Tarp geriausių profesijos mokytojų – mokytoja iš Alytaus rajono


Praėjusio penktadienio popietė Raudondvario pilies oranžerijoje buvo skirta geriausiems profesijos mokytojams. Lietuvos programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centras sukvietė geriausius žemės ūkio ir kaimo plėtros sektoriaus profesijos mokytojus, kad paskelbtų ir apdovanotų pačius geriausius. Tarp jų – Alytaus rajono profesinės mokyklos mokytoja.

Konkurso „Geriausi kaimo plėtros profesinio mokymo įstaigų profesijos mokytojai“ buvo pateiktos 18 paraiškų iš 15 profesinio mokymo įstaigų. Vertinimas vyko etapais. Komisijas sudarė nariai, atstovaujantys Žemės ūkio, Švietimo ir mokslo ministerijoms, Profesinio mokymo metodikos centrui, Žemės ūkio rūmams, Kaimo plėtros profesinio mokymo įstaigų asociacijai. Laimėtojai išrinkti pagal 3 mokymo sritis.

Profesinio mokymo srities – žemės ūkio gamyba, miškininkystė, žuvininkystė – laimėtoja tapo Alytaus rajono Simno žemės ūkio mokyklos profesijos mokytoja-metodininkė Lina Viršilienė.

Konkurso nugalėtojai apdovanoti nešiojamaisiais kompiuteriais ir žemės ūkio ministro Broniaus Markausko padėkos raštais.

Konkurso „Geriausi kaimo plėtros profesinio mokymo įstaigų profesijos mokytojai“ tikslas – pagal tris profesijų sritis atrinkti geriausius kaimo plėtros profesinio mokymo įstaigų profesijos mokytojus, įvertinus jų pedagoginę, metodinę, praktinę veiklą, mokinių parengimą profesinei veiklai, mokinių bendražmogiškų ir pilietinių vertybių ugdymą.

Simno seniūnijos informacija


Nuotr. Alytaus rajono Simno žemės ūkio mokyklos profesijos mokytoja-metodininkė Lina Viršilienė (nuotr. trečia iš dešinės) konkurso „Geriausi kaimo plėtros profesinio mokymo įstaigų profesijos mokytojai“ laimėtoja.

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą