Lietuvoje pradedantiems mokytis ukrainiečių vaikams – socialinė parama

Nuo karo pabėgusių ir Lietuvoje apsistojusių ukrainiečių šeimų vaikai, pradedantys lankyti priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigas mūsų šalyje, tokiomis pat sąlygomis, kaip ir Lietuvos vaikai, gaus socialinę paramą mokiniams – nemokamą maitinimą mokykloje ir paramą mokinio reikmenims įsigyti. 

„Nuo karo siaubo pabėgusioms ukrainiečių šeimoms reikalinga visapusė pagalba. Siekiame, kad mokyklinio amžiaus vaikai  kuo greičiau galėtų įsijungti į ugdymo procesą mūsų šalyje. Jiems, kaip ir mūsų šalies vaikams, tokiomis pat sąlygomis bus teikiamas nemokamas maitinimas ir parama mokinio reikmenims įsigyti“, – sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė.

Pagal Socialinės paramos mokiniams įstatymą socialinė parama mokiniams (mokinių nemokamas maitinimas ir parama mokinio reikmenims įsigyti) skiriama nepriklausomai nuo to, kokiu pagrindu asmuo gyvena Lietuvoje. Jeigu vaikas mokosi mokykloje, jis turi teisę į socialinę paramą mokiniams, kuri skiriama tokia pačia tvarka kaip Lietuvos piliečiams.

Tai reiškia, kad ukrainiečių šeimos, auginančios mokyklinio amžiaus vaikus, kurie Lietuvoje pradės lankyti mokyklą ir mokytis pagal priešmokyklinio ar bendrojo ugdymo programas, turi teisę į nemokamą maitinimą mokykloje ir paramą mokinio reikmenims įsigyti. Priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams nemokamas maitinimas mokykloje skiriamas nevertinant šeimos pajamų be atskiro kreipimosi, o parama mokinio reikmenims įsigyti ir nemokamas maitinimas 3–12 klasių mokiniams – vertinant šeimos pajamas.

Vertinant šeimos pajamas socialinei paramai mokiniams gauti, vidutinės pajamos vienam asmeniui apskaičiuojamos pagal 3 kalendorinių mėnesių iki kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams mėnesio pajamas, jei asmenų pajamų šaltinis, palyginti su 3 praėjusiais kalendoriniais mėnesiais, nepasikeitė. Tačiau, jeigu pasikeitė, tuomet pajamos skaičiuojamos pagal kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams einamojo mėnesio pajamas.

Daugeliu atvejų iš karo zonos Ukrainoje pasitraukusių šeimų pajamų šaltinis pasikeitė, todėl turėtų būti vertinamos einamojo mėnesio pajamos, kurių, dažnu atveju, jie neturės (pvz., jeigu šeima, atvykusi į Lietuvą, kreipimosi mėnesį neturi pajamų, nemokamas maitinimas skiriamas pagal nulines pajamas).

Dėl socialinės paramos mokiniams, išskyrus, kai pajamos nevertinamos, reikia kreiptis į savivaldybės administraciją pagal gyvenamąją vietą, o dėl nemokamo maitinimo galima kreiptis tiesiogiai į mokyklos administraciją. Todėl, pateikiant prašymą mokytis mokykloje, kartu gali būti pateiktas ir prašymas gauti nemokamą maitinimą.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

 

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą