Alytaus miesto savivaldybės mero ir mero pavaduotojų darbotvarkės

2018 liepos 20 d. neeilinio 46 Alytaus miesto tarybos posėdžio metu buvo atstatydinti abu vicemerai. Alytaus meras V. Grigaravičius miesto gyventojams sakė: „Nežiūrint visko, reikia dirbti toliau. Tai ir bus daroma. Tik bent jau kol kas tų darbų pagreitis nebus toks didelis...“ Kaip miesto meras „dirbo“ be vicemerų ir su kokiu „pagreičiu“, puikiai iliustruoja jo darbotvarkė...

Alytaus miesto mero darbotvarkė

2018 m. rugpjūčio 09 d.

08.30 Savivaldybės vadovų pasitarimas.

2018 m. rugpjūčio 10 d.

08.30 Savivaldybės vadovų pasitarimas.

09.45 Futbolo turnyro, skirto kario savanorio A.Sakalausko atminimui atidarymas Dainavos

pagrindinės mokyklos stadione.

2018 m. rugpjūčio 10 d.

08.30 Savivaldybės vadovų pasitarimas.

2018 m. rugpjūčio 13 d.

08.30 Savivaldybės vadovų pasitarimas.

09.30 Pasitarimas su Tarybos ir mero sekretoriato vadove D. Jezukevičiene.

14.30 Druskininkų miesto ženklo atidarymo ceremonija.

2018 m. rugpjūčio 14 d. 

08.30 Savivaldybės vadovų pasitarimas.

10.00 Savarankiško gyvenimo namų atidarymas.

17.30 Japonijos ambasadoriaus atsisveikinimo priėmimas.

2018 m. rugpjūčio 15 d. (Žolinė)

12.00 Šv. Mergelės Marijos Ėjimo į Dangų – Žolinės atlaidai Pivašiūnuose.

2018 m. rugpjūčio 16 d.

08.30 Savivaldybės vadovų pasitarimas.

2018 m. rugpjūčio 17 d.

08.30 Savivaldybės vadovų pasitarimas.

10.10 Interviu radijui FM99.

20.00 Rekordinis akrobatinių skrydžių grupės ANBO pasirodymas po Baltosios rožės tiltu.

2018 m. rugpjūčio 19 d.  (sekmadienis)

12.00 Šv. Mišios kario savanorio A.Sakalausko 27-osioms žūties metinėms paminėti Šv. Angelų sargų

bažnyčioje.

12.50 Atminimo pagerbimas prie A.Sakalausko kapo Šv. Angelų sargų bažnyčios šventoriuje.

16.00 Tarptautinės „Harmony Park Internacional Horse Show 2018“ žirgų konkūrų varžybos.

2018 m. rugpjūčio 20 d.

08.30 Savivaldybės vadovų pasitarimas.

16.00 Pasitarimas.

2018 m. rugpjūčio 21 d.

08.30 Savivaldybės vadovų pasitarimas.

10.00 Susitikimas.

2018 m. rugpjūčio 22 d.

08.30 Savivaldybės vadovų pasitarimas.

09.00 Susitikimas su Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko pavaduotoju R. Jaciunsku

2018 m. rugpjūčio 23 d.

08.30 Savivaldybės vadovų pasitarimas.

12.00 Šv. Mišios Baltijos kelio dienos ir Europos dienos stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti.

Šv. Angelų sargų bažnyčia.

13.00 Minėjimas prie Baltijos kelio ąžuoliuko.

2018 rugpjūčio 23 d. Alytaus miesto tarybos 47 posėdžio metu abu vicemerai sugrąžinti į savo pareigas

2018 m. rugpjūčio 24 d.

08.30 Savivaldybės vadovų pasitarimas.

14.30 Interviu Lietuvos televizijai.

16.30 Jono Jonuškos atminimo rankinio turnyro atidarymo ceremonija.

2018 m. rugpjūčio 25 d.    (šeštadienis)

11.00 Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų bataliono karių ir šeimų šventė.

2018 m. rugpjūčio 26 d.   (sekmadienis)

11.00 Paskutinės kleb. Dariaus Vasiliausko mišios šv. Kazimiero parapijos bažnyčioje.

2018 m. rugpjūčio 27 d.

08.30 Savivaldybės vadovų pasitarimas.

14.00 Socialinė akcija „Alytus Myliu".

16.00 Pasitarimas

2018 m. rugpjūčio 28 d.

08.30 Savivaldybės vadovų pasitarimas.

10.00 Alytaus miesto savivaldybės tarybos frakcijų atstovų pasitarimas.

17.00 Parodos „Per Atlantą: Lietuvos ir JAV  draugystės amžius" atidarymas.

2018 m. rugpjūčio 29 d.

08.30 Savivaldybės vadovų pasitarimas.

10.45 Švietimo įstaigų specialistų forumas „Naujų mokslo metų veiklų kryptis - bendri siekiai, bendri darbai".

15.00 Pasitarimas su Tarybos ir mero sekretoriato vadove Dalia Jezukevičiene.

2018 m. rugpjūčio 30 d.

09.00 Alytaus miesto savivaldybės 8-osios tarybos 47-asis posėdis.

15.00 Susitikimas.

2018 m. rugpjūčio 31 d.

10.00 Nacionalinis Lietuvos ir Lenkijos tarpvyriausybinės bendradarbiavimo per sieną komisijos posėdis.

15.30 Varėnos miesto Vasario 16-osios pėsčiųjų alėjos atidarymas.

2018 m. rugsėjo 3 d.

09.00 Putinų gimnazijos Mokslo ir žinių dienos, mokslo metų pradžios šventė.

11.00 Alytaus profesinio rengimo centro Mokslo ir žinių dienos, mokslo metų pradžios šventė.

15.00 Muzikos mokyklos Mokslo ir žinių dienos, mokslo metų pradžios šventė.

16.00 Pasitarimas.

2018 m. rugsėjo 4 d.

08.30 Savivaldybės vadovų pasitarimas.

09.30 Pasitarimas dėl Lietuvos ir Lenkijos tarpvyriausybinio bendradarbiavimo.

11.15 Susitikimas su Vilniaus pramonės ir amatų rūmų Alytaus filialo direktore Lina Sosunovičiene.

14.00 Darbas su dokumentais.

2018 m. rugsėjo 5 d.

10.00 Darbas Vilniuje.

14.00 Pietūs su Kroatijos Respublikos ambasadoriumi Lietuvoje.

16.00 Kroatijos Respublikos ambasados organizuojamos kroatų fotografo Davor Rostuhar fotografijų parodos atidarymas.

18.00 Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro koncertas. Alytaus kultūros ir komunikacijos centras.

2018 m. rugsėjo 6 d.

08.30 Savivaldybės vadovų pasitarimas.

09.30 Darbas su dokumentais.

14.00 Vizitas į Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų batalioną.

16.00 Susitikimas su verslo atstovais.

2018 m. rugsėjo 7 d.

08.00 Greitosios medicinos pagalbos automobilių pristatymas.

08.30 Savivaldybės vadovų pasitarimas.

10.00 Darbas su dokumentais.

11.00 Dzūkiško jomarko atidarymas Alytaus kraštotyros muziejaus kieme.

2018 m. rugsėjo 10 d.

08.30 Savivaldybės vadovų pasitarimas.

09.30 Pasitarimas su Tarybos ir mero sekretoriato vadove Dalia Jezukevičiene.

10.00 Darbas su dokumentais.

13.30 Susitikimas su Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų bataliono vadu plk. ltn. Dariumi Meilūnu.

15.00 Alytaus jaunimo centro mokslo metų pradžios šventė.

16.00 Pasitarimas.

2018 m. rugsėjo 11 d.

08.30 Savivaldybės vadovų pasitarimas.

09.30 Susitikimas.

10.30 Gyventojų priėmimas.

13.30 Susitikimas.

14.30 Darbas su dokumentais.

2018 m. rugsėjo 12 d.

08.30 Savivaldybės vadovų pasitarimas.

10.00 Susitikimas.

14.00 Darbas su dokumentais.

2018 m. rugsėjo 13 d.

08.30 Savivaldybės vadovų pasitarimas.

10.00 Susitikimas su Dzūkijos pagrindinės mokyklos direktore Vilija Sušinskiene.

11.00 Pasitarimas dėl Lietuvos-Lenkijos tarpvyriausybinio bendradarbiavimo darbo grupės posėdžio

organizavimo.

14.00 Darbas su dokumentais.

18.00 Alytaus muzikos mokyklos jaunimo simfoninio orkestro „Svajonė" ir ansamblio „Amerikos virtuozai" koncertas.

2018 m. rugsėjo 14 d.

08.30 Savivaldybės vadovų pasitarimas.

09.30 Susitikimas su šv. Kazimiero parapijos klebonu Ryčiu Baltrušaičiu.

11.00 Darbas Vilniuje.

2018 m. rugsėjo 17 d.

08.30 Savivaldybės vadovų pasitarimas.

09.30 Pasitarimas su Tarybos ir mero sekretoriato vadove Dalia Jezukevičiene.

10.30 Lietuvos-Lenkijos tarpvyriausybinio bendradarbiavimo darbo grupės posėdis.

2018 m. rugsėjo 18 d.

09.00 Alytaus miesto savivaldybės 8-osios tarybos 48-asis posėdis.

10.45 Susitikimas kultūros klausimais.

14.00 Kurk Lietuvai programos ir projekto Alytuje pristatymas.

2018 m. rugsėjo 19 d.

08.30 Savivaldybės vadovų pasitarimas.

10.00 Susitikimas su šv. Kazimiero parapijos klebonu Ryčiu Baltušaičiu.

11.00 Interviu portalui Alytusplius.lt su žurnaliste Aldona Jankauskiene.

14.00 Lopšelio-darželio „Volungėlė" projekto partnerių susitikimas.

18.00 Alytaus miesto teatro spektaklio „Laisvės arena" premjera.

2018 m. rugsėjo 20 d.

08.30 Savivaldybės vadovų pasitarimas.

10.00 Susitikimas su daugiabučių namų savininkų bendrijų atstovu Vytautu Kazlausku.

11.00 Darbas su dokumentais.

2018 m. rugsėjo 21 d.

08.30 Savivaldybės vadovų pasitarimas.

10.30 Susitikimas kultūros klausimais.

11.00 Kultūros forumas ALKiS.

14.15 Lietuvos žydų genocido dienos paminėjimas šv. Benedikto gimnazijoje.

15.00 Darbas su dokumentais.

17.00 Susitikimas su miesto gyventojais.

2018 m. rugsėjo 22 d.   (šeštadienis)

12.00 Susitikimas su Jo Šventenybe Popiežiumi Pranciškumi. Vilnius.

2018 m. rugsėjo 23 d.   (sekmadienis)

08.00 Jo Šventenybės Popiežiaus Pranciškaus aukojamos šv. Mišios. Kaunas.

2018 m. rugsėjo 24 d.

08.30 Savivaldybės vadovų pasitarimas.

10.00 Susitikimas su VšĮ Alytaus verslo konsultacinio centro direktore Algimanta Ščiglinskiene.

14.00 Darbas su dokumentais.

18.00 Ambasadoriaus priėmimas Kinijos Liaudies Respublikos valstybės dienos proga.

2018 m. rugsėjo 25 d.

08.30 Savivaldybės vadovų pasitarimas.

09.30 Gyventojų priėmimas.

10.30 Susitikimas su Socialinės apsaugos ir darbo viceministre Egle Radišauskiene ir Lietuvos darbo

biržos vadove Ligita Valalyte.

14.00 Alytaus miesto savivaldybės tarybos frakcijų atstovų ir tarybos narių, nepriklausančių jokiai frakcijai pasitarimas.

15.30 Darbas su dokumentais.

2018 m. rugsėjo 26 d.

08.30 Savivaldybės vadovų pasitarimas.

10.00 Susitikimas su VĮ „Regitra" Alytaus filialo viršininku Jurgiu Valiūnu.

12.30 Lietuvos futbolo federacijos taurės perdavimo Alytaus miesto merui procedūra.

13.30 Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimas.

18.00 Šv. Mišios Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės šimtmečio proga.

2018 m. rugsėjo 27 d.

08.30 Savivaldybės vadovų pasitarimas.

09.00 Alytaus miesto savivaldybės 8-osios tarybos 49-asis posėdis.

14.00 Susitikimas Kaune.

2018 m. rugsėjo 28 d.

10.00 Lietuvos policijos 100-mečio ir Angelų sargų dienos minėjimas.

2018 m. rugsėjo 29 d.     (šeštadienis)

11.00 Grybų šventė Varėnoje.  

2018 m. rugsėjo 30 d.    (sekmadienis)

12.30 Lietuvos futbolo federacijos taurės finalas „Žalgiris" – „Stumbras".

2018 m. spalio 1 d.

08.30 Savivaldybės vadovų pasitarimas.

09.30 Pasitarimas su Tarybos ir mero sekretoriato vadove Dalia Jezukevičiene.

10.00 Amatos savivaldybės svečių delegacijos priėmimas.

12.00 Trečio amžiaus universiteto tapybos darbų parodos atidarymas. Alytaus mmiesto savivaldybės I aukšto foje.

15.00 Arbatos puodelis su Alytaus miesto senjorais.

16.00 Baltijos šalių senjorų festivalio koncertas „Amžinai jauni".

18.00 Festivalio dalyvių šventinis vakaras.

2018 m. spalio 2 d.

08.30 Savivaldybės vadovų pasitarimas.

10.00 Susitikimas su Lietuvos Respublikos ūkio ministru Virginijumi Sinkevičiumi.

13.30 Darbas su dokumentais.

14.15 Susitikimas su Lietuvos Respublikos aplinkos ministru Kęstučiu Navicku.

18.00 Šv. Angelų sargų - Policijos dienos šventinis koncertas.

2018 m. spalio 3 d.

08.30 Savivaldybės vadovų pasitarimas.

10.00 Darbas su dokumentais.

14.00 Susitikimas su Lietuvos Respublikos užsienio reikalų viceministru Albinu Zananavičiumi.

2018 m. spalio 4 d.

 08.30 Savivaldybės vadovų pasitarimas.

10.00 Susitikimas su savivaldybės kontrolieriumi Arturu Juškausku.

13.00 Darbas su dokumentais.

15.00 Tarptautinės mokytojų dienos minėjimas.

2018 m. spalio 5 d.

 08.30 Savivaldybės vadovų pasitarimas.

11.00 Darbas su dokumentais.

15.00 Padėka šeimoms, priėmusioms, projekto „Young Americans" svečius.

2018 m. spalio 6 d.

10.00 Adolfo Ramanausko-Vanago valstybinių laidotuvių ceremonija.

2018 m. spalio 8 d.

08.30 Savivaldybės vadovų pasitarimas.

09.00 Susitikimas.

09.30 Pasitarimas su Tarybos ir mero sekretoriato vadove Dalia Jezukevičiene.

12.00 Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės darbuotojų pagerbimas šios ligoninės šimtmečio proga.

14.30 Darbas su dokumentais.

2018 m. spalio 9 d.

08.30 Savivaldybės vadovų pasitarimas.

10.00 Darbas su dokumentais.

12.00 Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės darbuotojų pagerbimas šios ligoninės šimtmečio proga.

14.30 Darbas su dokumentais.

2018 m. spalio 10 d.

08.30 Savivaldybės vadovų pasitarimas.

10.45 Susitikimas su Panemunės pagrindinės mokyklos vykdomo tarptautinio projekto partneriais.

12.00 Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės darbuotojų pagerbimas šios ligoninės šimtmečio proga.

14.30 Darbas su dokumentais.

15.00 Mokinių supažindinimas su mero darbu Savivaldos dienos proga.

2018 m. spalio 11 d.

08.30 Savivaldybės vadovų pasitarimas.

10.00 Susitikimas su Lietuvos galiūnų federacijos vykdančiuoju direktoriumi Gediminu Rupšiu.

12.00 Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės darbuotojų pagerbimas.

14.00 Susitikimas su Lietuvos lengvosios atletikos federacijos atstovais.

15.00 Darbas su dokumentais.

2018 m. spalio 12 d.

08.30 Savivaldybės vadovų pasitarimas.

10.00 Darbas su dokumentais.

18.00 Lietuvos savivaldybių asociacijos „Auksinių krivūlių" apdovanojimų įteikimo ceremonija.

2018 m. spalio 15 d.

09.00 Alytaus miesto savivaldybės 8-osios tarybos 50-asis posėdis.

13.00 Alytaus regiono plėtros tarybos posėdis. Lazdijai.

2018 m. spalio 16 d.

08.30 Savivaldybės vadovų pasitarimas.

10.00 Darbas su dokumentais.

13.00 Alytaus miesto dienos Lietuvos mokslų akadamijoje.

2018 m. spalio 17 d.

08.30 Savivaldybės vadovų pasitarimas.

10.00 Hiratsukos miesto (Japonija) švietimo srities atstovų delegacijos priėmimas.

11.00 Susitikimas su Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Krašto apsaugos ministerijos direktoriumi Virginijumi Vilkeliu.

13.00 Darbas su dokumentais.

2018 m. spalio 18 d.

08.30 Savivaldybės vadovų pasitarimas.

10.00 Darbas su dokumentais.

16.30 Aplinkos tvarkymo konkursinės apžiūros nugalėtojų pagerbimo ceremonija.

2018 m. spalio 19 d.

08.30 Savivaldybės vadovų pasitarimas.

10.30 Privalomosios pradinės karo tarnybos karių priesaikos ceremonija.

15.00 Labdaros ir paramos fondo „Maisto bankas" organizuojamos labdaros akcijos simbolinis atidarymas.

17.00 Kroatijos Respublikos ambasados Lietuvoje organizuojamo filmų festivalio atidarymas.

2018 m. spalio 22 d.

08.30 Savivaldybės vadovų pasitarimas.

09.30 Pasitarimas su Tarybos ir mero sekretoriato vadove Dalia Jezukevičiene.

14.00 Darbas su dokumentais.

16.00 Susitikimas su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos atstovais.

2018 m. spalio 23 d.

08.30 Savivaldybės vadovų pasitarimas.

10.00 Frakcijų atstovų pasitarimas.

13.00 Susitikimas su pirmuoju atkurtos Lietuvos Vidaus reikalų ministru. Alytaus apskrities

vyriausiasis policijos komisariatas.

15.00 Darbas su dokumentais.

2018 m. spalio 24 d.

08.30 Savivaldybės vadovų pasitarimas.

10.00 Darbas su dokumentais.

14.00 Pasiruošimas tarybos posėdžiui.

2018 m. spalio 25 d.

09.00 Alytaus miesto savivaldybės 8-osios tarybos 51-asis posėdis.

14.00 Darbas su dokumentais.

17.00 Lietuvos kriminalinės policijos veiklos šimtmečio minėjimas.

Alytaus miesto mero pavaduotojos darbotvarkė

2018 m. rugpjūčio 31 d.

08.30 Savivaldybės vadovų pasitarimas.

10.00 Pasitarimas dėl gatvės meno festivalio.

10.30 Pasitarimas dėl vykdomų projektų, einamųjų darbų.

13.00 Lietuvos šimtmečio Dainų šventės „Vardan tos..." dalyvių pagerbimas.

16.00 Parodos „Nemuno spalvos" atidarymas.

2018 m. rugsėjo 3 d.

09.00 Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos Mokslo ir žinių dienos, mokslo metų pradžios šventė.

10.00 Pasitarimas.

12.00 Susitikimas su VšĮ Alytaus pirminės sveikatos priežiūros centro atstovais.

13.30 Susitikimas dėl suaugusiųjų švietimo projekto.

15.00 Muzikos mokyklos Mokslo ir žinių dienos, mokslo metų pradžios šventė.

16.00 Pasitarimas.

2018 m. rugsėjo 4 d.

08.30 Savivaldybės vadovų pasitarimas.

10.30 Nepanaudotų lėšų socialinei paramai gauti skirstymo komisijos posėdis.

13.00 Pasitarimas su programų koordinatoriais.

18.40 Socialinio projekto ŽODIS filmavimas.

2018 m. rugsėjo 5 d.

08.30 Savivaldybės vadovų pasitarimas.

10.00 Susitikimas su knygos autore J. Balevičiene.

14.00 Pietūs su Kroatijos Respublikos ambasadoriumi Lietuvoje.

16.00 Kroatijos Respublikos ambasados organizuojamos kroatų fotografo Davor Rostuhar fotografijų parodos atidarymas.

18.00 Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro koncertas.

2018 m. rugsėjo 6 d.

10.30 Pasitarimas Kultūros paveldo departamente.

12.00 Projekto aptarimas Vilniaus dailės akademijoje.

13.00 Pasitarimas LR Švietimo ir mokslo ministerijoje.

2018 m. rugsėjo 7 d.

08.00 STEAM projekto eigos ir pokyčių aptarimas.

08.30 Savivaldybės vadovų pasitarimas.

10.00 Centralizuoto priėmimo į mokyklas sistemos viešojo pirkimo komisijos posėdis.

13.00 Pasitarimas dėl savivaldybės biudžeto perskirstymo.

16.00 Žydų kultūros dienos organizacinis pasitarimas.

2018 m. rugsėjo 10 d.

08.00 Bendradarbiavimo su Izraelio ambasada Lietuvoje aptarimas.

08.30 Savivaldybės vadovų pasitarimas.

10.00 Pasitarimas dėl 2019 metų Alytaus miesto šventės organizavimo.

11.30 Bendrų projektų su AB „Alita" aptarimas.

13.00 Pasitarimas dėl renginių organizavimo.

14.00 Galimybių sportuoti VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centre aptarimas.

16.00 Pasitarimas.

2018 m. rugsėjo 11 d.

08.30 Savivaldybės vadovų pasitarimas.

10.00 Alytaus miesto savivaldybės dalyvavimo mugėje „Dzūkų turtai" organizavimas.

11.00 Lopšelio-darželio „Volungėlė" kreipimosi nagrinėjimas.

13.00 Alytaus dienų Lietuvos mokslų akademijoje aptarimas.

14.00 Kultūros forumo organizacinis pasitarimas.

15.00 Susitikimas.

17.30 Pasitarimas dėl miesto kalėdinio papuošimo.

2018 m. rugsėjo 12 d.

08.30 Savivaldybės vadovų pasitarimas.

10.00 Sutaupytų lėšų, skirtų piniginei socialinei paramai, paskirstymo komisijos išvažiuojamasis posėdis.

13.00 Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo teikti paliatyviąją pagalbą vykdymo aptarimas.

14.00 Pasitarimas dėl Alytaus dailiųjų amatų mokyklos statuso pasikeitimo ir finansavimo.

2018 m. rugsėjo 13 d.

08.30 Savivaldybės vadovų pasitarimas.

10.00 Susitikimas su Dzūkijos pagrindinės mokyklos direktore Vilija Sušinskiene.

11.00 VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro tarybos posėdis.

14.00 Pasitarimas švietimo klausimais.

15.00 Darbas su dokumentais.

18.00 Alytaus muzikos mokyklos jaunimo simfoninio orkestro „Svajonė" ir ansamblio „Amerikos virtuozai" koncertas.

2018 m. rugsėjo 14 d.

08.30 Savivaldybės vadovų pasitarimas.

11.00 Bendradarbiavimo su Lenkijos darbo birža galimybių analizė.

2018 m. rugsėjo 17 d.

08.30 Savivaldybės vadovų pasitarimas.

11.00 Konferencija „Neperleidžiamas tėvystės laikotarpis: ar Lietuva pasiruošusi pritaikyti Švedijos patirtį?". Lietuvos Respublikos Seimas.

2018 m. rugsėjo 19 d.

07.45 Švietimo projektų aptarimas.

08.30 Savivaldybės vadovų pasitarimas.

10.00 Susitikimas su šv. Kazimiero parapijos klebonu Ryčiu Baltrušaičiu.

11.00 Pasitarimas dėl renginių organizavimo paslaugų pirkimų techninių specifikacijų.

13.00 Alytaus dienų Lietuvos mokslų akademijoje organizacinis pasitarimas.

14.00 Darbas su dokumentais.

18.00 Alytaus miesto teatro spektaklio „Laisvės arena" premjera.

2018 m. rugsėjo 20 d.

08.00 Sinagogos restauracijos eigos aptarimas.

08.30 Savivaldybės vadovų pasitarimas.

10.00 Pasitarimas dėl Alytaus dienų Lietuvos mokslų akademijoje.

11.00 Alytaus miesto teatro komedijų festivalio organizavimo aptarimas.

13.00 Darbas su dokumentais.

17.00 Mariaus Jovaišos albumo „Neregėta Lietuva" pristatymas.

2018 m. rugsėjo 21 d.

08.30 Savivaldybės vadovų pasitarimas.

10.00 Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės chirurginio skyriaus investicinio projekto eigos aptarimas.

11.00 Kultūros forumas ALKiS.

15.00 Europos Sajungos lėšų panaudojimo institucinės globos infrastruktūrai galimybių analizė.

2018 m. rugsėjo 24 d.

08.30 Savivaldybės vadovų pasitarimas.

09.40 Susitikimas su Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės direktoriumi A. Vasiliausku.

10.00 Susitikimas su VšĮ Alytaus verslo konsultacinio centro direktore Algimanta Ščiglinskiene.

13.00 Alytaus - Lietuvos kultūros sostinės renginių organizacinis pasitarimas.

14.00 Alytaus sinagogos restaracijos projekto aptarimas su VĮ Lietuvos paminklai.

16.00 Pasitarimas.

2018 m. rugsėjo 25 d.

08.30 Savivaldybės vadovų pasitarimas.

10.00 Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdomo projekto aptarimas.

13.00 Socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo komisijos posėdis.

14.00 Alytaus miesto savivaldybės tarybos frakcijų atstovų ir tarybos narių, nepriklausančių jokiai frakcijai, pasitarimas.

15.00 Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos Jaunųjų chemikų mokyklos ataskaitinis susirinkimas.

2018 m. rugsėjo 26 d.

08.30 Savivaldybės vadovų pasitarimas.

09.30 Susitikimas su Alytaus kultūros įstaigų vadovais.

10.00 Lietuvios Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projekto įgyvendinimo galimybių analizė.

11.00 Mokytojų iš Jungtinių Amerikos Valstijų vykdyto projekto aptarimas.

13.00 Bendruomenės sveikatos tarybos posėdis.

14.30 Senjorų festivalio pristatymas Alytaus radijo FM99 laidoje.

18.00 Šv. Mišios Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės šimtmečio proga.

2018 m. rugsėjo 27 d.

09.00 Alytaus miesto savivaldybės 8-osios tarybos 49-asis posėdis.

13.30 Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namų veiklos perspektyvų aptarimas.

14.00 Mokinių važiavimo išlaidų kompensavimo komisijos posėdis.

15.00 Kultūros forumo ALKiS aptarimas.

16.00 Sveikatos priežiūros įstaigų finansinių galimybių analizė.

2018 m. rugsėjo 28 d.

08.30 Savivaldybės vadovų pasitarimas.

10.00 Senjorų festivalio „Amžinai jauni" organizacinis pasitarimas.

11.00 Pasiruošimo kalėdinių renginių viešajam pirkimui aptarimas.

14.00 Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Angelų sargų (policijos) dienos 100-mečio minėjimas.

15.00 Bendruomenių dalyvavimo mugėje „Dzūkų turtai" galimybių aptarimas.

2018 m. spalio 1 d.

08.30 Savivaldybės vadovų pasitarimas.

10.00 Amatos savivaldybės svečių delegacijos priėmimas.

11.00 Susitikimas su Alytaus miesto teatro direktore I. Pilvelyte.

12.00 Trečio amžiaus universiteto tapybos darbų parodos atidarymas. Alytaus miesto savivald. I a. foje.

15.00 Arbatos puodelis su Alytaus miesto senjorais.

16.00 Baltijos šalių senjorų festivalio koncertas „Amžinai jauni".

2018 m. spalio 2 d.

08.30 Savivaldybės vadovų pasitarimas.

10.10 Interviu Alytaus radijui FM99.

11.00 Susitikimas su Lietuvos Respublikos garbės konsulo JAV R. Česonio dukra.

13.00 Susitikimas su VšĮ Alytaus poliklinikos direktoriumi Mariumi Jasaičiu.

14.00 Susitikimas su Alytaus kraštotyros muziejaus direktore Audrone Jakunskiene.

15.00 Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdis.

16.00 Alytaus miesto savivaldybės suaugusiųjų švietimo strateginės partnerystės platformos kūrimo ir veiklos koordinavimo tarybos posėdis.

2018 m. spalio 3 d.

08.30 Savivaldybės vadovų pasitarimas.

09.30 Mokytojų etatinio apmokėjimo už darbą galimybių ana;izė.

10.00 Specialiųjų tyrimų tarnybos organizuojamas seminaras tema „Antikorupcinės aplinkos kūrimas viešajame sektoriuje“.

15.00 Diskusija „Iššūkiai Europos Sąjungai: kodėl tai svarbu mums?“. Alytaus miesto teatras.

16.00 Alytaus metų apdovanojimų organizacinis pasitarimas.

2018 m. spalio 4 d.

08.30 Savivaldybės vadovų pasitarimas.

09.30 Darbas su dokumentais.

13.00 Lietuvos Respublikos kultūros ministrės Lianos Ruokytės-Jonsson organizuojamas savivaldybių atstovų pasitarimas kultūros klausimais.

17.00 Laisvės dainų vakaras „Mūsų laisvės dainos". Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka.

2018 m. spalio 5 d.

08.30 Savivaldybės vadovų pasitarimas.

10.00 Darbas su dokumentais.

13.00 Tarptautinės pagyvenusių žmonių dienos minėjimas.

15.00 Padėka šeimoms, priėmusioms, projekto „The Young Americans" svečius.

2018 m. spalio 8 d.

08.30 Savivaldybės vadovų pasitarimas.

10.00 Miesto kalėdinių renginių organizacinis pasitarimas.

13.00 Pasiruošimo Jungtinės Karalystės lietuvių organizuojamam kalėdiniam renginiui socialiai pažeidžiamų šeimų vaikams aptarimas.

14.30 Alytaus sinagogos atnaujinimo darbų eigos aptarimas su VĮ Lietuvos paminklai atstovais.

16.00 Pasitarimas.

2018 m. spalio 9 d.

08.30 Savivaldybės vadovų pasitarimas.

10.00 Susitikimas su Alytaus tautinių mažumų kultūros centro atstovais.

13.00 Darbas su dokumentais.

2018 m. spalio 10 d.

08.30 Savivaldybės vadovų pasitarimas.

10.50 Pagyvenusių žmonių dienos minėjimas Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacijos Alytaus skyriuje.

11.00 Savivaldybės darbuotojų pagerbimas Vietos savivaldos dienos proga.

14.30 Darbas su dokumentais.

15.00 Mokinių supažindinimas su mero pavaduotojos darbu Vietos savivaldos dienos proga

2018 m. spalio 11 d.

08.30 Savivaldybės vadovų pasitarimas.

10.00 Susitikimas su Lietuvos galiūnų federacijos vykdančiuoju direktoriumi Gediminu Rupšiu

14.00 Susitikimas su Lietuvos lengvosios atletikos federacijos atstovais.

16.00 Mokymai „kas yra asmens duomenys ir kaip juos pažymėti rengiamame dokumente“

2018 m. spalio 12 d.

08.30 Savivaldybės vadovų pasitarimas.

10.00 Socialinio taksi paslaugų teikimo galimybių aptarimas.

10.30 Frakcijų atstovų pasitarimas.

13.00 Išvažiuojamasis pasitarimas dėl Dzūkijos pagrindinės mokyklos aptvėrimo.

16.00 Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės 100-mečio minėjimas.

2018 m. spalio 15 d.

09.00 Alytaus miesto savivaldybės 8-osios tarybos 50-asis posėdis.

10.30 2019 Alytaus miesto šventės organizacinis pasitarimas

2018 m. spalio 16 d.

08.30 Savivaldybės vadovų pasitarimas.

10.00 Darbas su dokumentais.

13.00 Alytaus miesto dienos Lietuvos mokslų akadamijoje.

2018 m. spalio 17 d.

08.30 Savivaldybės vadovų pasitarimas.

10.00 Hiratsukos miesto (Japonija) švietimo srities atstovų delegacijos priėmimas.

11.30 Pietūs su Hiratsukos miesto (Japonija) švietimo srities atstovų delegacija.

13.00 Socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo komisijos posėdis.

14.00 Susitikimas su Maltos ordino atstovais.

2018 m. spalio 19 d.

08.30 Savivaldybės vadovų pasitarimas.

09.30 Susitikimas.

10.30 Pasitarimas švietimo klausimais.

15.00 Žvakučių akcija „Už organų donorus".

16.00 Lietuvos spaudos fotografijos parodos atidarymas.

17.00 Kroatijos Respublikos ambasados Lietuvoje organizuojamo filmų festivalio atidarymas

2018 m. spalio 22 d.

08.30 Savivaldybės vadovų pasitarimas.

10.00 2019 metų Alytaus miesto šventinių renginių organizacinis pasitarimas.

13.30 Susitikimas su Lietuvos Respublikos Seimo nariu Juliumi Sabatausku.

14.00 Kauno taikomosios dailės mokyklos Alytaus filialo veiklos perspektyvų analizė.

15.00 SOS vaikų kaimų projekto fotografijų parodos atidarymas.

16.00 Susitikimas su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos atstovais

2018 m. spalio 24 d.

08.30 Savivaldybės vadovų pasitarimas.

10.30 Bendradarbiavimo su AB „Alita" galimybių aptarimas.

14.00 Išvažiuojamasis pasitarimas - Vidzgirio memorialo apžiūra.

16.00 Susitikimas su Alytaus neformaliojo švietimo centro „Tolerancija" vadove Nina Šutova.

Alytaus miesto mero pavaduotojo darbotvarkė

2018 m. rugpjūčio 31 d.

08.30 Savivaldybės vadovų pasitarimas.

09.30 Pasitarimas dėl jaunimo renginių.

10.30 Pasitarimas dėl vykdomų projektų, einamųjų darbų.

12.00 Parkour aikštelės atidarymas.

2018 m. rugsėjo 3 d.

09.30 Pasitarimas verslo skatinimo klausimais.

10.00 Pasitarimas.

13.00 Pasitarimas miesto infrastruktūros klausimais.

16.00 Pasitarimas.

2018 m. rugsėjo 4 d.

08.30 Savivaldybės vadovų pasitarimas.

09.30 Pasitarimas dėl planuojamų darbų.

11.00 Pasitarimas dėl miesto riboženklių.

2018 m. rugsėjo 5 d.

08.30 Savivaldybės vadovų pasitarimas.

09.30 Pasitarimas dėl Alytaus dailiųjų amatų mokyklos infrastruktūros.

10.30 Pasitarimas dėl viešojo transporto lengvatų.

15.00 Pasitarimas dėl sveikatos tako ženklinimo.

2018 m. rugsėjo 6 d.

10.00 Verslo ir investicijų forumas „Sail of Shanghai".

14.00 VšĮ „Versli Lietuva" Panevėžio  bendradarbystės centro „Spiečius" atidarymas.

2018 m. rugsėjo 7 d.

08.30 Savivaldybės tarybos Etikos komisijos posėdis.

13.00 Pasitarimas dėl savivaldybės biudžeto perskirstymo.

14.00 Jaunimo reikalų tarybos posėdis.

2018 m. rugsėjo 10 d.

08.30 Savivaldybės vadovų pasitarimas.

16.00 Pasitarimas

2018 m. rugsėjo 11 d.

08.30 Savivaldybės vadovų pasitarimas.

09.30 Tarybos posėdžiui teiktinų klausimų aptarimas.

14.30 Susitikimas su V. Salmonu.

15.00 Ekonominės plėtros programos komisijos posėdis.

2018 m. rugsėjo 12 d.

08.30 Savivaldybės vadovų pasitarimas.

14.30 Pasitarimas dėl Alytaus dailiųjų amatų mokyklos infrastruktūros.

2018 m. rugsėjo 13 d.

08.00 Susitikimas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijoje.

10.00 Susitikimas Lietuvos Respublikos Vyriausybėje.

2018 m. rugsėjo 14 d.

08.30 Savivaldybės vadovų pasitarimas.

10.00 Jaunimo parko dviračių takų projekto aptarimas.

11.00 Bendradarbiavimo su Lietuvos darbo birža galimybių analizė.

13.00 Susitikimas su VšĮ „Alytaus verslo konsultacinio centro direktore A. Ščiglinskiene.

15.00 Susitikimas su VšĮ „Investuok Lietuvoje“ atstovais.

2018 m. rugsėjo 17 d.

08.30 Savivaldybės vadovų pasitarimas.

10.00 Pasitarimas dėl Jaunimo ir Likiškių parkų vystymo.

11.30 Susitikimas su Jaunimo programos „Kurk Lietuvai" atstovais.

13.30 Investicijų, ekonomikos ir biudžeto komiteto posėdis.

2018 m. rugsėjo 19 d.

08.30 Savivaldybės vadovų pasitarimas.

11.15 Požeminių atliekų konteinerių įrengimo galimybių aptarimas.

14.00 Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos konferencija, skirta veiklos 100-mečiui paminėti. Lietuvos Respublikos Seimas.

16.00 Pasitarimas.

2018 m. rugsėjo 20 d.

08.30 Savivaldybės vadovų pasitarimas.

11.30 Atliekų konteinerių su indentifikavimo sistema diegimo galimybių analizė.

12.00 Žiedinės ekonomikos galimybių aptarimas.

15.00 Išvažiuojamasis pasitarimas dėl treniruoklių jaunimo parke.

16.00 Susitikimas su Alytaus sporto ir rekreacijos centro direktoriumi Tomu Stupuriu.

2018 m. rugsėjo 21 d.

08.30 Savivaldybės vadovų pasitarimas.

11.00 Kultūros forumas ALKiS.

13.00 Ūkio subjektų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose kokybės gerinimo galimybių analizė.

14.00 Susitikimas su VšĮ „Savanorystės tiltai" vadovu Tomu Nikulinu.

2018 m. rugsėjo 24 d.

08.30 Savivaldybės vadovų pasitarimas.

09.30 Susitikimas su programos „Kurk Lietuvai" dalyvėmis.

13.00 Dviračių kalnelių trasos projekto eigos aptarimas.

15.00 UAB „Laukgusta" investicijų sutarties teisių perleidimo galimybių analizė.

16.00 Pasitarimas.

19.00 Projekto „The Young Americans" finalinis koncertas.

2018 m. rugsėjo 25 d.

08.30 Savivaldybės vadovų pasitarimas.

10.00 Darbas su dokumentais.

14.00 Alytaus miesto savivaldybės tarybos frakcijų atstovų ir tarybos narių, nepriklausančių jokiai frakcijai, pasitarimas.

2018 m. rugsėjo 26 d.

09.00 Susitikimas su UAB „Inntec" atstovais.

10.00 Susitikimas Lietuvos Respublikos Vyriausybėje.

2018 m. rugsėjo 27 d.

09.00 Alytaus miesto savivaldybės 8-osios tarybos 49-asis posėdis.

2018 m. rugsėjo 28 d.

08.30 Savivaldybės vadovų pasitarimas.

13.30 Alytus City Alumni organizuojamos pokyčių dirbtuvės Alytaus Putinų gimnazijoje.

2018 m.spalio 1-30 d. savivaldybės mero pavaduotojo tikslinės atostogos.

2018 m. spalio 5 d.

08.30 Savivaldybės vadovų pasitarimas.

09.30 Pasitarimas investicijų klausimais.

2018 m. spalio 1-30 d. savivaldybės mero pavaduotojo tikslinės atostogos.

2018 spalio 15 d.

9.00 Dalyvauja Alytaus miesto tarybos 50 posėdyje

2018 m. spalio 1-30 d. savivaldybės mero pavaduotojo tikslinės atostogos.

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą