Nenugalėtas ir neužmirštas

Kai grupė alytiškių 2019 m. spalio 26 d. dalyvavo paskutinio aktyvaus Lietuvos partizano, Vyčio Kryžiaus ordino kavalieriaus, kario savanorio Antano Kraujelio-Siaubūno (1928-1965 m.) palaikų, kurie buvo surasti 2019 m. birželį Našlaičių kapinėse, laidotuvėse Vilniuje, buvo susitarta organizuoti šio kovotojo už Lietuvos nepriklausomybę pargerbimo renginį Alytuje.

Alytaus miesto Rotušėje, savivaldybės tarybos posėdžių salėje, 2019 m. lapkričio 21 d. 15 val. susirinko Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose dirbantys istorijos mokytojai, bibliotekininkai, švietimo vadybininkai, Lietuvos kariuomenės Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų bataliono, Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dainavos apygardos 1-osios rinktinės ir Lietuvos šaulių sąjungos Karininko Antano Juozapavičiaus šaulių 1-osios rinktinės atstovai, kiti patriotiškai nusiteikę alytiškiai. Plojimais pagerbti šiuo metu Alytuje gyvenantys ir renginyje dalyvavę Lietuvos partizanai Justinas Padegimas-Upelis ir Algirdas Jonas Rauličkis-Apuokas. Tautiškai apsirengę Alytaus muzikos mokyklos mokiniai ir mokytojai, vadovaujami direktoriaus pavaduotojos ugdymui Gabrielės Dambauskaitės, pakvietė visus susirinkusiuosius sugiedoti Lietuvos valstybės himną, kanklininkių trio atliko Juozo Pakalnio muzikinį kūrinį „Šokis".

Buvo demonstruojamas dokumentinis filmas „Paskutinis" (režisierius Algimantas Maceina, operatorius Algimantas Mikėnas), Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Didžiosios kovos apygardos 8-osios rinktinės 801 kuopos karys savanoris gr. Ramūnas Tolvaiša perskaitė pranešimą „Antano Kraujelio-Siaubūno ilgametė kova ir jo sužeisto gyvenimo etapas". Antano Kraujelio-Siaubūno sesuo, gamtos mokslų habil. dr. Janina Šyvokienė pristatė jos sudarytą knygą „Nenugalėtas ir neužmirštas. Partizanas Antanas Kraujelis-Siaubūnas".

Antanas Kraujelis-Siaubūnas ilgiausiai, net 17 metų, su ginklu rankose priešinosi Lietuvą okupavusiems sovietams. Jis gimė 1928 m. spalio 28 d. Utenos apskrities Molėtų valsčiaus Kaniūkų kaime ūkininkų šeimoje, kurioje užaugo dar 6 jo seserys. A.Kraujelis 1946 m. baigė Alantos progimnaziją, nuo 1947 m. dirbo Kaniūkų kaimo klubo-skaityklos vedėju. 1946-1948 m. buvo Lietuvos partizanų ryšininkas. Sulaukęs 20-ies A.Kraujelis tapo Lietuvos partizanu ir priklausė Mykolo Urbono-Liepos būriui, nuo 1950 m. liepos mėn. Henriko Ruškulio-Liūto vadovaujamiems kovotojams. Kaip Rytų Aukštaitijos Lietuvos partizanų atstovas buvo siunčiamas į pasitarimą su Dzūkijoje veikusiais Dainavos apygardos partizanais. A.Kraujelis 1951 m. tapo Vytauto apygardos Žėručio rajono štabo Žvalgybos skyriaus viršininku, vėliau paskirtas Žėručio štabo viršininku. 1951 m. sovietų valdžia ištrėmė visą Kraujelių šeimą į Sibirą – 15 metų tremties Irkutsko ir Novosibirsko srityse, Krasnojarsko krašte. A.Kraujelis ne kartą dalyvavo ginkluotuose susirėmimuose su sovietinio okupacinio režimo karinėmis struktūromis. Lietuvos partizanų būrys, kuriame veikė Antanas Kraujelis-Siaubūnas, 1952 m. buvo sunaikintas ir nuo to laiko jis partizanavo su vienu bendraminčiu, o nuo 1954 m. jis kovojo vienas. 1953 m. jį sunkiai sužeidė KGB pareigūnų užverbuotas jaunystės bičiulis. 1954 m. šis Lietuvos partizanas pakeitė savo veiklos taktiką – rašė sovietų valdžios pareigūnams įspėjamojo turinio laiškus, reikalaudamas neskriausti okupuotos Lietuvos žmonių. Sovietų represinėms struktūroms niekaip nepavykdavo sulaikyti arba nukauti šio kovotojo, o žmonių lūpose pasakojimai apie Antaną Kraujelį-Siaubūną virto legendomis.

1965 m. kovo 17-osios rytą KGB pareigūnams ir kariuomenei pavyko apsupti sodybą, kurioje slapstėsi Lietuvos partizanas. Susišaudymo metu sužeistas, nematydamas galimybės prasiveržti pro apsupimo žiedą, Antanas Kraujelis-Siaubūnas pasirinko įprastą Lietuvos partizanams išeitį – nepasidavė, o nusišovė. Lietuvos partizano veikla yra įvertinta Lietuvos valstybės: 1997 m. gruodžio 22 d. A.Kraujeliui (po mirties) pripažintas Lietuvos kario savanorio statusas, Respublikos Prezidento 1998 m. gegužės 19 d. dekretu jis apdovanotas Vyčio Kryžiaus 3-iojo laipsnio ordinu, jis Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2010 m. kovo 18 d. įsakymu apdovanotas Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu.

Janinos Šyvokienės parengta ir mūsų miesto visuomenei pristatyta knyga „Nenugalėtas ir neužmirštas. Partizanas Antanas Kraujelis-Siaubūnas" pasieks visas Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas, ją įsigijo šiame renginyje dalyvavusieji alytiškiai.

Alytaus miesto savivaldybės informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą