Kitąmet bus skiriama daugiau lėšų vadovėliams ir mokymo priemonėms

Nuo sausio klasės krepšelyje daugėja lėšų mokymo priemonėms ir skaitmeninio ugdymo plėtrai. 2024 m. vadovėliams ir mokymo priemonėms, įskaitant ir skaitmenines, iš viso bus skiriama beveik 29 mln. Eur. Tai bent dvigubai daugiau negu pernai ir ankstesniais metais, kai mokyklos dirbo pagal senas ugdymo programas.

Disponuodamos padidėjusiomis lėšomis mokyklos galės įsigyti daugiau modernių ugdymo priemonių: skaitmeninių užduočių ar užduočių rinkinių, interaktyvios medžiagos, žaidimų, virtualios realybės įrankių.

„Kitais mokslo metais visi mokiniai jau mokysis pagal atnaujintas ugdymo programas, mokyklos turės didesnį poreikį įsigyti naujų vadovėlių ir mokymo priemonių, todėl atitinkamai planuojamos ir lėšos. Leidyklos jau rengia vadovėlius, reikalingus kitiems mokslo metams“, - savo švietimo, mokslo ir sporto viceministras Ramūnas Skaudžius.

Šiais metais vadovėliams ir skaitmeninėms ugdymo priemonėms klasės krepšelyje numatyta 13,8 mln. Eur, be to, iš Europos Sąjungos lėšų ir kitų šaltinių papildomai skirta dar 13,5 mln. Eur, iš viso – 27,3 mln. Eur.

Kitais metais 5,1 mln. Eur auga biudžeto lėšos, skiriamos vadovėliams ir skaitmeninėms priemonėms, o iš Europos Sąjungos lėšų numatoma 10 mln. Eur vadovėliams. Taigi iš viso numatoma 28,9 mln. Eur.

Mokyklos gali naudotis nemokamomis skaitmeninėmis priemonėmis

Mokyklos  gali naudotis ir nemokamomis skaitmeninėmis mokymo priemonėmis, jos pateiktos švietimo portale emokykla.lt. Mokytojai ir mokiniai jau naudojasi 1–4 klasėms skirtais matematikos, lietuvių kalbos ir gamtos mokslų moduliais.  Netrukus skaitmeninių priemonių pasirinkimas bus platesnis ir įvairesnis - Nacionalinės švietimo agentūros

EdTech centras koordinuoja naujų skaitmeninių mokymo priemonių rengimą. Šiuo metu rengiamos skaitmeninės priemonės Lietuvos geografijai, gestų kalbai, Lietuvos istorijai, aukštesniųjų gebėjimų turintiems vaikams, taip pat interaktyvūs modeliai chemijai ir fizikai mokytis bei matematikos vaizdo pamokos.

Kuriamos priemonės lenkų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros ugdymui, priešmokykliniam ugdymui, pilietiškumo pagrindams, etninei kultūrai, lietuvių kalbai pagal kalbos mokėjimo lygius, interaktyvūs modeliai matematikai ir biologijai, žaidimai matematikai, informatikai ir teksto suvokimo gebėjimams ugdyti, priemonė gamtos mokslams, interaktyvus Lietuvos  žemėlapis istorijai ir geografijai, virtualiosios realybės priemonės.

Be to, formuojamas skaitmeninių užduočių bankas, kuriuo naudodamiesi mokytojai galės susikurti užduočių rinkinius, atliepiančius klasės, pamokos ar temos poreikius. Banką papildys kuriamos skaitmeninės užduotys matematikai, menų istorijai, geografijai, istorijai, informatikai, ekonomikai ir verslumui, filosofijai, teisei, gamtos mokslams, biologijai, fizikai, chemijai ir astronomijai.

Priemonės kuriamos remiantis universalaus dizaino principais, kurie leidžia vaikui mokytis jam priimtinoje aplinkoje, tinkamu  tempu ir su tinkama prieiga. Svarstant, kokias skaitmenines priemones kurti, į tai įtraukiama švietimo bendruomenė, mokytojų asociacijos, kiti švietimo ekspertai.

Komentarai

  • MARTINS LUTHOR
    prieš 33 minučių
    MR MORRIS GRAY IS THE ONLY REAL AND TRUSTED RECOVERY EXPERT

    I have a strong interest in this subject due to my prior experiences, which have increased my understanding of it. Had I had this information earlier, I would not have fallen victim to scams to the extent that I did, In my quest to earn enough money to retire early, I lost a lot of money to several investing platforms. I was clueless about how to restart after losing everything. Fortunately, I was directed to Morris Gray A Legitimate DIGITAL ASSETS RECOVERY AGENT by a friend. I was able to contact Him on: MORRIS GRAY 380 @ GMAIL COM, and they helped me recover my lost 13.6 BTC and introduced me to reliable investment platforms that are currently helping me realize my ambition of retiring early. Given how crucial this is, I hope it will assist someone who is in need of such services, you can reach out to him on, Whats App: + 1 607 698 0239 & Email: @ MorrisGray380 @ Gmail, Com…..

Parašykite komentarą