Už traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimą reikės mokėti daugiau


Vyriausybės sprendimu, pakeistos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo paslaugų kainos. Registraciją vykdo savivaldybės. Alytaus rajono savivaldybė prašo savininkus atkreipti dėmesį į reikiamus pateikti dokumentus ir technikos būklę.
Traktoriai registruojami savininkų arba jų atstovų vardu, turinčių įstatymų tvarka išduotus įgaliojimus. Savivaldybės administracija, gavusi registravimo prašymą ir traktoriui registruoti reikalingus dokumentus, esant būtinybei, vyksta į vietą, sutikrina jo techninius ir eksploatacinius duomenis su duomenimis, nurodytais traktoriui registruoti pateiktuose dokumentuose.
Pirmą kartą įregistruojant naujus traktorius, savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus specialistai tikrina, ar traktoriai atitinka teisės aktų numatytus saugos ir sveikatos, išmetamųjų teršalų ribojimo ir kitus techninius reikalavimus. Taip pat tikrinami dokumentai, kurių pagrindu traktorius buvo įsigytas. Įregistravusi traktorių, savivaldybės administracija išduoda registracijos liudijimą ir valstybinio numerio ženklą.
Registre tvarkomi ir kaupiami traktorių ir savininkų duomenys.
Savivaldybės administracijų specialistai, atsakingi už technikos registravimą, taip pat atlieka ir šios technikos technines apžiūras.
Valstybės rinkliava
Už traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos įregistravimą reikia mokėti valstybės rinkliavą – 17 Eur, duomenų keitimą Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre – 15 Eur, talono dublikato išdavimą – 4,20 Eur, valstybinio numerio ženklo išdavimą ¬– 10 Eur, registracijos liudijimo dublikato išdavimą ¬– 7,50 Eur, už traktoriaus, savaeigės ir žemės ūkio mašinos techninę apžiūrą miesto ir rajono savivaldybėse – 6,80 Eur, o traktoriaus priekabos techninę apžiūrą – 5,50 Eur.
Valstybės rinkliava už pirmąją vienetinės gamybos traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos techninę apžiūrą didinama 2 kartus. Už kiekvieną išvykimą atlikti techninę apžiūrą ne pagal grafiką papildomai imama 9,90 euro valstybės rinkliava.
Savivaldybių traktorių techninės apžiūros paslaugų kainos nustatytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu.
Techninės apžiūros atlikimas
Techninės apžiūros tikslas – kontroliuoti ir įvertinti traktorių techninę būklę, siekti, kad eksploatuojami nekeltų pavojaus žmonių sveikatai ir žalos aplinkai, patikrinti registracijos duomenis. Techninė apžiūra atliekama teritoriniu principu, išvykstant į traktorių buvimo vietą, siekiant vienoje vietoje patikrinti kuo didesnį traktorių kiekį.
Traktorių techninės apžiūros atliekamos kas dveji metai, išskyrus naujus traktorius. Pastarieji nuo pirmos registracijos datos trejus metus eksploatuojami be apžiūros.
Traktoriaus savininkas (valdytojas) techninės apžiūros metu turi pateikti šiuos dokumentus:
• traktorininko pažymėjimą ar kitą dokumentą, suteikiantį teisę vairuoti traktorių;
• traktoriaus registracijos dokumentą;
• dokumentą apie sumokėtą valstybės rinkliavą.

Techninės apžiūros metu tikrinama, ar:
• registravimo dokumente nurodyti duomenys atitinka faktinius duomenis;
• traktoriaus techninė būklė, komplektiškumas, sistemų, junginių veikimas atitinka techninius reikalavimus eksploatuojamiems traktoriams, savaeigėms ir žemės ūkio mašinoms bei jų priekaboms, Kelių eismo taisyklių bei traktoriaus gamintojo nurodytus reikalavimus.
Jeigu traktorius atitinka numatytus reikalavimus, atlikus techninę apžiūrą išduodamas techninės apžiūros talonas, kuriame nurodoma techninės apžiūros atlikimo ir kitos techninės apžiūros data.

Alytaus rajono savivaldybės informacija

 

 

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą