Bendradarbiavimo sutartis miesto ir rajono vaikams užtikrins vietas darželiuose

Alytaus miesto  ir rajono savivaldybės artimiausiu metu ketina pasirašyti  bendradarbiavimo sutartį, ja bus užtikrintas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumas Alytaus miesto ir rajono vaikams. Šiuo metu Alytaus miesto savivaldybės tarybos komitetuose yra svarstoma dėl pritarimo Alytaus rajono savivaldybės ir Alytaus miesto savivaldybės bendradarbiavimo sutarčiai. 

Alytaus miesto ir Alytaus rajono savivaldybių politikai, rūpindamiesi ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumu abiejų savivaldybių mažiesiems gyventojams, 2019 m. spalio – 2020 m. kovo mėnesiais vykusiuose susitikimuose susitarė bendradarbiauti ir siekti abiejų savivaldybių tarybose priimti sprendimus, kurie sudarytų galimybes visiems pageidaujantiems miesto bei rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams lankyti Alytaus miesto savivaldybės lopšelius-darželius ir mokyklas-darželius bei solidariai prisidėti prie šių įstaigų išlaikymo, jų aplinkos gerinimo ir ugdymo proceso juose užtikrinimo.

Pasak Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotojos Jurgitos Šukevičienės, ši sutartis – brandus ir reikšmingas dviejų savivaldybių bendradarbiavimo pavyzdys. „Visi vaikai – ir miesto, ir rajono  – mums vienodai svarbūs ir mylimi, todėl turime patenkinti tėvų lūkesčius. Kadangi Alytaus rajono savivaldybė kompensuos dalį išlaidų už vaikų ugdymą, įrengsime papildomų darželio grupių ir nuo rudens visi norintys pateks į darželius“, – pridūrė mero pavaduotoja.

Alytaus miesto savivaldybei teikiamame abiejų savivaldybių bendradarbiavimo sutarties projekte  numatyta, kad  lopšeliuose-darželiuose ir mokyklose-darželiuose Alytaus miesto savivaldybė turės įsteigti reikiamą grupių skaičių, kad būtų patenkinami Alytaus miesto ir Alytaus rajono savivaldybių teritorijose gyvenamąją vietą deklaravusių tėvų (įtėvių, globėjų) prašymai ugdyti jų vaikus pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas.

Alytaus rajono savivaldybė įsipareigoja iš biudžeto kompensuoti dalį – 540 Eur per metus (t. y., po 54 eurus kas mėnesį per 10 mėnesių) – išlaidų už Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravusių tėvų (įtėvių, globėjų) ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymą Alytaus miesto savivaldybės lopšeliuose-darželiuose ir mokyklose-darželiuose. 

Alytaus miesto ir rajono savivaldybių bendradarbiavimo sutartis bus pasirašoma neterminuotam laikotarpiui. Sprendimą dėl jos pasirašymo planuojama priimti birželio mėnesio pabaigoje vyksiančio Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdžio metu. 

AMS, Komunikacijos skyriaus informacija

 

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą