Savivaldybes pasieks daugiau lėšų švietimo pagalbai

2023 m. švietimo pagalbai teikti mokyklose ir savivaldybių pedagoginėse psichologinėse tarnybose Švietimo, mokslo ir sporto ministerija skiria 136 mln. Eur. Šie pinigai bus paskirstyti savivaldybėms. Nors švietimo pagalbos teikimo organizavimas ir koordinavimas yra savarankiška savivaldybių funkcija, ministerija šios Vyriausybės kadencijos laikotarpiu nuosekliai remia savivaldybes ir didina švietimo pagalbos finansavimą mokyklose. 2019 m. metinis švietimo pagalbos finansavimas buvo vos 62 mln. Eur, o 2022 m. suma šiai sričiai siekė jau 112 mln. Eur.

„Norėtume, kad daugiau lėšų švietimo pagalbai skirtų ir savivaldybės, bet kol kas valstybės biudžeto lėšos sudaro didesniąją dalį finansavimo. Šios išlaidos atsipirks su kaupu, nes didesnis finansavimas reiškia daugiau profesionalių švietimo pagalbos specialistų ir mokytojo padėjėjų, įdarbintų mokyklose, daugiau konsultacijų vaikams ir tėvams, daugiau svarios pagalbos ir mokytojams dalykininkams“, - sako švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė.

Iš švietimo pagalbai skiriamų lėšų mokami atlyginimai mokyklose, darželiuose dirbantiems logopedams, psichologams, socialiniams pedagogams ir kitiems švietimo pagalbos specialistams, taip pat mokytojų padėjėjams. Šiomis lėšomis apmokamos ir psichologinės, specialiosios pedagoginės,  socialinės pedagoginės pagalbos konsultacijos, prevencinių programų įgyvendinimas švietimo įstaigose. 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija praėjusiais mokslo metais savivaldybėms papildomai skyrė  3,6 mln. Eur mokytojų padėjėjų etatams steigti, šiais mokslo metais – dar 1,8 mln. Eur. Per pastaruosius ketverius metus mokytojų padėjėjų skaičius išaugo dvigubai. Šiais mokslo metais švietimo įstaigose dirba 3 597 mokytojo padėjėjų. Galima palyginti, pvz., su 2018 m., kai jų dirbo 1 783.

Stengiantis pritraukti daugiau švietimo pagalbos specialistų ir sudaryti jiems geresnes darbo sąlygas, 2021 m. rugsėjį vidutiniškai 20 proc. padidintas šių specialistų atlyginimas,  2022 m. – dar 12,5 proc. 2023 m. jis didėja dar 13 proc. Šiemet mokyklose dirba 3 950 švietimo pagalbos specialistų.

2020 m. priimti Švietimo įstatymo pakeitimai nustatė, kad nuo 2024 m. bendrojo ugdymo mokyklos neturės pagrindo atsisakyti priimti mokytis mokinio tik dėl jo turimų specialiųjų ugdymosi poreikių.  Jau dabar beveik 90 proc. mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, mokosi bendrose klasėse. Investicijos į švietimo pagalbą, reikiamų specialistų pritraukimas į mokyklas, numatyta metodinė, konsultacinė, kvalifikacijų stiprinimo pagalba mokykloms ir mokytojams padeda bendruomenėms geriau pasiruošti visuotinei įtraukčiai, stiprina jų kompetencijas ugdyti įvairių poreikių vaikus.   

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą