Pasirengta priimti piliečių konstitucinius skundus

Nuo rugsėjo 1 d. įsigalioja Konstitucijos pataisa, suteikianti teisę fiziniams ir juridiniams asmenims tiesiogiai kreiptis į Konstitucinį Teismą. Šiandien Seimas priėmė Teisingumo ministerijos parengtas įstatymų pataisas, nustatančias, kokios tvarkos ir procedūrų reikia laikytis, paduodant konstitucinį skundą.

„Lietuva papildė didelį būrį demokratinių Europos valstybių, kuriose piliečiai turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą. – sako laikinai teisingumo ministro pareigas einantis Elvinas Jankevičius. – Lietuvos žmonėms atsiras dar viena galimybė ginti savo konstitucines teises bei išsklaidyti abejones, ar Seimo ir Vyriausybės priimami teisės aktai atitinka Pagrindinį įstatymą. Skundo pateikimo tvarka bus nesudėtinga, į Konstitucinį Teismą besikreipiantiems asmenims nereikės samytis advokato, o mažesnes pajamas gaunantys asmenys galės pasinaudoti valstybės garantuojama teisine pagalba“.

Fiziniai ir juridiniai asmenys galės paduoti konstitucinį skundą dėl Lietuvos Respublikos įstatymo ar kito Seimo, Respublikos Prezidento ar Vyriausybės akto (ar jų dalies), jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves. Šią galimybę asmuo turės tik prieš tai pasinaudojęs visomis teisinės gynybos priemonėmis.

Individualus konstitucinis skundas šiam teismui turės būti paduotas per 4 mėnesius nuo įsiteisėjusio galutinio ir neskundžiamo teismo sprendimo priėmimo dienos.

Jeigu Konstitucinis Teismas išnagrinėjęs asmens kreipimąsi priims sprendimą, kad įstatymas arba kitas teisės aktas prieštarauja Konstitucijai, tokiu atveju atsirastų pagrindas atnaujinti procesą dėl pažeistų to asmens konstitucinių teisių ar laisvių įgyvendinimo.

Individualaus konstitucinio skundo institutas veikia daugumoje Europos Sąjungos valstybių. Panašų konstitucinio skundo modelį turinčių šalių Lenkijos ir Latvijos konstituciniai teismai per metus išnagrinėja apie 30 tokių bylų.

Lietuvoje Konstitucinis Teismas kasmet gauna apie 30 prašymų ištirti teisės aktų atitiktį Konstitucijai ar kitiems aukštesnės galios teisės aktams. Šią galimybę suteikus Lietuvos žmonėms, jos neturės tik trijų Europos valstybių – Bulgarijos, Italijos ir Moldovos gyventojai.

Iki šiol Konstitucijoje buvo įtvirtinta, kad kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl teisės aktų atitikimo pagrindiniam šalies įstatymui gali tik Seimas, Seimo narių grupė, Respublikos Prezidentas, Vyriausybė ir teismai.

Daugiau informacijos:
Teisingumo ministerijos komunikacija tel. 8 (5) 2191882, 8 (686) 50011.

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą