Didžioji dalis gausių ar vaikus su negalia auginančių šeimų naudojasi šeimos kortele

Ketverius metus Lietuvoje galima pasinaudoti Šeimos kortelės teikiamomis nuolaidomis, naudomis ir privilegijomis. Teisę į Šeimos kortelę šiuo metu turi 43 tūkst. šeimų, pirmąja kortele naudojasi beveik 30 tūkst. Lietuvos šeimų, t.y. 69 proc. teisę į šią kortelę turinčių šeimų. Kortelė populiariausia didžiuosiuose šalies miestuose. Interaktyviu kortelės teikiamų nuolaidų žemėlapiu jau domėtasi per 1,5 mln. kartų. Šeimos kortelės svetainėje www.seimos-kortele.lt tik per pirmą šių metų ketvirtį apsilankė daugiau kaip 12 tūkst. lankytojų, iš kurių 11 tūkst. yra nauji.

Šiuo metu Šeimos kortelės programoje dalyvauja daugiau kaip 300 partnerių. Prekes ar paslaugas su šios kortelės naudomis galima įsigyti maždaug 3 tūkstančiuose vietų, plečiasi internetu veikiančių įmonių iniciatyvos. Vyksta bendradarbiavimas ir su užsienio partneriais iš Baltijos šalių. Latvijoje naudas su lietuviška Šeimos kortele galima gauti daugiau nei 300 vietų.

„Šeimos kortelė prisideda prie gausių ar vaikus su negalia auginančių šeimų gerovės kūrimo. Kviečiu šeimas aktyviai pasinaudoti šiuo veiksmingu įrankiu. Dėkoju visiems Šeimos kortelės partneriams už geranoriškumą ir bendrystę kuriant šeimoms naujas galimybes. Kviečiu prie šios, jau trejus metus veikiančios iniciatyvos, prisijungti ir kitas organizacijas, verslo atstovus bei savivaldybes“, – sako Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė.

Daugiausia ne didžiųjų miestų savivaldybių Šeimos kortelės turėtojų yra Visagino (86 proc.), Pagėgių (85 proc.), Marijampolės (71 proc.), Neringos ((69 proc.), Šalčininkų r. (69 proc.) ir Elektrėnų (68 proc.) savivaldybėse.

Didžiųjų Lietuvos miestų savivaldybėse pirmąsias korteles šeimos turi žymiai dažniau, nei jų rajonų savivaldybėse: Vilniaus m. (84 proc.), Vilniaus r. (70 proc.); Kauno m. (80 proc.), Kauno r. (69 proc.); Klaipėdos m. (81 proc.), Klaipėdos r. (68 proc.); Šiaulių m. (72 proc.), Šiaulių r. (55 proc.).

Mažiausias procentas Šeimos kortelę įsigijusių šeimų yra Pakruojo r. savivaldybėje – 41 proc., Kelmės r. – 43 proc., Biržų r. – 47 proc., Radviliškio r. – 49 proc. šeimų. Yra tik 8 savivaldybės, kuriose Šeimos kortele naudotis panorėjo mažiau, nei kas antra šeima.

Vis labiau populiarėja mobilioji šeimos kortelė – apie trečdalis šiemet teikusių prašymus šeimų papildomai prie fizinės kortelės renkasi naudotis mobiliąja Šeimos kortele, kurią gali turėti kiekvienas šeimos narys ir atskirai naudotis savo išmaniajame įrenginyje ar telefone.

Šeimos kortelės veikimą užtikrina Socialinių paslaugų priežiūros departamentas.

2024 04 10_SADM_Kiek uzsake seimos kortele-01.jpg

Kaip tapti Šeimos kortelės partneriu?

Viešieji ir privatūs juridiniai asmenys kviečiami prisijungti prie Šeimos kortelės programos.

Jie privilegijas gali teikti trimis lygiais:

* Kortelės svečio – kai privilegijos su Šeimos kortele yra vienkartinės,

* Kortelės draugo – kai norima privilegijas teikti nuo trijų iki šešių mėnesių

* Kortelės partnerio – kai derinamos visos su privilegijų teikimu susijusios aplinkybės bei pasirašoma partnerystės sutartis.

Daugiau apie tai, kaip tapti partneriu bei Partnerystės teikiamas naudas galite rasti: https://bit.ly/3j0wVEp

Kas gali gauti Šeimos kortelę?

Gausi šeima – tai tokia šeima, kurioje auga 3 ir daugiau vaikų, įvaikių ar nuolatinai globojamų iki 18 metų amžiaus.

Į gausios šeimos gretas patenka ir pilnamečiai vaikai iki 24 metų, jei jie neturi savo vaikų ir mokosi bendrojo ugdymo mokykloje, profesinėje mokykloje pagal formaliojo ugdymo programą pirmajai kvalifikacijai įgyti ar studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės studijų formos programą.

Gausios šeimos nariu pilnametis vaikas išlieka pabaigęs bendrojo ugdymo mokyklą iki tų metų rugsėjo, kai tradiciškai prasideda studijos universitetuose ar profesinėse mokyklose.

Gausioje šeimoje gali būti abu ar vienas iš tėvų. Jei pora išsiskiria, gausios šeimos statusas lieka tam iš tėvų, su kuriuo teismo sprendimu lieka gyventi 3 ir daugiau vaikų. Kortelę gauti gali ir šeima, kurioje auga vaikai iš ankstesnių santykių, kai šeimoje iš viso yra 3 ar daugiau vaikų, nepriklausomai nuo to, kurioje šeimoje vaikai gimė.

Svarbu, kad teisę gauti Šeimos kortelę turi tik tas iš tėvų, su kuriuo teismo sprendimu ar tėvų sutarimu gyvena vaikas, ir bendrai, jo šeimoje auga ne mažiau nei 3 vaikai.

Asmenį su negalia slauganti, prižiūrinti šeima –  šeima, kurioje kartu su tėvais gyvena vaikas, kuriam nustatytas neįgalumo lygis arba darbingo amžiaus nesusituokęs asmuo, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) ar specialusis nuolatinės slaugos poreikis.

Kaip gauti Šeimos kortelę?

Prašymą gauti Šeimos kortelę galima pildyti interneto svetainėje www.spis.lt, rašyti raštu (prašymo formą galima rasti interneto svetainėje) ir siųsti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui paštu, adresu Vivulskio g. 13, 03162 Vilnius, arba pateikti tiesiogiai atvykus nurodytu adresu į departamentą.

Daugiau informacijos apie Šeimos kortelę rasite čia: https://seimos-kortele.lt/gauk-kortele/

Latvijoje teikiamų privilegijų su lietuviška Šeimos kortele  žemėlapį rasite čia:

https://seimos-kortele.lt/nuolaidos_lengvatos/privilegijos-latvijoje/

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą