Myliu. Vaclovas Matažinskas

Aš ant kranto parašysiu
Laišką trumpą ateities,
Pats aš jo nebeskaitysiu,
Bangos jį tegul palies.
 
Tegul jos sulygins raštą,
Tenuplaus manas viltis,
Gal nuneš į kitą kraštą
Ateities mano mintis.
 
O gal išbarstys po dugną
Tarp geltonų gintarų...
Jau banga į krantą skuba,
Parašyti aš skubu.
 
Ateities jūs mano mintys,
Iš širdies manos gelmių,
Čia sudėtos mano viltys
Vienam žodyje – MYLIU.

Iš Vaclovo Matažinsko knygos "Aš meilę amžiną dainuoju...", 2018 m. Autoriaus knygą platina pats autorius: Vaclovas Matažinskas.

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą