Konferencija „Mokykla kiekvienam vaikui, padedant patirti sėkmę“

Gruodžio 7 d. Alytaus miesto pedagoginė psichologinė tarnyba subūrė ugdymo įstaigų atstovus į konferenciją - gerosios patirties sklaidos renginį „Mokykla kiekvienam vaikui, padedant patirti sėkmę“. Susitikome pasikalbėti apie praktinius dalykus: kaip sekasi pasirengti priimti kiekvieną vaiką - su jo individualiais poreikiais, iš skirtingų socialinių grupių, multikultūrinės aplinkos, ypač gabų ar turintį specialiųjų ugdymosi poreikių. 

Alytaus miesto Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Rimvyda Ališauskienė akcentavo pasikeitusias LR Švietimo įstatymo nuostatas dėl įtraukiojo ugdymo, darbus, kuriuos ruošiantis įtraukčiai reikia atlikti ugdymo įstaigų bendruomenėms, savivaldybėms, kokia pagalba laukiama iš vyriausybės.  Ji kvietė sėkmingo pokyčio siekti bendradarbiaujant, keičiant visuomenės požiūrį ir nuostatas. 

Projekto „Aukime ir auginkime“, kuris finansuojamas Alytaus miesto savivaldybės lėšomis, sumanytojos - Silvija Peštenienė, Alytaus miesto PPT direktoriaus pavaduotoja švietimui ir metodiniam darbui, l.e. direktoriaus pareigas, ir Kristina Baranauskienė, Alytaus miesto PPT psichologė.  Pasak jų, formuoti teigiamą ir pagarbų požiūrį, pažįstant vaikų ir mokinių skirtybes, jų įvairovę, pasimatuojant, kur esame, kaip jaučiamės - mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, tėvai, ką žinome, mokame, ko siekiame, dėl ko susitariame, dalijantis gerosiomis patirtimis, einant įtraukties link – toks šios konferencijos tikslas. 

Pranešimą tema „Įtraukusis ugdymas, iššūkiai Alytaus „Drevinuko“ mokykloje - darželyje“ pristatė Renata Grigalienė, šios įstaigos specialioji pedagogė, logopedė. Apie tai, į kokią mokyklą noriai eina moksleivis ir mokytojas, bei gerąsias patirtis Lietuvoje ir užsienyje kalbėjo Mingailė Žemaitytė - Meldaikė ir Tautvydas Meldaikis, VšĮ "Švietimo nuotykiai“ įkūrėjai. „Norime padėti mokyklos bendruomenėms sudaryti sąlygas vystytis sąmoningiems žmonėms, kurie ir baigę mokyklą nenustotų mokytis, kūrybiškai žvelgtų į problemas ir gyvenimą, jaustų atsakomybę už save, visuomenę, aplinką. Ir, tikėtina, taptų laimingesniais šio pasaulio gyventojais“, - sakė jauni pedagogai, sugrįžę į savo gimtąjį miestą, ir tikintys mokykla visiems.

Mūsų svečiai -Vilniaus Šilo mokyklos pedagogai - Artūr Adam Markevič, Meilės Lukšienės premijos laureatas, pokyčio projekto “Renkuosi mokyti - mokyklų kaitai“ dalyvis, ir Vaida Maziukienė, specialioji pedagogė, Geriausia 2019 metų Vilniaus miesto mokytoja. Pedagogai pasidalijo patirtimis iš įgyvendino „Mokyklos pokyčio projekto“, kuris parodė įtraukiojo ugdymo svarbą ne tik mokyklos bendruomenei. 2018-2020 m. buvo inicijuotos Vilniaus Šilo mokyklos, Vilniaus „Sietuvos“ progimnazijos ir VGTU inžinerijos licėjaus bendros mokinių veiklos, kurių idėja - kiekvienas mokinys turi patirti mokymosi sėkmę.

Kartu su pranešėjais, renginio dalyviais fiksavome raktinius žodžius, kuriuose užkoduoti ne finansiniai nepritekliai, „kitokių“ vaikų etiketės, sunkumai, bet pozityvi nuostata ir žinutė, kad kiekvienas vaikas yra vienodai svarbus ir gyventi bei mokytis turi kartu su savo bendraamžiais. Renata Grigalienė neabejoja, kad vieninga mokyklos bendruomenė, dirbanti kartu vaikams ir dėl vaikų, gali pasiekti sėkmės. 

Mokytojas Artūr Adam Markevič, apibendrindamas savo ir kolegės darbus, buvo taikus, sakydamas, kad jų projekto rezultatas nėra apie didelius pokyčius, jis yra apie vaiką, o jo kolegė Vaida Maziukienė neabejoja, kad neurotipiški vaikai, bendraudami su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais bendraamžiais, geriau supranta, ką jie jaučia ir mokosi priimti kiekvieną. Mingailė ir Tautvydas Meldaikiai savo pavyzdžiu įrodė, kad būtina vykdyti kryptingą dialogą, nuolat pažinti ir mokytis,  skatinti pozityvias  nuostatas, keisti gyvenimą mokykloje ir mokyklą gyvenime, tikint, kad „tik laimingi mokytojai gali išugdyti laimingus vaikus“. 

Konferencijos darbą „už kadro“ administravusi PPT socialinė pedagogė Ramutė Vitienė susitikimą apibendrino Šarlio Monteskjė citata:  „Norint atlikti didžius darbus nereikia būti didžiu genijumi. Nereikia būti aukščiau žmonių, reikia būti kartu su jais“. 

AMS, Alytaus pedagoginės psichologinės tarnybos informacija

 

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą