Šeštokuose paminėta Gedulo ir vilties diena

Minint 77-ąsias Lietuvos gyventojų pirmųjų masinių tremčių ir žudynių metinės, Šeštokuose vyko Gedulo ir vilties dienai paminėti skirti renginiai. Minėjimas prasidėjo šventomis Mišiomis Švč. Mergelės Marijos, nuolatinės gelbėtojos, bažnyčioje. Po Mišių renginio dalyviai patraukė į šalia Šeštokų geležinkelio stoties esantį skverelį, kur prie Kryžiaus, skirto iš šios geležinkelio stoties 1941 m., 1944–1952 m. ištremtų Lazdijų rajono gyventojams atminti, susirinkusieji padėjo gėlių, uždegė žvakutes.

Iškilmingame renginyje dalyvavo Lazdijų rajono savivaldybės meras Artūras Margelis, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Rasa Kazlauskienė, Šeštokų seniūnijos seniūnė Liana Audzevičienė, Lazdijų krašto tremtiniai, politiniai kaliniai, jų artimieji bei visi, neabejingi Lietuvos istorijai.

Lazdijų rajono meras Artūras Margelis savo kalboje akcentavo, jog ši diena – gedulo, nes daugybė žmonių nualinti sunkaus darbo nesulaukė dienos, kuomet vėl galės grįžti į namus ir vilties diena, vedanti į tikėjimą, kad žiaurūs įvykiai, palietę daugelio šeimas, daugiau nepasikartos. „Šių dienų kartoms sunku suprasti, ką išgyveno iš savo namų prievarta išgabenti žmonė, tačiau džiugu, jog jaunimas domisi Lietuvos istorija, patriotiškumas jauniems žmonėms yra svarbus ir reikalingas.Tai stiprios ir saugios valstybės pagrindas.“ – sakė Lazdijų rajono meras Artūras Margelis.

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Lazdijų skyriaus vardu, pirmininko pavaduotoja, buvusi tremtinė Zuzana Urbonaitė perskaitė kreipimąsi į LR Seimą, Vyriausybę ir Vilniaus miesto savivaldybę, kurio rezoliucijoje pareiškiamas nepritarimas Vilniaus Lukiškių aikštėje planuojamam miško ir partizanų bunkerių memorialo pastatymui laisvės kovotojams, kurio autorius yra Andrius Labašauskas. Lietuvos laisvės gynėjai kovojo už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę, todėl reikalaujama Lukiškių aikštėje pagerbti laisvės kovotojus pastatant jų atminimui skirtą memorialą, kuriame pagrindinis akcentas būtų lietuvių tautos ir Lietuvos valstybės simboliai. Perskaičiusi dokumentą Z. Urbonaitė išsiunčiant kreipimąsi, pasiūlė pridėti pasirašiusiųjų sąrašus ir kvietė visus, rezoliucijai pritariančius, renginio dalyvius pasirašyti.

Minėjimą skirtą Gedulo ir vilties dienai bei Okupacijos ir genocido dienai paminėti, dainomis ir prasmingais žodžiais praturtino, Lazdijų laisvės kovų dainų ansamblis „Žilvitis“, Šeštokų ansamblis „Kaimynės“, Aldonos Mikalonienės eilėmis kompoziciją žiūrovams pristatė Šeštokų mokyklos mokiniai.

Lazdijų rajono savivaldybės informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą