Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Žolinės) atlaidai Pivašiūnuose 2019 m. rugpjūčio 14 - 22 d.

Pivašiūnai – svarbiausia Kaišiadorių vyskupijos piligrimystės vieta. Švč. Mergelė Marija Nuliūdusiųjų Paguoda traukia maldininkus į Pivašiūnus, kur jie patiria Dievo malonių. Nuo senų laikų čia garsus Dievo Motinos su kūdikiu paveikslas, skleidžiantis meilę ir ramybę bei guodžiantis tikinčiųjų širdis. 1988 m. paveikslas vainikuotas popiežiaus Jono Pauliaus II palaimintomis karūnomis, jam suteiktas „Nuliūdusiųjų Paguodos“ titulas. Didžiųjų atlaidų pagrindinė diena kasmet švenčiama rugpjūčio 15 d., atlaidai šioje šventovėje trunka visą savaitę iki rugpjūčio 22 d. – Švč. M. Marijos Karalienės šventės.

Žolinės aštuondienio atlaidų tvarka ir laikas:

Rugpjūčio 14 d., trečiadienisAtlaidų atidarymas. Šv. Mišios 18 val. Jaunimo vakaras. Eucharistinė procesija

Rugpjūčio 15 d., ketvirtadienisŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ĖMIMO Į DANGŲ IŠKILMĖ (ŽOLINĖ)
Alytaus, Birštono, Elektrėnų, Kaišiadorių ir Merkinės dekanatų diena
12 val. Iškilmingos Šv. Mišios Pivašiūnų bažnyčios šventoriuje
Giedos Kaišiadorių vyskupijos parapijų jungtinis choras
Gros Didžiosios kunigaikštienės Birutės bataliono orkestras
12 val. Šv. Mišias tiesiogiai transliuos Lietuvos nacionalinė televizija

Rugpjūčio 16 d., penktadienisTikybos mokytojų, katechetų ir pedagogų diena. Širvintų dekanato diena

Rugpjūčio 17 d., šeštadienisCaritas diena. Kaišiadorių dekanato diena

Rugpjūčio 18 d., sekmadienisLigonių, neįgaliųjų, slaugytojų ir medicinos darbuotojų diena. 12 val. Šv. Mišiose bus teikiamas Ligonių sakramentas. Alytaus dekanato diena

Rugpjūčio 19 d., pirmadienisŠeimų diena. Molėtų dekanato diena

Rugpjūčio 20 d., antradienisMaldos už Lietuva diena. Merkinės dekanato diena

Rugpjūčio 21 d., trečiadienisKunigų ir vienuolių diena. Birštono dekanato diena

Rugpjūčio 22 d., ketvirtadienisŠVČ. M. MARIJOS KARALIENĖS LITURGINIS MINĖJIMAS. Gyvojo Rožinio ir kitų maldos grupių diena. Elektrėnų dekanato diena

Pamaldų laikas:
Šv. Mišios – 10, 12 ir 18 val.
Rožinio malda – 9.30 ir 17.30 val.
Išpažinčių klausoma nuo 9 val., vakare nuo 17 val.

Kviečiame kuo gausiau dalyvauti ir visiems drauge maldos vienybėje išgyventi tikėjimo bendrystę ir padėkoti Dievui už visas jo teikiamas malones.

Atlaidų dienomis Pivašiūnų bažnyčioje tikintieji, išpildę būtinas sąlygas, pamaldžiai dalyvaudami pamaldose, gauna visuotinius atlaidus. Atlaidams gauti lankant šią šventovę reikia:
- būti malonės stovyje arba atlikti išpažintį,
- dalyvaujant Šv. Mišiose priimti Šv. Komuniją,
- pasimelsti Šv. Tėvo intencija,
- sužadinti pasiryžimą vengti kiekvienos, net lengvos nuodėmės.

Informacija:

Pivasiunai.lt

Mons. Vincas Baublys, Pivašiūnų parapijos klebonas, tel. (315) 29344, mob. tel. 8 699 12696 el. paštas parapija@pivasiunai.lt

 

 

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą