Sprendimai dėl sporto pokyčių nėra baigti diskutuoti

Atsakydama į Sporto bendruomenės kreipimąsi, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija nori atkreipti dėmesį, jog laiške keliami klausimai dėl sporto šakų finansavimo bei centralizuoto sportininkų rengimo prie ministerijos dirbusioje darbo grupėje nebuvo baigti diskutuoti, palikti atviri ir dar bus analizuojami. 

Kreipimąsi į švietimo, mokslo ir sporto ministrę šiandien išplatino grupė sporto organizacijų, kurių atstovai taip pat dirbo ministrės J. Šiugždinienės rudenį suburtoje darbo grupėje aukšto meistriškumo sportininkų rengimo sistemai tobulinti. Ši grupė gruodžio pabaigoje pateikė savo rekomendacijas, kaip keisti ir tobulinti šalies sporto sistemą, kad ši gebėtų paruošti konkurencingų aukščiausio lygio sportininkų.

Sudarant darbo grupę siekta, kad joje dalyvautų visos aukšto meistriškumo sistemos tobulinimu suinteresuotos pusės: federacijos, sportininkai, treneriai, savivaldybių sporto padaliniai, sporto mokslas, LTOK, Paralimpinis komitetas ir kiti sporto bendruomenės atstovai. 

Valstybė turi turėti įrankį, kuriuo galėtų remtis nustatydama prioritetus, koncentruotis tam tikroje srityje. Vyriausybė savo nutarimu yra apsisprendusi dėl strateginių sporto šakų. Darbo grupėje sutarta, jog sporto šakos bus finansuojamos pagal aiškius kriterijus, bet dabar esančius kriterijus būtina tikslinti. 

Darbo grupėje diskutuota, kad dabartinius strateginių sporto šakų nustatymo kriterijus reikia tobulinti, būtina įvertinti daugiau aspektų: pvz., parengtų ir planuojamų parengti olimpiečių skaičių, praėjusių 2–3 olimpinių ciklų sportinius rezultatus, potencialą pasiekti rezultatą ateityje, sporto šakos ir jos meistriškumo masiškumą, sporto šakos infrastruktūros išvystymo lygį, trenerių potencialą, sporto šakų populiarumą, sporto šakos federacijų vadybos lygį ir kt. 

Be to, galutiniame darbo grupės pasiūlyme, numatyta, jog dėl strateginių sporto šakų bus apsisprendžiama įvertinus du alternatyvius kelius: sporto šakų priskyrimas skirtingo prioriteto grupėms pagal skaidrius, kokybiškus kriterijus, su aiškiu perėjimo mechanizmu iš vienos grupės į kitą; arba strategiškumas bus nustatomas naudojant aiškius, pamatuojamus finansavimo kriterijus.

Sprendimas dėl sporto šakų finansavimo sistemos bus priimtas iki vasario 1 d. Ministerija tikisi ir toliau bendradarbiauti ir tartis su sporto bendruomene priimant šį sprendimą. 

Kreipimesi išsakytas poreikis centralizuoti aukšto meistriškumo sportininkų rengimą (kaip tai buvo daroma anksčiau Lietuvos olimpiniame centre) taip pat neturi galutinio sprendimo. Kaip jau buvo skelbta anksčiau, nuomonės darbo grupėje dėl jo išsiskyrė. Šis pasiūlymas bus analizuojama įvertinus visų federacijų, kurios šiuo metu yra atsakingos už aukšto meistriškumo sportininkų rengimą, lūkesčius šiuo klausimu.

Viešo laiško autoriai teigia, kad nepaisant sukurtos darbo grupės prie ŠMSM, lygiagrečiai jai, Seime svarstomi Sporto įstatymo straipsnių pakeitimai, kurie ne tik nebuvo derinami su sporto bendruomene, bet ir nebuvo aptariami aukšto meistriškumo sistemos tobulinimo darbo grupėje. 

Atkreipiame dėmesį, jog Sporto įstatymo pakeitimų projektas visuomenei buvo pristatytas beveik prieš metus. Pakeitimai daug kartų buvo svarstyti Seimo komisijose ir tikrai tie, kas buvo ir yra suinteresuoti galėjo išsakyti savo nuomonę, dalyvauti svarstymuose. Per tuos metus įstatymo projektas ir buvo koreguotas atsižvelgiant būtent į sportininkų, federacijų, fizinio aktyvumo organizacijų pasiūlymus. Naujausi įstatymo projekto pakeitimai yra susiję su Nacionalinės sporto agentūros, kuri įgyvendintų ir administruotų sporto politiką, steigimu. O dėl jos steigimo būtinybės ir sutarta minėtoje darbo grupėje. 

Sporto įstatymo pataisų pasiūlymai dėl sportininkų stipendijų bus parengti artimiausiu metu, atsižvelgiant ir į minėtos darbo grupės diskusijas, sportininkų pasiūlymus, bendradarbiaujant su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir siekiant sistemiškai peržiūrėti stipendijų dydžius, įvertinti socialines garantijas, išplėsti gavėjų ratą.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą