Socialiniai partneriai kviečiami į Trišalę tarybą

Darbdavių ir profesinių sąjungų organizacijos, norinčios deleguoti savo atstovus į naujos kadencijos Trišalę tarybą, jau kviečiamos pateikti dokumentus.

„Trišalėje taryba – svarbiausia darbdavių, darbuotojų ir Vyriausybės atstovų dialogo vieta. Ji kasmet teikia Vyriausybei išvadą dėl minimalios algos dydžio, taip pat ieško sprendimų dėl kitų darbo sąlygų bei sprendžia šalims aktualius klausimus. Iki šių metų vidurio turi būti atnaujinta Trišalės tarybos sudėtis, todėl nacionalines darbdavių ir profsąjungų organizacijas kviečiame deleguoti savo atstovus“ – sako socialinės apsaugos ir darbo viceministras Vytautas Šilinskas.

Trišalė taryba yra socialinių partnerių susitarimu iš vienodo skaičiaus lygiateisių narių – centrinių profesinių sąjungų, darbdavių organizacijų ir Vyriausybės atstovų – sudaryta institucija. Joje nagrinėjami aktualūs ekonominės bei socialinės visuomenės raidos ir darbo santykių klausimai. Trišalėje taryboje darbdavių, profsąjungų ir Vyriausybės atstovai nacionaliniu lygiu bendrai ieško būdų spręsti gyventojų užimtumo, darbuotojų saugos, nelegalaus darbo, mokesčių sistemos, sveikatos apsaugos ir kitas problemas.

Pagal Darbo kodeksą Trišalė taryba sudaroma ketverių metų kadencijai iš 21 nario: nacionaliniu lygmeniu veikiančių septynių profesinių sąjungų deleguotų atstovų, septynių nacionaliniu lygmeniu veikiančių darbdavių organizacijų deleguotų atstovų ir septynių Vyriausybės deleguotų atstovų.

Norintys turėti savo atstovą Trišalėje taryboje socialiniai partneriai turi turėti juridinio asmens statusą ir ne mažiau kaip penkis darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, veikti nepertraukiamai bent trejus metus, būti tarptautinės profesinių sąjungų ar darbdavių organizacijos nariai.  Pretenduojančios organizacijos negali turėti galiojančio apkaltinamojo teismo nuosprendžio, jai negali būti iškelta bankroto byla, vykdomas bankroto procesas ar pan.

Profesinių sąjungų ir darbdavių organizacijos, norinčios deleguoti savo atstovą į Trišalę tarybą, negali turėti mokestinės nepriemokos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams ir fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija, jos turi būti neskolingos Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui.

Profesinių sąjungų organizacijos turi jungti ne mažiau kaip puse procento šalies teritorijoje pagal darbo sutartį ir kitais darbo santykiams prilygintų teisinių santykių pagrindais dirbančių žmonių, o darbdavių organizacijų nariai – darbdaviai – turi būti įdarbinę ne mažiau kaip tris procentus Lietuvoje dirbančių gyventojų.

Organizacijos struktūriniai padaliniai turi atstovauti skirtingų ekonominės veiklos sektorių darbuotojams arba organizacijos nariai turi veikti bent šešiose šalies apskrityse.

Savo atstovus į Trišalę tarybą gali deleguoti tik nacionalinio lygmens profesinių sąjungų organizacijos.  

Nuo 2018 m. liepos 1 d. veikiančioje  Trišalėje taryboje Vyriausybei atstovauja deleguoti atstovai iš Socialinės apsaugos ir darbo, Ekonomikos ir inovacijų bei Finansų ministerijų ir Vyriausybės kanceliarijos. Darbdavių organizacijoms atstovauja asociacijos „Investors’ Forum“, Lietuvos darbdavių konfederacijos, Lietuvos pramonininkų konfederacijos, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos, Lietuvos verslo konfederacijos ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų deleguoti atstovai. Profesinių sąjungų organizacijoms atstovauja Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos, Lietuvos profesinės sąjungos „Sandrauga“ ir Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ deleguoti atstovai.

Profesinių sąjungų ir darbdavių organizacijų, norinčių deleguoti savo atstovus, turi pateikti reikiamus dokumentus iki kovo 18 d. imtinai Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai el. paštu post@socmin.lt.

Šiuo metu veikianti Trišalė taryba savo veiklą tęs tol, kol bus sudaryta naujos sudėties Trišalė taryba, bet ne ilgiau kaip iki šių metų liepos 1 dienos.

Daugiau informacijos rasite: https://socmin.lrv.lt/lt/administracine-informacija/lr-trisale-taryba#Aktualijos

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Komentarai

  • Joe Thwaite
    prieš 28 minučių
    I want to applaud my beautiful wife for finding out about Dr Ozigidon who helped us with the National Lottery Jackpot winning numbers to win a whopping sum of£184 Million in the Euro-million win. My name is Joe Thwaite, 49, and my wife  is Jess Thwaite, 46, from Gloucestershire. On May 10, 2022 we became the biggest national lottery jackpot winner after we had contacted Dr Ozigidon to help us become a large winner in the lottery with his powerful spell because my wife and I have read a lot about his powerful and effective spell. He gave us the winning numbers after casting the spell and assures us of victory. We followed and obeyed Dr Ozigidon spell instructions and today we are celebrating after winning the record-breaking Euro-Millions jackpot of £184M from the draw on Tuesday 10 May, 2022. Thanks to Dr Ozigidon because his good work has really been wonderful with his magical spells. We usually play the lottery but coming up with a big win has never been my thing not until we came in contact with Dr Ozigidon who a lot of people have been so thankful to for his miraculous doings. We are so grateful to this power sorcerer Dr Ozigidon. For giving us victory with his powerful spell. We decided to go public to motivate others and also to tell everyone about Dr Ozigidon powerful spell. Contact him today if you wish. His email at: drozigidonhenz.spell.net@gmail.com Also via whats-app +2349054750112.

Parašykite komentarą