Tarptautinis tyrimas TALIS: Lietuvos mokytojai, lyginant su kolegomis kitose šalyse, atviri inovacijoms ir bendradarbiavimui

Paskelbta tarptautinio Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) mokymo ir mokymosi tyrimo TALIS 2018 galutinė Lietuvos ataskaita rodo, kad daugiau nei 86 proc. Lietuvos mokytojų ir mokyklų vadovų mano, jog jų kolegos yra atviri pokyčiams ir geba pritaikyti inovatyvias praktikas. Apklausa buvo atlikta 2018 m. vasario-kovo mėnesiais.

Lietuvos mokytojai pripažino pamokose taikantys vidutiniškai dažniau įvairesnių veiklų nei mokytojai kitose EBPO šalyse. Taip pat skyrė daugiau pamokos laiko  – apie 85 proc. – mokymo ir mokymosi veikloms (EBPO vidurkis 78 proc.). Rečiau nei EBPO šalyse Lietuvos mokytojai pamokoje skyrė laiko klasės valdymui.

Mokyklų vadovai Lietuvoje su ugdymu susijusiems klausimams vidutiniškai skyrė 17 proc. savo darbo laiko, apie 22 proc. – vadovavimui ir lyderystei, 28 proc. – administraciniams darbams.

Didžioji dauguma (90 proc.) mokytojų šią profesiją yra pasirinkę vedini altruistinių paskatų, tačiau Lietuvoje svarbūs buvo ir finansiniai bei darbo sąlygų veiksniai (nurodė apie 70-80 proc. mokytojų).

Lietuvai aktualus mokyklos, kaip bendruomenės, ir mokytojų pasitikėjimo kolegomis stiprinimas: galintys pasikliauti vieni kitais vidutiniškai nurodė 84 proc. mokytojų (visiškai galintys pasikliauti kolegomis teigia 18 proc. mokytojų).

Mokytojai, įsitraukę į profesinį bendradarbiavimą jaučia didesnį pasitenkinimą savo darbu bei geriau vertina savo darbo veiksmingumą. Mokytojai, kurie dalyvauja didesnio įsitraukimo ir stipresnės tarpusavio priklausomybės reikalaujančiose bendradarbiavimo veiklose, dažniau savo mokymo praktikoje taiko mokinių pažintinius procesus (tokius kaip kritinis mąstymas, problemų sprendimas) stiprinančius metodus.

Ugdymo turinio srityje mokyklos pasižymi dideliu savarankiškumu pasirinkdamos mokymo medžiagą (Lietuvoje – 90 proc., EBPO – 87 proc.).

Lietuvoje mokyklų vadovų atsakomybė ryškiai dominuoja, sprendžiant personalo, mokytojų atlyginimo ir mokinių priėmimo į mokyklą klausimus, o mokytojų (kaip ir vidutiniškai kitose EBPO šalyse) – sprendžiant su ugdymo turiniu ir mokymu susijusius klausimus.

Daugiausiai atsakomybės mokytojams suteikiama parenkant mokymo medžiagą ir dalyko turinį, svarbus mokytojo balsas ir nustatant mokinių vertinimo bei elgesio tvarkas mokykloje.

Apie TALIS tyrimą

TALIS – tai EBPO atliekamas tarptautinis tyrimas, kuriame tiriama mokytojų darbo aplinka ir darbo sąlygos mokyklose.

TALIS tyrimo dalyviai – mokytojai, dirbantys pagal pagrindinio ugdymo programą, ir vadovai tų mokyklų, kuriose tokie mokytojai dirba.

Per TALIS tyrimą apklausti pagrindinio ugdymo mokytojai ir jų mokyklų vadovai valstybinėse ir privačiose mokyklose. Apie 250 000 mokytojų atsakė į tyrimo klausimus, atstovaudami daugiau kaip 8 mln. mokytojų 48 šalyse. Lietuvoje TALIS klausimynus užpildė 3 759 pagrindinio ugdymo mokytojai ir 195 mokyklų vadovai.

Visą TALIS tyrimo ataskaitą galima rasti čia:
https://www.smm.lt/web/lt/teisesaktai/tyrimai-ir-analizes/tarptautiniai-tyrimai

SMM.lt informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą