Aktuali informacija gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitoje esantiems alytiškiams

 

Asmenys, įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, turėtų suskubti iki 2018 m. sausio 1 d. deklaruoti faktinę gyvenamąją vietą.
Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas, įsigaliojęs 2016 m. sausio 1 d., įpareigojo asmenis, įtrauktus į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (registruotus „prie savivaldybės“), iki 2018 m. sausio 1 d. deklaruoti faktinę gyvenamąją vietą – t. y. nurodyti, kokiu adresu jie gyvena. 2017 m. sausio 1 d. Alytaus miesto savivaldybėje buvo 928 asmenys, įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, iš jų per 10 mėnesių gyvenamąją vietą deklaravo 167 asmenys. Likusių asmenų apskaita nuo 2018 m. sausio 1 d. gyvenamosios vietos deklaravimo sistemoje bus panaikinta automatiškai, jie privalės deklaruoti gyvenamąją vietą arba naujai pateikti prašymus įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą.
Vadovaujantis Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymu, į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą įtraukiami:
1) 6 mėnesių laikotarpiui pagal savivaldybę, kurios teritorijoje jie faktiškai gyvena, įtraukiami benamiai;
2) asmenys, kurie buvo globojami (rūpinami) vaikų globos institucijose ar šeimynose, kai jie išleidžiami iš vaikų globos institucijos – pagal savivaldybę, kurios teritorijoje jie faktiškai gyvena – iki 6 mėnesių;
3) asmenys, kuriems teismo nutartimi paskirtos priverčiamos stacionarinio stebėjimo specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose medicinos priemonės, šių priemonių taikymo laikotarpiu – pagal savivaldybę, kurios teritorijoje buvo paskutinė asmens deklaruota gyvenamoji vieta;
4) asmenys, laikomi tardymo izoliatoriuose ir pataisos įstaigose, visą buvimo šiose įstaigose laikotarpį – pagal savivaldybę, kurios teritorijoje buvo paskutinė asmens deklaruota gyvenamoji vieta.
Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas sudaro sąlygas lengviau, paprasčiau ir lanksčiau deklaruoti gyvenamąją, ypač tiems, kurie neturi nuosavybės teise priklausančio būsto, pateikiant nuomos, panaudos sutartį. Tokia sutartis neprivalo būti patvirtinta notaro.
Deklaravimas gali būti neterminuotas arba terminuotas. Nurodžius terminą deklaravimo duomenys galioja ne ilgiau kaip iki nurodytos datos.
Nepilnamečių vaikų gyvenamąją vietą deklaruoja jų tėvai, įtėviai, globėjai arba kiti atstovai. Vaikų gyvenamoji vieta deklaruojama ten, kur ją deklaruoja tėvai. Jei tėvai ir nepilnametis vaikas jau nebegyvena nuomojamame būste, savininkas gali panaikinti tiek tėvų, tiek vaikų deklaravimo duomenis, jei to nepadaro nuomininkai.
Deklaruoti gyvenamąją vietą galite deklaravimo įstaigoje arba elektroniniu būdu portale www.epaslaugos.lt.

Alytaus miesto savivaldybės informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą