Projektas „Aukime ir auginkime“: žingsniai ruošiantis įtraukiajam ugdymui 2024-aisiais metais

Alytaus miesto PPT baigė vykdyti Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos projektą „Aukime ir auginkime“, kuris buvo finansuojamas Alytaus miesto savivaldybės lėšomis. Visose projekto veiklose stengėmės formuoti teigiamą ir pagarbų požiūrį į specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus ir jų ugdymą, pažįstant mokinių įvairovę, ugdymo įstaigoms einant įtraukties link, tėvams (globėjams, rūpintojams) padedant priimti gyvenimo pokyčius tokius vaikus auginant, bendradarbiaujant su pedagogais.

Nuo spalio mėnesio vykusių mokymų ciklą gruodį papildėme metodine konferencija, konsultacijomis pedagogų grupėms, mokytojų padėjėjams, kurias vedė Alytaus miesto PPT psichologės Kristina Baranauskienė, Zita Pupkienė, Vilija Šiugždinytė ir specialioji pedagogė Ramutė Vitienė. Susitikimus, kuriuos ketinome organizuoti „gyvai“, karantino metu skubiai teko keisti nuotoliniais, todėl planuotoji metodinė konferencija transformavosi į gerosios patirties sklaidos konferenciją ugdymo įstaigų komandoms ir savaitę trukusius mokymus įvairioms pedagogų grupėms. Į Eglės Steponėnienės seminarą „Mokykla kiekvienam vaikui, padedant patirti sėkmę. Apie specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus, emocijų ir elgesio sutikimus. Kaip elgtis?“ sukvietėme įvairių mokomųjų dalykų mokytojus, mokymuose „Kuriame mokyklą kiekvienam ir visiems“, kurį vedė Kristina Paulikė ir Diana Šiekštelytė Valkerienė, susitiko pradinių klasių mokytojai. Apie Pozityvaus elgesio intervencijos sistemą švietimo pagalbos specialistai sužinojo iš Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo centro specialisčių Renatos Greimaitės, Loretos Grikainienės, Austės Černiauskienės jų vestuose mokymuose. Du vakarus su mokinių tėvais bendravo Eglė Steponėnienė, pakvietusi į paskaitas apie specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymą „Pozityvus tėvų ir pedagogų bendradarbiavimas“ bei „Savipagalba ugdant ypatingus vaikus“.  O minčių seką apie ėjimą įtraukties link užfiksavome lankstinuke „Kuriame mokyklą kiekvienam“. 

Projekto vykdytojų sumanymas-suteikti Alytaus miesto švietimo įstaigų bendruomenėms vienodą „starto poziciją“ susipažinti su LR Švietimo įstatymo pakeitimais, susijusiais su įtraukiuoju ugdymu, su poįstatyminiais aktais, diskutuoti, reflektuoti, žinoti, keisti nuostatas ir požiūrį, kuriant mokyklą kiekvienam. Ir ne tik vaikams su negalia, bet visiems, be išimties, pritaikant aplinką, plėtojant pedagogų kompetencijas, veikiant kartu. 

2021-ųjų metų vasario mėnesį susitiksime tradicinėje Alytaus miesto pedagogų metodinėje dienoje, kurios metu kviesime kūrybinėse dirbtuvėse visų metodinių būrelių narius  išsakyti problemas, papasakoti naujas sėkmės istorijas  ruošiantis įtraukiajam ugdymui, reflektuoti, kaip sekasi savo švietimo įstaigos bendruomenėje pritaikyti patirtis, įgytas mokymuose ar  bendradarbiaujant su kolegomis. 

Alytaus pedagoginės psicholiginės tarnybos informacija

 

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą