Ulonų batalionui vadovaus majoras Darius Kisielius

Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų batalione šiandien įvyko vado skyrimo į pareigas kovinės vėliavos perdavimo ceremonija. Laikinai ulonams vadovavusį majorą Donatą Zakarką pakeitė nuolatinis vadas – majoras Darius Kisielius.

Dalyvaujant Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ vadui pulkininkui Mindaugui Petkevičiui, naujasis ulonų bataliono vadas mjr. D. Kisielius perėmė kovinę vėliavą, kariai jį pasveikino iškilmingu paradu. Vadas pasisveikino su visais padaliniais.

„Alytaus ulonai yra tarsi vartai iš Vakarų į Lietuvą. Batalionas netrukus gaus naują techniką ir ginkluotę. Naujojo vado pareiga – kelti kariams aiškius planus, užduotis ir aukštus siekius, puoselėti „Geležinio Vilko“ brigados tradicijas, skiepyti būtinas kario savybes“, – sakė brigados vadas plk. M. Petkevičius.

Ulonų bataliono karius ir jų naująjį vadą mjr. D. Kisielių atvyko pasveikinti nemažai svečių. Tarp jų – ir Alytaus rajono savivaldybės mero pavaduotoja Dalia Kitavičienė. Ji tarė sveikinimo žodį, perdavė mero Algirdo Vrubliausko sveikinimus ir linkėjimus.

„Atsakomybė, ryžtas, moralė ir tvirta valia, ir tradicijų bei istorijų puoselėjimas – mes visi tikime, kad jūs tai turite“,– kalbėjo D. Kitavičienė. „Bet mes suprantame, kad tai – ne duotybė, šias savybes reikia išsiugdyti ir ugdyti kitiems. Kariuomenė stipri tiek, kiek stiprus silpniausias jos karys. Tikime, kad jūs, krašto gynėjai, esate stiprūs ir kūnu, ir dvasia.“

Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų batalionas yra Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ – didžiausio Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų padalinio dalis.

Bataliono ištakos siekia 1992 metus, kuomet Alytaus kareivinėse vis dar šeimininkaujant svetimai kariuomenei, buvo įkurta motodesantinė kuopa, kurios pagrindu 1993 metais suformuotas motorizuotasis pėstininkų batalionas.

1994 m. rugsėjo 19 d. batalionui suteiktas Didžiosios kunigaikštienės Birutės vardas, leista perimti buvusio 2-ojo ulonų pulko tradicijas bei atributiką. Tų pačių metų lapkričio 14 d. batalionui įteikta kovinė vėliava.

Batalionas yra sudedamoji Lietuvos kariuomenės Greitojo reagavimo pajėgų dalis. Ulonų dalinio pagrindu suformuota II bataliono kovinė grupė. Pajėgos, turinčios pakankamai kovinės galios užkirsti kelią priešiškų jėgų veiksmams šalies teritorijoje taikos metu, skirtos tinkamai reaguoti į naujo tipo – nekonvencinio karo – grėsmes, buvo sukurtos atsižvelgiant į besikeičiančią saugumo situaciją regione, ir padaliniai budėjimą jose pradėjo jau nuo 2014 m. lapkričio mėn. 1 d.

Aktyviai batalionas veikia ir tarptautinėje aplinkoje. 1998 metais buvo pasirašyta sutartis dėl bendro Lietuvos ir Lenkijos taikos palaikymo bataliono LITPOLBAT įkūrimo. Lietuvos dalis buvo suformuota iš tuometinio Motorizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ Didžiosios kunigaikštienės Birutės motorizuotojo pėstininkų bataliono. Šis projektas buvo uždarytas 2007 metais.

Nuo 2015 m. batalionas tapo bendros Lietuvos, Lenkijos, Ukrainos brigados (LITPOLUKRBRIG) dalimi. Brigada formuojama pagal Europos Sąjungos daugianacionalinių kovai su krizėmis skirtų kovinių grupių pavyzdį. Brigados batalionai dislokuoti juos priskyrusių šalių teritorijose, o priėmus sprendimą aktyvuoti brigadą arba jos dalį - į užduoties vietą vyks junginio sudėtyje.

2014 m. sausio 1 d., siekiant išsaugoti kariuomenės dalinių pavadinimų istorinį tęstinumą, batalionui suteiktas Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų bataliono pavadinimas, pakeistas bataliono tarnybos ženklas.

Puoselėjant ir saugant protėvių tradicijas, atminimą, 2008 m. balandžio 22 d. batalione buvo atidengta Didžiosios kunigaikštienės Birutės skulptūra, kuri buvo sunaikinta SSSR kariuomenės. 2014 m. rugsėjo mėnesį dalinyje įkurta Ulonų alėja, kurioje ošiantys stiprybės ir galios simboliai ąžuolai simbolizuoja pagarbą buvusiems dalinio vadams.

Batalionas didžiuojasi savo kareivinėmis, kuriose daugelį metų alsavo mūsų protėvių tvirta kareiviška dvasia.

Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų batalionas yra aprūpintas įvairios keliamosios galios ratine bei vikšrine technika (sunkvežimiais, šarvuočiais M113 ir visureigiais), pėstininkų ginklais, minosvaidžiais.

Alytaus rajono savivaldybės informacija

 

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą