Raitininkų seniūnijoje lankėsi vyskupas Jonas Ivanauskas

Raitininkų seniūnija sulaukė garbaus svečio Kaišiadorių vyskupijos vyskupo Jono Ivanausko, kurį lydėjo Alovės ir Ryliškių parapijų monsinjoras Stanislovas Stankevičius. Svečiai susitiko su Daugų Vlado Mirono gimnazijos Makniūnų pagrindinio ugdymo ir daugiafunkcio centro bendruomene. Makniūnų sodžiaus bendruomenės namuose vyskupas Jonas Ivanauskas buvo sutiktas su duona ir druska. Garbus svečias papasakojo, kaip vyskupas ir kankinys Teofilius Matulionis buvo paskelbtas palaimintuoju, kvietė tikinčiuosius sutikti Šventąjį Tėvą Pranciškų, kuris rugsėjo 22–25 dienomis aplankys Baltijos šalis. Lietuvoje Pranciškus viešės rugsėjo 22–23 dienomis. Pirmąją dieną jis aplankys Vilnių, antrąją – Kauną.

Vyskupas Jonas Ivanauskas tiesiogiai bendravo su bendruomenės nariais, domėjosi jų veikla, atsakinėjo į klausimus. Vyskupas maloniai priėmė ir džiaugėsi Vilmos Visockienės mamos Anelės Zurlienės išausta Lietuvos šimtmečiui skirta juosta, o monsinjorui Stanislovui Stankevičiui buvo įteikta knyga, kurios autorė taip pat Anelė Zurlienė.

Vyskupas palaimino vaikučius ir visus apdovanojo Teofiliaus Matulionio vyskupo ir kankinio paveikslėliu-relikvija. Vyskupo darbo diena kruopščiai suplanuota, tačiau surado laiko ir prie arbatos puodelio dar pabendrauti su tikinčiaisiais. Vėliau garbusis svečias išskubėjo į Ryliškių Šv. Monikos bažnyčią, kur laukė tikintieji.

Raitininkų seniūnijos informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą