Pabūk. Vaclovas Matažinskas

Pabūki su manim, pabūk lig ryto,
Kol saulė naktį vys, pabūk, tavęs prašau.
Sunku bus laukti vakaro man kito.
Pabūki tu, naktie, ir tu, pabūk ilgiau.

Kol rytas dar toli kol saulė neprabudo,
Naktužė slepia meilės mūs kerus.
Rasa taip tyliai mums po kojom krito,
Mes taškėme nukritusius lašus. 

Tik neskubėk, kol rūkas mus paslėpęs.  
Mes tarsi pasakoj abu juo apgaubti.
Pabūkime abu, kol dar gaidžiai negieda.
Kaip mano širdis plaka, ar girdi?

Pabūk su manimi, mūs rankos susipynė,   
O akyse liepsnoja meilės židiniai.  
Nekilk saulute, tavimi mes nusivylę,
Kodėl tu naktį taip greitai išvijai?

Iš Vaclovo Matažinsko knygos "Apie viską iš širdies...", 2017 m. Autoriaus knygą platina pats autorius: Vaclovas Matažinskas.

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą