Nuotraukos autorius: Zbynek Burival

Alytaus rajone planuojamas vėjo jėgainių parkas

Alytaus rajone vyksta vėjo jėgainių parko įrengimo paruošiamieji darbai. Dar yra laiko teikti pasiūlymus dėl poveikio aplinkai vertinimo programos. Vėjo jėgainių parką planuoja statyti UAB „Alytaus vėjas“. Parkas būtų apie 20 kilometrų nuo Alytaus 21-ame žemės sklype Simno seniūnijoje, Navininkų k., Gluosnininkų k., Angininkų k., Buktininkų k., Saulėnų k., Kolonistų k., Komisaruvkos k., Ponkiškių k., Kalesninkų k., Atesninkų II k.

VšĮ „Darnaus vystymosi centras“ parengė vėjo elektrinių parko įrengimo poveikio aplinkai vertinimo programą. Joje nurodoma, kad planuojama statyti iki 21 vėjo jėgainės, iki 127,2 megavato (MW), kurių vienos nominali galia siektų iki 5,7 MW.

Planuojamas bendras jėgainių aukštis, kai mentės („sparno“) galas yra aukščiausiame taške, numatytas iki 245,5 m, o bokšto aukštis – iki 164 m.

Programa yra pateikta vertinti Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai, Žuvinto biosferos rezervato direkcijai, Metelių regioninio parko direkcijai, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Alytaus departamentui, Kultūros paveldo departamento prie LR Kultūros ministerijos Alytaus skyriui, Alytaus apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai.

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktinoje vietoje priims Aplinkos apsaugos agentūra.

Su planuojamos ūkinės veiklos PAV programa susipažinti galima programos rengėjo VšĮ „Darnaus vystymosi centras“ internetinėje svetainėje www.dvcentras.lt/parengta-pav-programa/

Pastabas ir pasiūlymus galima teikti iki birželio 30 d. el. p. info@dvcentras.lt su kopija Aplinkos apsaugos agentūrai.

Kaip sakė VšĮ „Darnaus vystymosi centras“ atstovas, atliekant poveikio aplinkai vertinimo programą turės būti nustatomi tokie atstumai iki gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties namų, kurie užtikrins atitikimą visoms higieninėms normoms ir tarptautiniams standartams bei garantuos, kad gyventojai nepatirtų neigiamo poveikio sveikatai. Taip pat tuo pačiu metu bus vertinamas poveikis jautrioms paukščių rūšims bei šikšnosparniams, analizuojama, ar parko atsiradimas nepaveiks saugomų teritorijų vertybių, nekels reikšmingo vizualinio poveikio kraštovaizdžiui.

Alytaus rajono savivaldybės informacija

 

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą