Gyvenimas šalia bažnyčios alytiškių šeimai virto košmaru: nebegali ištverti klebono teroro Šalia Dievo namų – tikras pragaras

Svetimame kieme savavaliaujantis kunigas, parapijiečių grasinimai užpjudyti šunimis, virš galvų nuolat kybantis dronas. Tokia šalia bažnyčios gyvenančios alytiškės Romos Juonienės kasdienybė.

Likiškių parko pakraštyje Alytuje stūkso Švč.Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos bažnyčia ir klebonija. Šalia Dievo namų glaudžiasi nedidelis Juonėnų šeimos namas, kuriame 52 metų Roma praleido visą gyvenimą.

1991 metų gruodį R.Juonienė su penkiais broliais parašė prašymą atkurti nuosavybės teises į senelio Jokūbo Kamarausko žemę. Alytaus apskrities viršininko administracijos sprendimo, kad jai atkuriamos teisės į 0,2917 hektaro žemės mieste, moteris sulaukė tik 2008 metų vasarį.

Vis dėlto R.Juonienė su šeima iki šiol gyvena laisvoje valstybinėje žemėje ir su atkurta nuosavybe negali nieko daryti, nes Registrų centras atsisakė registruoti moters sklypą dėl neatitikimų kadastro žemėlapyje. O Romos vaikystės kieme šeimininkas jaučiasi kaimyninės bažnyčios vadovas klebonas monsinjoras Leonas Jakimavičius.

Kunigas filmuoja ir fotografuoja Juonius, tvirtina, kad jie gyvena jo valdose. Kai šeimos nebūna namuose, kieme atsiranda į žemę įkalti kuoliukai, neva žymintys sklypo ribas.

Parapijiečiai su šunimis moteriai neleidžia praeiti iki autobusų stotelės, o kieme virš galvų nuolat skraido dronai.

„Policija į mūsų pareiškimus nereaguoja ir nepradeda tyrimų, o mes net tvoros pasistatyti negalime, kad atskirtume bažnyčios ir savo sklypo ribas.

Tas psichologinis smurtas trunka jau daugiau kaip du dešimtmečius, bet mūsų niekas negirdi“, – guodėsi R.Juonienė.

Prašė padovanoti žemę

Ten, kur dabar Alytuje yra Likiškių parkas, bažnyčia pradėjo kilti 1995 metų birželio pabaigoje, kai buvo įbetonuotas pirmasis pamatų polius. Dievo namai iškilmingai atidaryti 2001 metų rugpjūtį.

Ir bažnyčia, ir klebonija pastatytos ant R.Juonienės seneliui – tėvo tėvui – priklausiusios žemės, ant kurios stovi ir šeimos namas su ūkiniais pastatais.

Kadangi leidimas bažnyčios statyboms duotas dar 1989 metų rugsėjį Maskvos religinių reikalų tarnybos prie SSRS Ministrų Tarybos, į žemę, ant kurios stovi bažnyčia, nei Roma, nei jos broliai nepretendavo.

Alytuje vienam žemės savininkui už turėtą nuosavybę gali būti suteiktas sklypas nuo 6 iki 10 arų. Bet visą gyvenimą senelio žemėje gyvenusiai ir tuo adresu registruotai R.Juonienei priklausė didesnis sklypas su namu, kurių nuosavybės teisės jai ir atkurtos.

Nepriklausomybės pradžioje, kai dar tik buvo sukurta parapija ir prasidėjo bažnyčios statybos, į R.Juonienės namus užsuko tuometis parapijos klebonas Petras Dumbliauskas ir paprašė padovanoti senelio žemę bažnyčiai, bet moteris tikino negalinti to padaryti, nes žemę turinti dalytis su broliais, be to, jai dar neatkurtos nuosavybės teisės.

„Vadinasi, P.Dumbliauskas jau žinojo, kad ta žemė priklausė mano seneliui, nors mes patys to nežinojome“, – pasakojo R.Juonienė.

Ginčai – dėl nuotekų

1993 metų gegužę Švč.Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos parapijos klebonu tapo L.Jakimavičius, šias pareigas einantis iki šiol.

Juonių šeimos ir kunigo nesutarimai prasidėjo 1996 metais, kai šeima nutarė įsivesti vandentiekį.

„Kaip ir priklauso, pasidarėme projektą. Mums buvo pasiūlyta kanalizaciją prijungti prie „Dzūkijos vandenų“ šulinio, kuriuo naudojosi ir klebonija. Kunigas už tai pareikalavo pinigų. Jų nedaviau.

Tuomet L.Jakimavičius pradėjo daryti viską, kad tik mums sutrukdytų. Net tuometis „Dzūkijos vandenų“ direktorius turėjo įsikišti ir paaiškinti, kad tas šulinys bažnyčiai nepriklauso“, – pasakojo R.Juonienė.

Kad prisijungtų prie šulinio, reikėjo kasti griovį, kurį Juoniai paskui užlygino ir užsėjo žole. Tačiau paskui trejus metus vis tiek negalėjo susitvarkyti dokumentų, kol L.Jakimavičiaus parašą pagaliau gavo, kai vėl įsikišo „Dzūkijos vandenų“ atstovai.

Praleido visą vaikystę

Žemę ten, kur dabar stovi R.Juonienės šeimai priklausantis 53,12 kvadratinio metro namas su ūkiniais pastatais, moters senelis įsigijo 1924 metais.

Tuo metu ten buvo Likiškių kaimas, kurio rytinė dalis vėliau prijungta prie miesto.

Lietuvą okupavus sovietams R.Juonienės seneliui priklausiusi žemė nacionalizuota, tačiau šeima liko gyventi savo name. Tiesa, senelio statytas namas sudegė, tad Romos tėvai 1971 metais pastatė naują medinuką.

„Mano visa vaikystė ten prabėgo. Tada ten nebuvo nei jokios bažnyčios, nei jokio parko“, – pasakojo moteris.

Likiškių parkas pradėtas kurti ir sodinti 1994 metais – panašiu laiku, kai prasidėjo bažnyčios statybos.

Laukdama, kol bus atkurtos teisės į senelio nuosavybę, vaikystės name su šeima – vyru, sūnumi ir dukterimi – šeimininkavo R.Juonienė.

Iš pradžių palyginti nedideli konfliktai su klebonu L.Jakimavičiumi vis aštrėjo. Kunigas įrodinėjo, kad žemė, kurioje stovi Juonių šeimos namas, priklauso bažnyčiai, bet į tokias kalbas moteris sakė nekreipdavusi dėmesio.

Ji pati per šventes nueidavo į kaimyninę bažnyčią, aukodavo jai kaip ir kiti parapijiečiai. Toje bažnyčioje giedojo jau anapilin iškeliavusi R.Juonienės teta, o dėdė iki šiol gieda per mišias.

Tačiau moters kantrybė baigėsi, kai prieš ketverius metus tuomet nepilnametę jos dukterį L.Jakimavičius išvarė iš bažnyčios.

„Mano mergaitė norėjo priimti Sutvirtinimo sakramentą. Tada kelios mergaitės nuėjo į vakarines mišias, o L.Jakimavičius jas išvarė. Duktė bijodavo net išpažintį jam atlikti. Sako: „Mama, neisiu, nes jis klausykloje sėdi girtas“, – pasakojo R.Juonienė.

Grasina, kai nėra vyro

Pastaraisiais metais Juonių šeima jaučia nuolatinį psichologinį spaudimą, o policijos pareigūnai nesiima veiksmų.

„Kartą su dukra ravėjome daržą, tai dronas kybojo virš mūsų.

Dėl dronų policijai rašėme du pareiškimus, bet iš jų jokios naudos. Vienas vyras su dronu mums net pareiškė, kad jis yra policininko sūnus“, – pasakojo R.Juonienė.

Viename policijos atsakyme teigiama, kad tyrimas nepradėtas, nes R.Juonienės atžvilgiu nebuvo padarytas administracinis nusižengimas.

O kitame rašoma, kad droną skraidinęs asmuo filmavo Alytaus Švč.Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos bažnyčią, o ne aplinkui esančius asmenis ir namus. Policijos nesudomino net tai, kad buvo filmuojama tuomet nepilnametė R.Juonienės duktė.

Moteris teigė, kad negali ramiai nueiti net iki autobusų stotelės, nes pakeliui ją stabdo parapijiečiai su šunimis ir liepia tuo keliu nevaikščioti.

„Dirbu pamainomis, o manęs laukia tada, kai vyro nėra namuose ir jis negali nuvežti į darbą. Vyras yra tolimųjų reisų vairuotojas ir išvyksta savaitei ar dviem, tada ir sulaukiu grasinimų“, – pasakojo „Alitos“ gamykloje produktų paruošėja dirbanti moteris.

Dėl šių grasinimų ji irgi kreipėsi į policiją, tačiau buvo atkalbėta nuo pareiškimo rašymo.

Fotografavo kaimynų lysves?

R.Juonienė ne kartą pastebėjo, kad jos kiemas ar šeima fotografuojami ar filmuojami ir iš klebonijos.

„Kartą bendradarbės mane vakare parvežė namo. Tai net jų mašiną fotografavo kažkoks iš klebonijos išėjęs žmogus. Moterys pačios į tai atkreipė dėmesį“, – sakė R.Juonienė.

Į kunigo L.Jakimavičiaus elgesį ir žodžius bažnyčios kaimynystėje gyvenanti moteris teigė nekreipdavusi dėmesio, kol galiausiai kantrybė vis dėlto trūko.

„Anksčiau jis bent po namus nevaikščiojo, bet per Motinos dieną, gegužės 3-iosios vakarą, atėjo pas mus į kiemą ir pradėjo aiškinti, kad čia viskas jo, mus filmuoti ar fotografuoti“, – teigė R.Juonienė.

Moteris ir pati nufotografavo po jos kiemą su mobiliuoju telefonu vaikštantį L.Jakimavičių. Ji keliskart skambino policijai, tačiau pareigūnai atvyko tik po trečio skambučio, nes neva nieko baisaus neįvyko.

Parašiusi pareiškimą, kad atėjęs kaimynas L.Jakimavičius ją filmavo mobiliuoju telefonu ir ji įtarianti, jog tokiu būdu neteisėtai renkama informacija apie jos bei jos šeimos narių privatų gyvenimą, R.Juonienė sulaukė tradicinio atsakymo, kad nustatytos aplinkybės ir pagrindas, dėl kurių baudžiamasis procesas negalimas.

Neva L.Jakimavičius paaiškino, kad kaimynai Juoniai dirbo žemę, tai yra darė lysves. Dalis dirbamos žemės pateko į bažnyčios teritoriją, dėl to jis pradėjo filmuoti.

Klebonas taip elgėsi norėdamas užfiksuoti neteisėtą kaimynų veiklą. Į kaimynų privačią valdą užėjęs nebuvo, viską filmavo iš savo teritorijos. Turimos filmuotos medžiagos niekur viešinti neplanuoja, tai pasiliks kaip įrodymą, kad kaimynai lysves darė bažnyčios teritorijoje.

„Tos lysvės mūsų kieme – nuo neatmenamų laikų. Dar mano mama jas turėjo. Kol žemė nepažymėta, išties nežinau, ar jos mūsų valdose, tačiau juk ne ant šventoriaus jas pasidarėme – bažnyčiai tikrai netrukdo“, – aiškino R.Juonienė.

Prieš porą savaičių Juonių kieme prie slyvų atsirado raudoni kuoliukai. Kas juos įkalė – niekas nematė, nes šeimos namuose nebuvo. Kuoliukai panašūs į matininkų naudojamus geodezinius, tačiau ant jų nėra jokio užrašo.

„Kadaise L.Jakimavičius pats vaikščiojo ir tokius metalinius kuolus kalinėjo, tai mes paskui juos ištraukėme“, – pasakojo R.Juonienė.

Dėl L.Jakimavičiaus elgesio moteris net kreipėsi į Vilkaviškio vyskupą Rimantą Norvilą, bet šis iš Romos problemų tik pasijuokė.

Vietoj atsakymų – raštas

Alytaus Švč.Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos parapijos klebonas L.Jakimavičius pažadėjo raštu atsakyti į „Lietuvos ryto“ klausimus.

Tačiau vietoj atsakymų atsiuntė 2001 metų rugpjūčio 25 dieną popiežiaus Jono Pauliaus II jam adresuotą raštą lotynų kalba.

„Atsakydamas į begalę klausimų siunčiu nuotrauką. Atrodo, bus atsakyta į visus jūsų klausimus“, – rašė kunigas L.Jakimavičius.

Tvarkyti dokumentų neskuba

Juoniams pikčiausia, kad jie bejėgiai prieš kaimyno kunigo terorą, nes Romos senelio žemėje negali nieko daryti – ne tik tvoros užtverti, bet ir namo rekonstruoti.

Kol žemė neįregistruota, tai daryti draudžia įstatymai.

„Kaip išmaldos prašėme leidimo susitvarkyti kiemą. Jurgis Krasnickas tada buvo Alytaus meras, tai jis leido tą mažą namelį renovuoti. Jis labai mažas ir vos jame telpame. Mano vaikai jau užaugo. Sūnui – 32-eji, dukteriai – 18 metų“, – sakė R.Juonienė.

Anot jos, atkurtos nuosavybės dokumentų daugiau kaip 12 metų nesutvarko Alytaus miesto savivaldybės Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyrius.

Kaskart ten paskambinusi ji išgirsta tą patį atsakymą, kad liko sulaukti tik vieno parašo ir viskas bus baigta.

„Bet taip – metų metus“, – guodėsi R.Juonienė.

Registrų centro bazėje aiškiai matyti, kad Alytaus Švč.Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos bažnyčiai suformuotas 2,9226 hektaro sklypas, kurio tik vienas kampas vos liečia dešimt kartų mažesnį sklypą, kuriame dabar gyvena Juoniai.

Valstybinėje žemėje esantis sklypas neterminuota panaudos sutartimi patikėtas parapijai. Juonių sklypas oficialiai dar nesuformuotas, nors jo ribos irgi aiškiai matyti.

Alytaus miesto savivaldybės Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėjo pavaduotojas, savivaldybės vyriausiasis architektas Mindaugas Matažinskas tvirtino, kad R.Juonienei atkurtos nuosavybės dokumentų sutvarkymas stringa dėl objektyvių priežasčių: „Tas sklypas pateko į visus įmanomus draudžiamuosius sluoksnius.

Reikėjo koreguoti Valstybinės reikšmės miškų schemą, Likiškių parko detalųjį planą.“

Valstybinės reikšmės miškų schema Alytuje parengta dar 2016-aisiais. Tais pačiais metais patvirtintos ir miesto bendrojo plano korekcijos. Tačiau Likiškių parko detalusis planas dar nepatvirtintas.

„Ten buvo aibė interesų, daug visokių sklypų. Kadaise ten buvo kaimas, bet miesto riba išsiplėtė ir toje vietoje pasikeitė žemės sklypų ploto traktavimas.

Ten daug ne su R.Juoniene, o su kitais sklypais susijusių klausimų, kuriuos baigiame spręsti ir Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai teiksime pagal pastabas pataisytą planą derinti“, – tvirtino M.Matažinskas.

Vis dėlto atrodo, kad spręsti klausimų valdininkai išties neskuba. Per pirmąjį pokalbį „Lietuvos rytą“ patikinęs, kad per kelias dienas pateiks Likiškių parko detalųjį planą Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai galutinai suderinti, po savaitės M.Matažinskas teigė, jog to padaryti dar nespėjo, o pats išėjo atostogauti.

Mažai galimybių apginti teises

Vytautas Tučkus, advokatas:

„Turėjau nemažai bylų dėl žemėtvarkos procesų ir jų vilkinimo. Tačiau nepamenu, kad nuosavybės atkūrimo ir sklypo suformavimo procesas truktų ilgiau nei šešerius metus. 12 metų yra rekordas.

Tai – akivaizdus proceso vilkinimas. Žmogus galėtų ieškoti teisybės teismuose, bet iš patirties sakau, kad jie, deja, daugiau dėmesio kreipia į žemėtvarkininkų aiškinimus.

Teismai valdininkų nuomonės paiso labiau nei žmogaus teisių. Neabejoju, kad byla, kaip per 12 metų nesutvarkomos nuosavybės teisės, sudomintų ir Europos žmogaus teisių teismą (EŽTT).

Vis dėlto prieš teikiant ieškinį EŽTT reikėtų pabandyti rasti teisybę Lietuvoje – įveikti visas instancijas. Tai – ir didelės išlaidos, ir mažiausiai dar treji metai.

Dėl žemės, jos grąžinimo, visada yra problemų. Čia žmogus atgavo žemę, bet vis tiek negali įregistruoti savo nuosavybės. Tokioms byloms būdinga, kad valdininkai atsainiai, kartais net piktybiškai ko nors nedaro.

Teko net girdėti tiesų pasakymą, kad „aš šitai rupūžei tyčia nedarysiu“.

lrytas.lt informacija

Komentarai

 • Onute
  prieš 30 minučių
  Ar gali buti dar daugiau pasityciota is zmogaus. Visa gyvenima ten gyvena,gime cia. O atejes bet kas,gali lipti zmogui per galva,nubrezti ir pasiimti zemes ribas,kokias jie nori. Atsakingi darbuotojai,kas turi sutvarkyti dokymentus,net nesistengia,ne metais,o desimtmeciais nesprendzia ir net nesiruosia. .. Ziauru,ka nori,ta daro,dokumentai guli stalciuose,tuoj peles sues...Atsibuskit..
 • Leonas
  prieš 56 minučių
  Ačiū, Daina,
  dėl šio straipsnio kai kam bus tik daugiau "nepatogumų...", garantuoju...
  O senesnio reportažo "malonius" prisiminimus išsaugojęs...
 • Leonas
  prieš 42 minučių
  Tel. Nr. +37068748020
 • Leonas
  prieš 36 minučių
  A. K. ------------0---
  Asmens kodas tikras. Patvirtinu kun Leonas
 • Leonas
  prieš 32 minučių
  Adresas:
  Leonas Jakimavičius
  Jurgiškių g., 4
  Alytus, LT-63131

  Info tikra!
 • Leonas
  prieš 29 minučių
  El. P. Adresas:

  leonasjak@gmail.com
 • Bedievis
  prieš 28 minučių
  Štai jums ir dievo tarnas- "monsinjoras", keliaklupsčiavimas bažnyčiai - baisus savęs žeminimas. Pamokyti tą apsidirbusį "bažnyčios tarną" lazda per kuprą, ir sbinlaižius parapijiečius. O kad policija nieko nedaro - tai jau kasdienybė.
 • Leonas
  prieš 20 minučių
  Iki šiol žodis "DIEVAS" rašomas didžiąja raide...
  Leonas
 • *
  prieš 28 minučių
  Visai nusivažiavo šis portalas. Tik geruoju žodžiu galima minėti kleboną. Visad padedantis bėdoje... o kiek daug gero yra padaręs. Gėda skaityti tokius komentarus... laikykitės...
 • Leonas
  prieš 6 minučių
  Senokai jau,- šv. Jonas-Paulius II (2001-08-25) pripažino mane (Leoną) Popiežiaus Rūmų Kapelionu (Monsinjoru). Šiuo metu toks iš Vatikano "Titulas" skiriamas tik nuo 65 m amžiaus. Anksčiau suteikti titulai neanuliuojami.
  Teišlieka "unikumas" ,- Alytuje gyvena "antikvarinis" Monsinjoras... (Regalijų nenaudoju,- spalvos ypatybės gali sukelti besiganančių galvijų agresyvią reakciją...)...
  0 1994 m UAB "Zaida" vadovo Antano Tulabos vadinamo Alytaus Marijos Krikščionių Pagalbos parapijos žemės sklypo "raudonų linijų" brėžinyje yra ir Romutės parašas...
  kun Leonas

 • Leonas
  prieš 4 minučių
  Taigi, DAINA, prašau komentaro...
  Kun Leonas
 • Leonas
  prieš 59 minučių
  Išsaugojau visus ir po šiuo straipsniu parašytus komentarus...
  Ką gali žinoti,- o gal gyvenime kada nors prireiks...
  Kun Leonas
  +37068748020
 • Leonas
  prieš 43 minučių
  Visos teisės saugomos. © 2020 UAB " L rytas".
  Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB "L rytas" sutikimą.
  Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

  google-playapp-store

  Sekite mus:

  Visos teisės saugomos. © 2020 UAB "Lrytas"

  P. Daina, ar turite "LRyto" leidimą kopijuoti šios bendrovės straipsnius?..
  Parodykite...
  Gresia atsakomybė!..
  Kun Leonas
 • Monika
  prieš 30 minučių
  Labai matosi, kad didžiuojatės popiežiaus pripažinimu, bet kaip kunigas, galėtumėt bent apsimesti, kad elgiatės, kaip geras žmogus. Man dar įdomu, ką galit pasakyti apie komentarą, kad girtas išpažinčių klausot, jei čia tikrai jūs rašot.
 • Leonas
  prieš 30 minučių
  Užmigo ponia Daina...
  Linkiu kūdikiškai laimingo poilsiuko...
  Juk gyvenime egzistuoja trys didžiausi džiaugsmai:
  1.Valgyti.
  2.Miegoti.
  3.Pavalgius miegoti...
  O Daina, tikiu,- soti...miega...
  kun Leonas
  Tel - jau parodytas...
 • Leonas
  prieš 24 minučių
  Išgėręs žmogus rytojui išsiblaivo... O kvailas ,- visą gyvenimą lieka...
  Kun Leonas
 • Monika
  prieš 3 minučių
  Nu bet pone Leonai, labai neprotingai pats atrodote dabar. Rašote komentarus po kažkokiu straipsniu, kurio beveik niekas nepaskaitys, o jei paskaitys, tai ir pamirš, bet jei nusileis į komentarus, tai čia tikrą cirką sukėlėt. Visų pirma, pati svarbiausia interneto nerašyta taisyklė yra neskelbti savo informacijos, nes galite susilaukti nenorimo dėmesio. Antra, panagrinėkime jūsų paskutinį komentarą (turiu daug laiko, ir kaip sakiau, čia cirkas, kurio nepraleisiu). "Išgėręs žmogus rytojui išsiblaivo" Labai įdomi mintis, kai žinome kontekstą. Kad jūs būnate girtas, pasakė nepilnametė mergaitė. Ar jūs įsivaizduojate, kaip baisu būna tokioms kaip ji, būti prie suaugusio girto vyro? O jūs dar esate kunigas. Turėtumėte rodyti pavyzdį. Kokį pavyzdį jūs rodote? Kad reikia kabinėtis prie kitų žmonių, jei manote, kad jie jus kažkuo nuskriaudė ir kad būti viešoje vietoje girtam yra padoru. Žinoma, aš jūsų asmeniškai nepažįstu ir mes visi žmonės, būna silpnų momentų net ir kunigo gyvenime, tačiau jei norite "prasiblaivyti rytoj", gal būt nereiktų gerti dieną (taip spėju, kad ne naktį išpažinčių iš mažų mergaičių klausote). Taigi, kai tokie kunigai kaip jūs reprezentuoja bažnyčią, nieko keisto, kad tikinčių mažėja. Antra jūsų komentaro dalis: "O kvailas ,- visą gyvenimą lieka..." Kas šiame siužete yra kvailas? Ponia Roma, apie kurios situaciją straipsnis parašytas, ponia Daina, kuri kiek supratau, parašė straipsnį, nors niekur neradau vardo, tik iš jūsų agresyvių komentarų tokį įspūdį susidariau, aš, žmogus niekuo nesusijęs su situacija, klausiantis klausimų, ar jūs, kunigas, panikuojantis komentaruose, besikabinėjantis prie Dainos (vis dar tiksliai nežinau kas ji) ir skleidžiantis visiems savo informaciją. Tikriausiai sužinosim, kai vienas iš mūsų turės susikurti naują paštą ir pasikeisti telefono numerį, kad galėtų ramiai gyventi. Ką gero galiu pasakyti, tai tik tiek, kad labai taisyklinga kalba rašote komentarus, gražu skaityti, Net jei pasirašote savo vardą, kaip tikrame laiške. Tai va, jei supratote mano mintį, neatsakysite daugiau ir nedarysite sau gėdos, bet aš nuoširdžiai tikiuosi, kad nesupratote ir toliau galėsiu žiūrėti šitą cirką.
 • Leonas
  prieš 9 minučių
  LEONAS ALYTUS
  LIETUVOS RESPUBLIKA Vilkaviškio vyskupija ALYTAUS MARIJOS KRIKŠČIONIŲ PAGALBOS PARAPIJA JURGIŠKIŲ g. 4, LT-63131 ALYTUSTel. 831525552, 868748020 Alytus 2020-07-08 ,3 25 PRAŠYMAS - PADĖKA Dėkoju žurnalistei Eglei... Ji suprato... Ji parašė... Ji perskaitė... Ji gal komentuos... Parapijos klebonas kun Leonas Jakimavičius ANSPAUDAS: PARAŠAS: K L Jaki... A. K. --------0---
 • Leonas
  prieš 9 minučių
  LEONAS ALYTUS
  Gal reikėtų pateikti A. S. LT457300010002211234 K. L. Jaki... -------0---
 • Leonas
  prieš 7 minučių
  LEONAS ALYTUS
  Kaip romanuose apie Amerikos indėnus rašoma: "...Hau, aš viską pasakiau..." K. L. Jaki... A. K. -------0---

  Prašau, Daina, pasakykite, kokios dar norėtumėte informacijos?..
 • Leonas
  prieš 59 minučių
  Leonas
  Senokai jau,- šv. Jonas-Paulius II (2001-08-25) pripažino mane (Leoną) Popiežiaus Rūmų Kapelionu (Monsinjoru). Šiuo metu toks iš Vatikano "Titulas" skiriamas tik nuo 65 m amžiaus. Anksčiau suteikti titulai neanuliuojami.
  Teišlieka "unikumas" ,- Alytuje gyvena "antikvarinis" Monsinjoras... (Regalijų nenaudoju,- spalvos ypatybės gali sukelti besiganančių galvijų agresyvią reakciją...)...
  0 1994 m UAB "Zaida" vadovo Antano Tulabos vadinamo Alytaus Marijos Krikščionių Pagalbos parapijos žemės sklypo "raudonų linijų" brėžinyje yra ir Romutės parašas...
 • vietinis
  prieš 23 minučių
  Jeigu jau toks Leonai save garbinantis esi, tai eik misioms ruostis cia programuotoju nedirbes, komentuoji kaip instagramo influenceris. jau nuo vyno galva susuko matyt.
 • Leonas
  prieš 13 minučių
  Jeigu jau toks Leonai save garbinantis esi, tai eik misioms ruostis cia programuotoju nedirbes, komentuoji kaip instagramo influenceris. jau nuo vyno galva susuko matyt.

  Tarptautinių žodžių nelabai suprantu... Paaiškinkite prašau...
  Laukiu...
  Kun Leonas
 • Leonas
  prieš 5 minučių
  Prisimenu: už viešai paskleistą šmeižimą ,- baudžiama...
 • Leonas
  prieš 2 minučių
  Esu girdėjęs: "... juk TIESA žmogų IŠLAISVINA..." ...
  kUN lEONAS
 • Leonas
  prieš 49 minučių
  "PC" numerį, adresą, buvimo vietą galima, reikalui esant, sužinoti...
  Kun Leonas
 • Klebonas
  prieš 22 minučių
  Dalbajobas? (kunigas) - dalbajobas
 • Egle
  prieš 22 minučių
  Kad jus ponas Leonai velnio apsėstas ir laikas pas egzorcista. Tik velnes gali gadinti zmonems sventes ir jaustis galintis kitus teisti ar spresti kitu gyvenima. Eikit paskaityt biblija ir issipagiriokit, nes blaivus cia tokio cirko tikrai nedarysit, nebent jums nera visai nieko svento
 • Eglei
  prieš 29 minučių
  Kaip gali taip komentuoti nepažįstant žmogaus ir nežinant situacijos? Kaip avių banda... vienas stumia ir kitas turi stumti. Kažką pasakė kažkas - ir jau tiki. Tik ištikimus bėdai kai prireiks kunigų paslaugų artimiesiems, prisiminkit savo žodžius. Įdomu, kaip tada jausitės prieš kunigą... Jums čia nieko nėra švento taip kalbėti apie kuniga!
 • Rasa
  prieš 31 minučių
  Ar tas Kunigas girtas,ar turi kazkokiu bedu su galva,akivaizdu,kaip sitaip sau leisti,jam tiesiog dzin
 • *
  prieš 20 minučių
  Ką leisti? Savo komentarais pati šmeižiate žmogų. Straipsnyje parašyta informaciją yra šmeižtas.... Jums čia ponia negerai su gava, kad tokius komentarus rašote ir skleidžiate tokią info :) Taip pat linkiu išmokti taisyklingai rašyti ;)
 • Sabina
  prieš 13 minučių
  Vajei kokia gėda kunigui ir visiems katalikams turint 'tokį vedlį'. Reikia skunda rašyti į Vatikaną ir jį pradėti filmuoti ir išsaugoti jo komentarus ir įrašyti pokalbius kaip įrodymą. Gėda būti katalike dėl tokių dievatikių!
  Patarimas teisėyai žemės savininkei, mums buvo panaši sitiacija, bet bandyti iš seno žmogaus išvilioti žemę, šmeižė šeimą. Mums padėjo gerų advokatų pasamdymas, lėšų investavimas, daug nervų ir laiko. Atsipirko su kaupu. Žmogelis atsikabino, sumokėjo už moralinę žalą, kelias baudas ir dar turėjo padengti mūsų išlaidas likęs be nieko! Tad nenusileiskit iki 'kunigo' lygio ir ramiai teisiškai spręskit problemą.Nepasiduokit! UŽJAUČIU, kad Jums tai tenka išgyventi.
 • Mari.
  prieš 18 minučių
  Nu bet kaip kunigas, tai tikrai nesveikas, dar nes mačiusi tokių trenktų. Iškrypęs kažkoks.
 • *
  prieš 17 minučių
  Radot auką :) tai kas kaltas, kad ta šeima nesugeba susitvarkyti dokumentų žemės per tiek metų. Nueikit į regia ir pamatysit, kad tos šeimos joks sklypas nesuformuotas. Gyvena valdiškoje žemėje...
 • Leonas
  prieš 13 minučių
  Ponai ir ponios,
  skubėkite kopijuoti straipsnį, nes greit "išmes iš šio tinklalapio, kaip ir:

  https://www.dzukijostv.lt/miestas/n/9127-neatsakingos-ir-nesaugios-ritualines-paslaugos-kelia-nerima-2020-04-02
  Gero visiems linkintis kun Leonas
 • *
  prieš 5 minučių
  Manau, galima abejoti tokių komentatorių šviesiu protu dėl tokių komentarų, o ne gerb. Klebono :)
 • Leonas Alytus
  prieš 48 minučių
  Mari.prieš 9 minučių
  Nu bet kaip kunigas, tai tikrai nesveikas, dar nes mačiusi tokių trenktų. Iškrypęs kažkoks.

  Už šį komentarą, jis viešai paskleistas, gresia labai labai didelė atsakomybė. "...iškrypęs..." jei tai reiškia "iškrypęs " ta BAISIA prasme... Visa laimė komentuotojui, kad nenurodyta konkretus kunigas...

  Nors komentuotojai slepiasi po netikrais vardais, reikalui esant , manau, juos per pusdienį galima surasti...

  Kun Leonas
  868748020
 • Leonas Alytus
  prieš 46 minučių
  Monikaprieš 14 minučių
  Nu bet pone Leonai, labai neprotingai pats atrodote dabar. Rašote komentarus po kažkokiu straipsniu, kurio beveik niekas nepaskaitys, o jei paskaitys, tai ir pamirš, bet jei nusileis į komentarus, tai čia tikrą cirką sukėlėt. Visų pirma, pati svarbiausia interneto nerašyta taisyklė yra neskelbti savo informacijos, nes galite susilaukti nenorimo dėmesio. Antra, panagrinėkime jūsų paskutinį komentarą (turiu daug laiko, ir kaip sakiau, čia cirkas, kurio nepraleisiu). "Išgėręs žmogus rytojui išsiblaivo" Labai įdomi mintis, kai žinome kontekstą. Kad jūs būnate girtas, pasakė nepilnametė mergaitė. Ar jūs įsivaizduojate, kaip baisu būna tokioms kaip ji, būti prie suaugusio girto vyro? O jūs dar esate kunigas. Turėtumėte rodyti pavyzdį. Kokį pavyzdį jūs rodote? Kad reikia kabinėtis prie kitų žmonių, jei manote, kad jie jus kažkuo nuskriaudė ir kad būti viešoje vietoje girtam yra padoru. Žinoma, aš jūsų asmeniškai nepažįstu ir mes visi žmonės, būna silpnų momentų net ir kunigo gyvenime, tačiau jei norite "prasiblaivyti rytoj", gal būt nereiktų gerti dieną (taip spėju, kad ne naktį išpažinčių iš mažų mergaičių klausote). Taigi, kai tokie kunigai kaip jūs reprezentuoja bažnyčią, nieko keisto, kad tikinčių mažėja. Antra jūsų komentaro dalis: "O kvailas ,- visą gyvenimą lieka..." Kas šiame siužete yra kvailas? Ponia Roma, apie kurios situaciją straipsnis parašytas, ponia Daina, kuri kiek supratau, parašė straipsnį, nors niekur neradau vardo, tik iš jūsų agresyvių komentarų tokį įspūdį susidariau, aš, žmogus niekuo nesusijęs su situacija, klausiantis klausimų, ar jūs, kunigas, panikuojantis komentaruose, besikabinėjantis prie Dainos (vis dar tiksliai nežinau kas ji) ir skleidžiantis visiems savo informaciją. Tikriausiai sužinosim, kai vienas iš mūsų turės susikurti naują paštą ir pasikeisti telefono numerį, kad galėtų ramiai gyventi. Ką gero galiu pasakyti, tai tik tiek, kad labai taisyklinga kalba rašote komentarus, gražu skaityti, Net jei pasirašote savo vardą, kaip tikrame laiške. Tai va, jei supratote mano mintį, neatsakysite daugiau ir nedarysite sau gėdos, bet aš nuoširdžiai tikiuosi, kad nesupratote ir toliau galėsiu žiūrėti šitą cirką.


  Cia Dzūkijos TV kopijuoja iš "Lietuvos Ryto". Straipsnio autorius protinga žurnalistė Eglė
  Kun Leonas
 • Leonas
  prieš 43 minučių
  Kopijuoju:
  EGLĖ ŠILINSKAITĖ-PUŠKORĖ
  esilinskaite@lrytas.lt
  https://www.facebook.com/lrytaslt/
  Įveskite ieškomą frazę
  Ieškoti
  AKTUALIJOS
  Gyvenimas šalia bažnyčios alytiškių šeimai virto košmaru: nebegali ištverti klebono teroro

  Kun Leonas
 • Monika
  prieš 26 minučių
  Ačiū pone Leonai už autorės vardą, ir už tęsiamą cirką, jūs tikrai stebinate savo elgesiu, nemaniau kad dar matysiu jus komentaruose.
 • Rita
  prieš 6 minučių
  Čia komentuoja kunigas? Viešpatie, apsaugok...
  Palaikau ponią Romą, tikėtina, kad viskas kas rašoma apie šitą kunigą yra tiesa. Kas per vienas jau atsiskleidė jis komentaruose, užuojauta šalia tokio žmogaus gyvenantiems.
  Stiprybės ir kantrybės poniai Romai, labai gerai, kad išplaukė šita istorija į žmones, manau, kad išsispręs su laiku.
 • Leonas
  prieš 5 minučių
  Jūs pirma pradėjote...
  Taip pat, kaip ir TV reportaže 2020-04-02
  Praeitą kartą nors tel skambučiu atsiprašinėjote. Atsiprašymo buvą sulaukęs ir el pašte leonasjak@gmail.com
 • Vyskupas
  prieš 56 minučių
  Nu kunigėli tu čia gerai pavarei :D
 • 1
  prieš 53 minučių
  Tai jei jus šmeištų, tai jūs negintumėt savo vardo, tylėtumėt? Gerb. Klebonas nieko blogo neparašė komentaruose...
 • .......
  prieš 26 minučių
  Taip įžeidinėti kunigą. Baisu...
 • .....
  prieš 19 minučių
  Linkiu tai Juonienei atsakyti už kiekvieną žodį.
 • Dalinuosi komentaru
  prieš 27 minučių
  ,,TIESIOG Žemė bažnyčiai paskirta. Jos Jakimavičius nepasiėmė. Bažnyčia pastatyta su didžiausiu Jakimavičius rūpesčiu ir darbu. Jis nevaikščiojo tada ir dabar nevaikščioja baltom rankom aplink bažnyčią, dirba visus darbus iš eilės nesirinkdamas. Nemačiau šito žmogaus be šypsenos, nemačiau išgėrusio, kas jam tikrai nepriimtina, negirdėta, kad būtų nepagelbėjęs, nepasistengęs suprast, žmogui atsakyt blogu. Klebonas monsinjoras Leonas Jakimavičius yra ir Žmogus, ir Dvasininkas iš didžiosios raidės. Jo rūpesčiu ir gerų žmonių valia bažnyčia yra išpuoselėta. Ar Jums nors vienam šitas žmogus nustatė aukos dydį? Ar jis bent iš vieno jos aplamai prašė? Jau nekalbu apie reikalavimą. Niekada. Tai tikrai didelės išminties, atsidavimo tarnystei Žmogus. Straipsnio esmė apie žemę. O visi akmenis laidot į vieną kleboną. Nežinodami, nematydami, negalvodami. O ta juonienė.... Ant jos net pykt negalima. Nesakau, kad ji nesveiko proto. Apie tokius sakoma "nelaimingi"... "

 • Smoky
  prieš 40 minučių
  Aš šoke nuo šitų komentarų 8-|
 • avių banda
  prieš 3 minučių
  Kaip avių banda komentuojat “kunigas toks ir anoks”. Aš vietoj jo taip pačiai reaguočiau pamačius straipsnį šmeižiantį mano vardą ir visus baisius komentarus. Pikta darosi kaip tokie bukapročiai klausot kažkokių senės pasakų kaip jai kas priklauso. Pati pripažinus, kad niekas dar nepatvirtinta ir oficialiai žemės dar jai negražintos. Plius prie ko čia tas kunigas: Tegu eina ir ardosi į savivaldybę, žmogelis pagal dokumentus žino, kad žemė jo. Dabar kaimynas pas jus ateitų ir savivaliautų jūsų kieme sakydamas, kad jūsų kiemo dalis kažkada seniai buvo jo kiemas, dokumentų oficialių dar nėra bet va aš ateisiu ir darysiu ką noriu.
 • Monika
  prieš 10 minučių
  Vien dėl to, kad vadinasi kunigu, nereiškia, kad gali daryti ką nori ir vaikščioti po kaimynų kiemus, juos fotografuoti ir kitaip šantažuoti. Iš straipsnio supratau, kad ponios Romos šeima tą sklypą turėjo anksčiau nei ponas Leonas pradėjo ten gyventi, kad dokumentų atsakingi žmonės nesutvarko, ne jos kaltė. Dar bent jeigu jis vienas taip egtųsi, galima kentėti būtų žmogui, bet kitų parapijiečių ir vietinių policininkų elgesys protu nesvokiamas. Kodėl tarp žmonių nėra kažkokio sugebėjimo bendrauti, žodžiu išspręsti tas problemas? Aš nesuprantu kaip galima rasti laiko savo gyvenime dėl tokių niekų kitiems gyvenimą gadinti. Ir vėl atkreipsiu dėmesį į tai, kad išsidirbinėjimai komentaruose nieko teisesniu nepadaro, tik parodo, koks žmogaus charakteris.
 • 111
  prieš 57 minučių
  Monika, ar jūs žinot, kad klebonas vaikščiojo po jos kiemą? Matėt? Ne... tai ko čia šnekat?!
  Be to - ar klebonas šmeižė tą Jonienę? Ar klebonas įdėjo Jonienės nuotrauką? Ne. Priešingai, Juonienė žurnalistams pateikė nuotraukas žmogaus, kuris nėra viešas. Klebonas net jokio blogo žodžio apie ją nepasakė. Kas blogus žodžius čia paskelbia tai tik jūs ir kažkokia žurnalistė. Pagavokit ką rašot!

  O tai Juonienei, gyvenančiai valdiškoj žemėj - tai žinokit, kad tokioj žemėj nieko negalima sodinti be leidimo. Taip kad galit imti derlių jau savo.
 • Monika
  prieš 45 minučių
  Aš tik komentuoju faktus, pateiktus straipsnyje. Ir faktai tokie, kad nenorėčiau gyventi prie tokio kaimyno. Stengiuosi nespėlioti, kas ką padarė ir kokia kieno psichinė būklė, kaip daro kai kurie kiti komentatoriai. Man atrodo, kad daug kas pateisina pono Leono elgesį vien todėl, kad jis yra kunigas. Ar visi jie asmeniškai jį pažįsta? Ar jie visi žino kam iš tiesų priklauso žemė? Ar jie matė dokumentus? Spėju, kad ne. Bet mes visi galime daryti išvadas pagal straipsnį. Jei bus pateikta istorija iš pono Leono pusės, pateikti kitokie faktai, mielai pakomentuosiu tuos faktus.
  Be to, visai aiškiai yra paaiškinta, kad sutvarkyti žemės dokumentus (ar kaip norit pavadinti) ponia Roma bando jau 12 metų. Linkiu, kad pagaliau atsakingi žmonės sudėtų savo parašus ir ji galėtų ramiai gyventi. (Nors aš jos vietoje išsikraustyčiau, nes turint tokius kaimynus, ir aš kalbu apie visus kaimynus apie kurių elgesį rašo straipsnyje, nenorėčiau gyventi.)
 • nesamonė
  prieš 27 minučių
  Tūpa boba, prie ko čia tas kunigas ir dronai. Taip nusikalba moteris jau tokia nuskriausta, kad net nežino ką dar prikurti. Bėje už šmeižtą šiaip baudžiama :)))
 • Monikai
  prieš 9 minučių
  Kokius jūs čia faktus matote straipsnyje? Skraido kažkokių žmonių dronai, paprasti žmonės vedžioja šunis ir dėl to kunigas kaltas? Tai ir aiškinam, kad pažįstam ir sakom jog žmogus iš didžiosios raidės. Man labai įdomu, ar Jūs norėtumėt gyventi prie tokios kaimynės, kuri Jus fotografuoja, platina jūsų nuotraukas ir dar šmeižia...
 • Monikai
  prieš 30 minučių
  O dėl dokumentų aiškinu dar kartą - nueinat į regija ir matot, kad šitos ponios joks sklypas nesuformuotas, gyvena valdiškoje žemėje ir apie kokias čia ribas ji šneka - nesuprasi. Kitaip sakant jokių dokumentų ji neturi, o kad nesugeba susitvarkyti - ieško kaltų. Atsibudo kada...
 • Kunigėliui
  prieš 57 minučių
  Mielas kunige Leonai,
  Jūsų komentarai yra didžiai neadekvatūs, atrodote lyg piktnaudžiaujantis alkoholiu žmogus ar gal netgi turintis psichologinių problemų ar psichikos sutrikimų. Beje, nebūtumėte rašęs šių komentarų - atrodytumėte sveikiau ir adekvačiau. Nekovokite šiuolaikiniais velnio išmislais su savo ganomomis avelėmis, pasidėkite tuos telefonus ir dronus ir nueikite pasimelsti. Atgailaukite už savo puikybę. Esu įsitikinusi, kad Popiežius Jonas Paulius II šioje situacijoje Jums patartų ne kovoti su parapijiete, o nuolankiai padėkoti, kad kažkam prisilietimas prie šventoriaus teritorijos galėtų būti naudingas. Kunigai turėtų būti nuolankumo pavyzdys mums, eiliniams pasauliečiams, o ne puikybės šaltinis.
 • vee
  prieš 14 minučių
  Ačiū dievui, kad, patikėjęs daktaru SUNNY, perskaičiau tiek daug liudijimų apie jo darbą, nusprendžiau su juo susisiekti. Rašau savo liudijimą, kurio niekada nemaniau, kad tai bus įmanoma. Prieš susipažindamas su daktaru SUNNY, pajutau, kad visa tai buvo prietaringi įsitikinimai, o užkeikimas nebuvo moksliškai įrodytas, bet šis burtininkas privertė mane patikėti priešingai. JIS GERAS ŽMOGUS. Po vienerių metų bandymo susigrąžinau savo buvusį vaikiną su šio vyro pagalba, tačiau neatrodė jokių galimų priemonių. Jei skaitėte kokius nors liudijimus apie Dr.SUNNY, tai tiesa. Mano vaikinas paliko mane daugiau nei prieš metus, ir aš norėjau jį sugrąžinti. Bandžiau maldauti, kad jis grįžtų pas mane, bet jis man davė kurčias ausis ir privertė mane atrodyti kaip kvailys viešumoje. Daktarą SUNNY mane nukreipė mano draugas, kuris taip pat padėjo mano darbovietėje, ir aš jam pasakiau, kad jis prietaringas ir kvailas, kad tiki tokiais fetišistiniais dalykais. Bet po tiek minčių apie tai nuėjau ieškoti jo internete ir nusprendžiau susisiekti su juo el. Paštu. Netrukus jis davė man savo mobiliojo telefono numerį, taip pat kurį laiką kalbėjomės. Jis yra geriausias. Kol jūsų burtas nepasiteisino, jau buvau tikras. Per 2 dienas mano buvęs vaikinas po vienerių metų, pasityčiojęs iš nenaudingo vyro, šį kartą atėjo manęs prašyti. Aš nežinojau, ką šis vyras padarė, bet jis puikiai moka tai padaryti už mane. Dėkoju jam ir savo draugui už tai, kad sutikau jį taip pat kiekvieną savo gyvenimo dieną. Tikiu, kad jis padės visiems, kurie ateis, susisiekti su juo drsunnydsolution1@gmail.com arba per „WhatsApp“ telefonu +2348082943805
 • Dora
  prieš 59 minučių
  Mano vardas Dora Gomez. Iš pagarbos tau ir tavo kerams privalau visiems paskelbti šį liudijimą. Nuėjau pas kitus burtininkus, nemačiau jokių rezultatų, viskas, ko jie norėjo, buvo po mano pinigų. Norėčiau, kad būčiau atėjęs pas tave anksčiau, iš tavęs išnaudojau kuo daugiau. Mano buvęs vyras buvo išvykęs metams ir aš ėjau visur ir ieškojau kitų burtininkų, bet jokių rezultatų, kol mano draugas nesupažindino manęs su Dr.Sunny. Po meilės burto pagaliau sulaukiau jo skambučio per mažiau nei 48 valandas. Jo burtai padarė stebuklus, o mano vyras grįžo kupinas meilės. Tai buvo kaip stebuklas! Jis staiga grįžo su gėlėmis, sakydamas, kad turėčiau jam tai padovanoti, aš tikrai buvau nustebęs ir šokiruotas, kai mano vyras atsiklaupė maldauti atleidimo ir man tai priimti. Man tikrai trūksta žodžių ir džiaugiuosi, tu esi Dievas, atsiųstas man ir visai mano šeimai.. Ir dabar aš vėl laiminga moteris. Labai ačiū daktarui Sunny. Visiems, ieškantiems tikro ratuko, susisiekite su Dr.Sunny adresu;drsunnydsolution1@gmail.com Taip pat galite susisiekti su Whatsapp telefonu +2348082943805

Parašykite komentarą