos skyriaus informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą