Gyventojai informuojami dėl žemės laikino naudojimo pokyčių

Iki šių metų liepos 15 d. visi piliečiai, turintys leidimus laikinai naudotis valstybine žeme žemės ūkio veiklai vykdyti kaimiškosiose vietovėse, iš Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) gaus registruotus laiškus-pranešimus dėl žemės laikino naudojimo tvarkos pokyčių.

Laikinai naudojantiems žemę kaimiškosiose teritorijose bus pranešta, kad:

  • nuo 2024 m. gruodžio 31 d. jie nebegalės naudotis suteiktais valstybinės žemės plotais;
  • išduoti leidimai po šios datos nebus pratęsiami;
  • iki pranešime nurodytos datos gali būti teikiamas prašymas išnuomoti naudojamus žemės plotus.

Asmenys, šiuo metu laikinai naudojantys valstybinės žemės plotus (didesnius nei 10 arų), turės galimybę juos išsinuomoti (sudaryti nuomos sutartį), kai žemės sklypas asmenų (nuomininkų) lėšomis bus suprojektuotas NŽT organizuotame žemės reformos žemėtvarkos projekte ar jam prilyginamame žemės sklypo plane (toliau – Projektas), paženklintas vietovėje (atlikti kadastriniai matavimai) ir įregistruotas Nekilnojamojo turto registre.

NŽT organizuojamų Projektų grafikas jau yra skelbiamas NŽT teritorinių skyrių skelbimų lentose ir NŽT interneto svetainėje ( nzt.lt). 

Pasirinkus dominantį NŽT teritorinį skyrių (kurio aptarnavimo teritorijoje yra suteiktas laikinai naudotis valstybinės žemės plotas), atsiverčia detalus (pagal kadastro vietoves ir metų ketvirčius) Projektų rengimo grafikas.  

Kviečiame susipažinti su šia informacija, aktyviai NŽT teikti nustatytos formos prašymus dėl nuomos sutarčių sudarymo ir dalyvauti Projektuose.  

Suprasdama didelį žemdirbių užimtumą ir dažnai didelį aktualios informacijos srautą, NŽT visus asmenis, laikinai naudojančius valstybinę žemę kaimiškosiose teritorijose, tačiau nepateikusius prašymų išnuomoti šiuos žemės sklypus, ne vėliau kaip prieš 20 dienų iki teritorijų Projektams rengti patvirtinimo, papildomai asmeniškai (registruotais laiškais) informuos apie planuojamą patvirtinti teritoriją Projektams rengti. Jiems bus pasiūlyta per 20 dienų nuo šių pranešimų išsiuntimo dienos pateikti NŽT teritoriniam skyriui prašymus išnuomoti naudojamus valstybinės žemės sklypus.

Pažymėtina, kad jeigu iki 2024 m. gruodžio 31 d. asmenims suteikti laikinai naudotis žemės ūkio veiklai vykdyti valstybinės žemės plotai jų pageidavimu bus suprojektuoti Projektuose, tačiau asmenys dar nebus sudarę valstybinės žemės nuomos sutarčių, suteiktais valstybinės žemės plotais jie galės naudotis iki valstybinės žemės nuomos sutarčių sudarymo, bet ne ilgiau kaip 9 mėnesius nuo Projekto patvirtinimo dienos.

Nacionalinės žemės tarnybos informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą