Papildytai PAV ataskaitai dėl būsimos gamyklos Alytaus savivaldybė vėl nepritarė

Alytaus miesto savivaldybė nepritarė birželio mėnesį savivaldybei pateiktai papildytai Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai dėl ketinamos Pramonės gatvėje vykdyti iškastinės mineralinės uolienos perdirbimo veiklos. Toks sprendimas išsiųstas ataskaitą rengusiai bendrovei „Aplinkos vadyba“ bei Aplinkos apsaugos agentūrai. 

Neigiama išvada priimta išnagrinėjus savivaldybei pateiktą papildytą ir patikslintą Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą. 

Alytaus miesto savivaldybės specialistai taip pat atkreipė jos rengėjų dėmesį, kad atnaujinta PAV ataskaita jau po keletą kartų buvo teikiama  kitiems ją derinti turintiems subjektams, tačiau savivaldybei derinimui kartu ji pateikta nebuvo. 

Manytina, kad pagal teisės aktų reikalavimus, pataisyta pagal pastabas ataskaita kiekvieną kartą turėjo būti teikiama derinti visiems poveikio aplinkai vertinimo subjektams kartu, taip pat ir Savivaldybei, nes vertinimo subjektai motyvuotas išvadas turi teikti vienai ataskaitai, o ne skirtingoms jos versijoms.

Vienu iš motyvuoto sprendimo argumentų nurodoma, kad nepritariama dėl Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nustatyto 500 m sanitarinės apsaugos zonos sumažinimo, kadangi į šią teritoriją patenka gyvenamieji namai, kitos paskirties vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų paskirties sklypai, daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos,  Alytaus lopšelis-darželis „Putinėlis“, Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras, Alytaus kultūros centras, naujai planuojamas rekreacijos - sporto kompleksas prie Gulbynės vandens telkinio.

Ataskaitos rengėjai ir toliau neatsižvelgia į savivaldybės pastabas ataskaitoje pateikti informacija apie naujų automobilių parkavimo vietų įrengimą, nepatikslina informacijos, iš kokių konkrečiai Europos šalių bus gabenamos iškastinės uolienos, kadangi iš skirtingų vietų yra skirtinga jų cheminė sudėtis, ataskaita nepapildyta informacija, kaip bus užtikrinama radioaktyvių medžiagų sankaupų kontrolė planuojamoje naudoti žaliavoje bei į kitas, jau ne kartą anksčiau išsakytas pastabas.

Dėl PAV ataskaitos išvadas pagal kompetenciją teikia Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Alytaus departamentas, Alytaus priešgaisrinio gelbėjimo tarnyba, Alytaus miesto savivaldybės administracija.

Teisės aktai numato, kad atsižvelgiant į vertinimo rezultatus, minėtų institucijų ir visuomenės nuomonę, atsakingoji institucija – šiuo atveju Aplinkos apsaugos agentūra – priima sprendimą dėl veiklos poveikio aplinkai, nustato sąlygas, kurias įgyvendinus veikla nedarys reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai ir tada ši veikla gali būti įgyvendinama (vykdoma). 

Jei atsakingoji institucija priima sprendimą, kad veikla neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimų, veiklos vykdyti negalima.

AMS, Komunikacijos skyriaus informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą