Kreipimasis dėl Alytaus miesto mokyklų bibliotekų darbuotojų atlyginimų koeficientų vidurkio

Alytaus miesto mokyklų bibliotekininkės šiandien kreipėsi į Alytaus miesto savivaldybės tarybos narius dėl Alytaus miesto mokyklų bibliotekų darbuotojų atlyginimų koeficientų vidurkio. Kreipimesi rašoma:

"Gerbiami Alytaus miesto tarybos nariai, kreipiamės į jus norėdamos paneigti vicemerės Valės Gibienės žodžius, pasakytus apie visiems kultūros darbuotojams mokamą atlyginimų vidurkį. 2018-09-27 dieną vykusiame tarybos posėdyje buvo kalbėta apie kultūros ir švietimo darbuotojų atlyginimų koeficientus. Diskusijos metu vicemerės buvo paklausta ar visi darbuotojai gauna atlyginimų koeficientų vidurkį. Cituojame vicemerės V. Gibienės atsakymą: “Kultūros darbuotojai gauna vidurkį. Dabar kas buvo tvirtinama švietimo įstaigų, tai pagal švietimo ministro įsakymą, o visi kiti gauna šakučių vidurkį (54:24 posėdžio minutė)“.

Kadangi vicemerė kalbėjo netiesą, mokyklų bibliotekų darbuotojai surinko duomenis apie jiems dabar paskirtus atlyginimų koeficientus ir paskaičiavo (tik specialistams) koks turi būti „šakučių“ vidurkis ir kiek koeficiento trūksta iki vidurkio. Duomenys pateikti lentelėje.

lentele3

Kadangi miesto savivaldybė žada kelti atlyginimus socialiniams ir kultūros darbuotojams, mums pasirodė keista, kad vicemerė V. Gibienė feisbuko paskyroje taip pat pateikia klaidingą informaciją apie mokyklų bibliotekų darbuotojus. Cituojame vicemerę: „...mokyklų bibliotekininkės yra švietimo, o ne kultūros darbuotojos...“.

Mokyklų bibliotekų darbuotojai yra kultūros darbuotojai, dirbantys švietimo sistemoje. LR Kultūros ministro įsakymo „Dėl valstybės ir savivaldybių įstaigų kultūros ir meno darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo (2017 m. rugsėjo 19 d. Nr. ĮV-948) 1 priede bibliotekininkai priskirti kultūros darbuotojams. Šiuo dvigubu mokyklų bibliotekų darbuotojų pavaldumu yra dažnai manipuliuojama, kai iškyla atlyginimų klausimas. Prašome atsižvelgti į pateiktą informaciją, sprendžiant atlyginimų didinimo kultūros darbuotojams klausimą.

1priedas

 

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą