Grybų oninės. Vaclovas Matažinskas

Kašikų pasėmis ajau miškan,
Grybų prisrinksiu tan kašikan,
Namo parnešiu Ona nuvalys,
Tušysiu grybus, ateis Balys.
Lašinių šmotų, cibulio galvų,
Grait padarysiu aš visų tvarkų,
Viskų sutrupinis, petelnion dėsiu,
Bulbių prilupsiu, jas puodan paslėpsiu.
Onos nedalaisiu, tegul pasilsės,
An uslanėlio, prieg lango sėdės.
Lašiniai spirga, spirguciai daros,
Cibuliai kranta, gardus kyla paras,
Kap cik cibuliai pageltonuos,
Grybai petelnion in juos važuos.
Po tam smetonos šaukštų dedu,
Maltų pipirų in tį beriu,
Viskų skanaunu, rodžias gerai,
Pirštus laižysis Ona ir sveciai
Ona jau trapsi, užuodzia kvapų,
Girdėc padvados, bildesys ratų,
Balys atbilda, su Marceli,
Pirkion jau žangia - Sveiki gyvi.
Visus priek stalo aš sodzinu,
Šadzien Oninės, gaspadorium būnu,
Drūtos naminės, rasotų bonkų,
Nešu aš švalniai an savo rankų.
Imu torielkas dedu grybus,
Marcelė kvolina, o tai žmogus,
O kvapas grybų, po kiemų vaikšto,
Gaidzys nat gieda, kiba pakvaišo.
Pancį šuva nutraukci bando,
Senais dancim pantukų kramto,
Nutrankiau kaulų, maš bus ramus,
Ainu užimc pirkion svecius.
Pavėlavau, petelnia čysta,
Šypsos per ūsų Balys ir Ona,
O Marceliutė dancis rakinėja,
ir kap iš rašto kalbų man lieja.
Kvapų prisgaudei pakoliai darei,
Mes nekalci, kad pavėlavai,
Va ir neliko, o patrova gardzi...
Aš čėrkų tau pilsiu, skaito paci.
Nu kų padarysi, bus gerai lašinių,
Gi viskų dariau, dėl Onos ir svecių,
Nešu in stalų lašinius, dešrų,
Priek Onos sėdu, aš palei kraštų.
VACYS--DZŪKELIS

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą