Neatsisveikinau. Vaclovas Matažinskas

Neatsisveikinau, nebučiavau, neglamonėjau...
Tavęs paklausti noriu, mano drauge vėjau,
Prašiau, kad tu paglostytum, kaip vienas moki,
Sušoktum, kaip su lapais rudeniniais, vieną šokį.

Kad tu jai plaukus pakedentum, garbanas šukuotum
Ir žandus liesdamas nuo manęs pabučiuotum...
Kad į ausis šnibždėtum nuo manęs švelnius žodžius –
Ant debesies juos surašiau visus, visus.

Neatsisveikinau, nebučiavau, neglamonėjau,
Tave myliu, todėl užgauti nenorėjau...
Juk išsiskirti sunku, tai gili širdies žaizda,
Bet aš sugrįšiu, kas bebūtų – juk myliu tave.

Iš Vaclovo Matažinsko knygos "Aš meilę amžiną dainuoju...", 2018 m. Autoriaus knygą platina pats autorius: Vaclovas Matažinskas.

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą