A. Miškinienė: „Lazdijų rajono žmonėms dirbsiu mažiausiai ketverius metus“

Praėjo beveik 5 mėnesiai, kai esate merė. Kaip sekasi?

Penki mėnesiai praėjo labai greitai. Sekasi ar ne, lai vertina gyventojai ir kartu su manimi dirbantys darbuotojai. Atvirai galiu pasakyti, kad darbas įtemptas, atsakingas ir reikalaujantis didžiulio susitelkimo. Natūralu, kad pirmieji mėnesiai nebuvo lengvi nei man, nei kitiems. Vis dėl to džiaugiuosi, kad darbuotojams jau baigėsi stebėjimo ir baimės kalbėti stadija. Dauguma savivaldybėje bei jos įstaigose dirbančių ne tik nuoširdžiai stengiasi įvykdyti jiems pavestas užduotis, bet ir drąsiai siūlo savas idėjas, įsitraukia į diskusijas. Tai yra svarbiausia. Vienvaldystės laikas baigėsi.

Sakote „dauguma savivaldybėje bei jos įstaigose dirbančių“. Kiek žmonių atleidote? Kiek jų išėjo savo noru? Kodėl?

Per šiuos 5 mėnesius iš savivaldybės buvo atleisti 2 asmenys. Vienas iš jų – Lazdijų kaimiškosios seniūnijos seniūnas, kuriam sukako 65 metai ir valstybės tarnautoju jis būti jau nebegalėjo, kitas buvo atleistas pasibaigus terminuotai darbo sutarčiai. Nuo balandžio 15 d., kuomet aš pradėjau dirbti, darbo santykius su savivaldybe savo noru nutraukė apytiksliai dešimt darbuotojų. Tarp išėjusiųjų nepaminėjau tų, kurie su solidžiomis, buvusios rajono vadovybės paskirtomis, kompensacijomis iš savivaldybės įstaigų išskubėjo vos paaiškėjus rinkimų rezultatams. Išėjimo priežastys įvairios. Vieni surado geriau apmokamus darbus arčiau gyvenamųjų vietų, kiti tiesiog stokojo kompetencijų vykdyti jiems pavestas funkcijas ir rinkosi patį lengviausią kelią – išeiti, o ne gilintis į savas sritis ir stengtis. Neslėpsiu, buvo ir tokių, kurie gavo atlyginimus, bet akivaizdu, kad net patys nežinojo už ką savivaldybėje yra atsakingi ir vos tik pradėjus audituoti jų veiklą panoro būti atleisti kuo greičiau. Nemanau, kad tai didelė netektis savivaldybei. Neabejoju, kad jų vietas labai greitai užims kompetentingi žmonės šiuo metu gyvenantys rajone arba norintys sugrįžti. Konkursai bus atviri ir vieši.

Kokie pirmi įspūdžiai, ko labiausiai trūksta Lazdijams?

Lazdijų rajonas turi didžiulį potencialą, tačiau čia gyvenantys žmonės labai nusivylę. Retas kuris didžiuojasi Lazdijais, kraštu, kuriame gyvena. Tai didžiulė problema. Tam, kad pajustume permainas turime suprasti, kad geriausius rezultatus pasieksime nekonkuruodami tarpusavyje, o bendradarbiaudami ir padėdami vieni kitiems spręsti kylančias problemas. Apmaudu, kad tarpusavyje mažai bendradarbiauja savivaldybės darbuotojai, Lazdijuose esančių įstaigų darbuotojai, kai kurių bendruomenių atstovai. Nedovanotina, kad atėję į savivaldybę žmonės ne visada aptarnaujami pagarbiai ir kantriai. Neatsakoma į jų raštus, skundus. Taip neturi būti. Pamažu keičiame šiuos įpročius, nors pasipriešinimas permainoms didžiulis. Kai kurie skundžiasi, kad taip sunkiai dirbti niekada neteko.

Jūs drąsiai kalbate apie opias Lazdijų krašto problemas, jų sprendimus. Minite kelius, atliekas, nekokybišką vandenį, susiekimo problemas. Ar iš tiesų šios sritys probleminės?

Šias problemas dažniausiai įvardija patys Lazdijų krašto gyventojai. Nesiruošiu jų slėpti, niekada gyventojams nemeluosiu ir nedalinsiu nepagrįstų pažadų. Nebijau kalbėti apie problemas atvirai ir viešai. Nesiekiu būti populiariausia merė, kuri tik šypsosi renginiuose ar nuotraukose. Dirbu, kad esamos problemos būtų išspręstos. Tol kol jos neišspręstos – informuojame gyventojus apie realią situaciją, būsimų sprendimų variantus.

Kaip vertinate nuolatinę kritiką iš opozicijos ir buvusių rajono vadovų?

Taip, kritikos daug, tačiau ji be argumentų ir grįsta tik emocijomis. Manęs tai nestebina. Vis dėl to verta paminėti, kad visų rajono problemų sprendimui buvę rajono savivaldybės vadovai turėjo pastaruosius 16 metų. Kodėl tuomet situacija rajone tokia? Kodėl kaip savivaldybės tarybos ir komitetų nariai šių problemų sprendimų būdų nesiūlo dabar? Šie klausimai ne man, o buvusiai rajono valdžiai, tačiau šiandien tai nebesvarbu. Dabar turime žiūrėti tik į priekį, ne atgal. Neabejoju, kad skaitytojai viską supranta patys, išliksiu korektiška vertindama paveldėtą situaciją Lazdijų rajone. Įvardinsiu tik skaičius, kurie parodo, kad situacija iš tiesų rimta. Taigi, švietimo sričiai trūksta 335 tūkst. eurų, su kelių priežiūra susijusiems įsipareigojimams vykdyti – 481 tūkst. eurų. Lėšų trūksta ir socialinėms reikmėms, ir keleivių vežimui reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais, ir investicinių projektų įgyvendinimui. Šioms sritims trūksta dar 362 tūkst. eurų. Viską sudėjus šiais metais lėšų trūkumas savivaldybėje gerokai viršija milijoną eurų.

Aktyviai bendradarbiaujate su Užimtumo tarnyba bei Socialine apsaugos ir darbo ministerija. Kodėl tiek dėmesio skiriate šiai sričiai?

Akivaizdu, kad socialinių problemų sprendimui nebuvo skiriamas reikiamas dėmesys. Situacija labai liūdna. Užimtumo tarnyboje registruota daug bedarbių, o darbdaviai atvirai sako, kad „nėra kam dirbti“. Dauguma bedarbių gavę darbo pasiūlymą skubiai jo atsisako. Atsisakydami įvardija sveikatos problemas, artimųjų slaugą. Tai labai rimtos priežastys, kurias spręsti reikia atskirai. Šiems žmonėms pašalpos ir socialinės garantijos, mano manymu, priklauso ir be „atsižymėjimo Užimtumo tarnyboje“. Kita grupė negali dirbti dėl to, kad neturi kur palikti vaikų ar kuo nuvykti iki darbovietės. Šias problemas sprendžiame kartu su švietimo įstaigomis ir autobusų parko atstovais. Noriu pabrėžti, kad esame pasiruošę padėti norintiems ir galintiems dirbti, tačiau tikrai nepalaikome ir nepateisiname asmenų, kurie dirbti tiesiog tingi ir Užimtumo tarnyboje lankosi vien tam, kad gautų socialines pašalpas. Taip neturi būti. Mano nuomone, Užimtumo tarnyboje turi lankytis darbo ieškantys, jį siūlantys arba norintys persikvalifikuoti.

Nuo pat darbo pradžios daug laiko betarpiškai bendraujate su gyventojais, aktyviai dalyvaujate renginiuose. Tai kiek neįprasta tik laimėjus rinkimus. Gal taip ruošiatės kitiems rinkimams, kurie vyks kitais metais, rinkimams į LR Seimą?

Dar prieš rinkimus sakiau, kad betarpiškas bendravimas su gyventojais man bus prioritetas. Pritariu posakiui, kad geriau vieną kartą pamatyti nei dešimt kartų išgirsti. Tikrai nedalyvausiu artėjančiuose LR Seimo rinkimuose. Lazdijų rajono žmonėms dirbsiu mažiausiai ketverius metus. Jei jie manimi pasitikės – aštuonerius. Teiginiai, kad čia esu labai laikinai, kad greitai išvyksiu dirbti į LR Seimą arba kad aš laukiuosi ir netrukus pasirinksiu vaiko priežiūros atostogas yra nepagrįsti.

Rudenį laukia struktūrinė savivaldybės administracijos pertvarka. Kokie jos tikslai? Ketinate susidoroti su tam tikrais darbuotojais?

Savivaldybė turi dirbti žmonėms, Lazdijų rajono gyventojams bei čia įsikūrusiems ir darbo vietas kuriantiems darbdaviams. Struktūrinė savivaldybės administracijos pertvarka nėra skirta kažkam su kažkuo susidoroti, jos tikslai labai paprasti. Siekiame didinti Lazdijų rajono savivaldybės administracijos veiklos efektyvumą ir skaidrumą, racionaliau naudoti materialiuosius, finansinius, informacinius ir žmogiškuosius išteklius bei mažinti įstaigos valdymo kaštus. Pirmuosius darbo mėnesius nesiėmėme jokių struktūrinių permainų. Siekėme pažinti jau veikiančią sistemą, įvertinti darbuotojų kuruojamas sritis, jų kompetencijas. Susipažinę su esama situacija nusprendėme, kad reikalingi pokyčiai. Juos ir įgyvendiname.

Nuolat minite savo komandą. Ar ji jau galutinai suformuota? Kaip sekasi dirbti gana plačioje koalicijoje?

Nuoširdžiai džiaugiuosi suburta komanda, kuri dirba su manimi. Ypatingai džiaugiuosi administracijos direktore Ilona Šaparauskiene, kuri ryžosi atsakingas pareigas Vilniuje ir ženkliai didesnį atlyginimą iškeisti į naujas patirtis ir didžiulius iššūkius Lazdijų rajone. Visi dirbame be išankstinio nusistatymo, negailime laiko diskusijoms, pokalbiams, problemų aptarimui. Koalicija nors ir plati, bet tvirta. Niekas nekelia asmeninių ar politinių ambicijų aukščiau rajono gyventojų gerovės. Tai yra mūsų stiprybė.

Ar tiesa, kad vyksite į stažuotę Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV). Ką ten veiksite? Kas finansuos kelionės išlaidas?

Taip, rugsėjo 4-15 dienomis kartu su dar 7 Lietuvos savivaldybių merais dalyvausiu tarptautinėje lyderystės programoje JAV. Visas stažuotės išlaidas apmoka JAV Vyriausybė. Vykti buvau pakviesta po pokalbio JAV ambasadoje. Džiaugiuosi, kad dėmesys yra skiriamas Lazdijų rajonui ir man suteikiama galimybė stažuotis, semtis praktinių bei teorinių žinių iš tų, kurie už Atlanto mus kankinančias problemas jau seniai ir sėkmingai išsprendė.

 Lazdijų rajono savivaldybės informacija

 

 

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą