Sunkumų dėl karo patiriantys ūkininkai pasiskolinti galės lengviau

Žemės ūkio ministerija tiesia pagalbos ranką ūkininkams, kurie susiduria su likvidumo problemomis dėl Rusijos agresijos prieš Ukrainą.  UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas artimiausiu metu pradės teikti individualias garantijas.

Šios garantijos bus teikiamos finansų įstaigoms dėl ūkio subjektams, kurių veikla susijusi su žemės ūkiu, maisto ūkiu, miškų ūkiu, kaimo plėtra, akvakultūra ir žuvininkyste, teikiamų paskolų ir (ar) finansinės nuomos (lizingo)  paslaugų. Tai padės išvengti apyvartinių lėšų trūkumo išaugus elektros energijos, gamtinių dujų, pašarų ir trąšų kainoms bei  išsaugoti veiklos tęstinumą ir darbo vietas. 

Šiuo metu finansavimo prieinamumas rinkoje dėl didelio rizikingumo su minėtomis problemomis susiduriantiems subjektams yra ribotas.

Garantuojamos paskolos dydis negalėtų viršyti 5 mln. Eur ir šių ribų: 15 proc. ūkio subjekto vidutinės bendros metinės apyvartos per paskutinius trejus pasibaigusius ataskaitinius laikotarpius arba 50 proc. ūkio subjekto gamtinių dujų ir elektros energijos išlaidų per 12 mėnesių, ėjusių prieš mėnesį, kurį pateikta paraiška dėl individualios garantijos suteikimo.

Sprendimai dėl individualių garantijų teikimo būtų  priimami iki 2022 m. gruodžio 31 d.

Planuojama už 33 mln. Eur paskolų suteikti 30 mln. Eur individualių garantijų.

Valstybės pagalbos būtinybę dėl Rusijos karinės agresijos prieš Ukrainą sukeltos krizės identifikavo ir Europos Komisija, priimdama 2022 m. kovo 24 d. Komunikatą „Laikinoji valstybės pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai remti dėl Rusijos karinės agresijos prieš Ukrainą, sistema“.

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą