Vis daugiau įmonių įdarbina nuteistuosius


Įkalinimo įstaigos su įmonėmis pasirašo daugiau sutarčių dėl nuteistųjų asmenų įdarbinimo. Kai kurios bendrovės pačiose įkalinimo įstaigose įrengia gamybines patalpas, kitose įmonėse nuteistieji dirba už pataisos įstaigos ribų.
Pavyzdžiui, Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos administracija yra sudariusi sutartis su daugiau kaip 50 įmonių dėl nuteistųjų įdarbinimo. Daugiau kaip 200 nuteistųjų dirba žemės ūkio, statybų, baldų gamybos bendrovėse. Dar kelios bendrovės planuoja pasirašyti sutartis su šios įkalinimo įstaigos administracija dėl nuteistųjų įdarbinimo.
Vilniaus pataisos namų pusiaukelės namuose esantis 31 nuteistasis dirba 27 įmonėse, sudariusiose sutartis su šiais pataisos namais. Pusiaukelės namų gyventojai dirba sandėlininkais, statybininkais, pagalbiniais darbuotojais, vadybininkais. Dar keliasdešimt nuteistųjų dirba valstybės įmonėje „Mūsų amatai“.
„Dirbantys nuteistieji ne tik įgyja darbo rinkoje būtinų įgūdžių ir kvalifikacijų, kurios jiems bus reikalingos įsidarbinant išėjus į laisvę, tačiau prisideda ir prie geresnių gyvenimo sąlygų kūrimo pataisos namuose, kadangi dalis darbo užmokesčio pervedama į nuteistųjų socialinės paramos fondą. Be to, darbo užmokestį gaunantys nuteistieji greičiau atlygina padarytą žalą nukentėjusiems“, – sako teisingumo ministras Elvinas Jankevičius.
Tokie nuteistųjų socialinės paramos fondai yra įkurti kiekvienoje pataisos įstaigoje. Iš šių lėšų nuteistiesiems gerinamos buities sąlygos, remontuojamos įkalinimo įstaigų patalpas, įsigyjamas nuteistiesiems reikalingas inventorius.
Augant dirbančių nuteistųjų skaičiui, didėja ir įmokos į nuteistųjų socialinės paramos fondą. Pavyzdžiui, pernai į Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos nuteistųjų socialinės reabilitacijos fondą buvo surinkta 243 tūkst. eurų, o šiemet ši suma jau pasiekė beveik 400 tūkst. eurų.
Seime jau svarstomi Teisingumo ministerijos parengti įstatymų projektai, kuriais siūloma dar labiau padidinti laisvėje dirbsiančių nuteistųjų skaičių. Kartu bus nustatyta, kad tokie asmenys privalės mokėti visus darbuotojams tenkančius mokesčius. Tokia sistema užtikrintų, kad nuteistieji prisidėtų ne tik prie savo išlaikymo įkalinimo įstaigoje, bet ir prie nacionalinės socialinės sistemos išlaikymo.
Į nuteistųjų užimtumo procesą Teisingumo ministerija ir Kalėjimų departamentas siekia įtraukti kuo daugiau privataus verslo įmonių, kad jos pataisos įstaigose galėtų steigti darbo vietas.
Kalėjimų departamento duomenimis, visose įkalinimo įstaigose dirba apie 1800 nuteistųjų (maždaug 33 proc. visų nuteistųjų).

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą